BUSINESS BYTES

Tiedon visualisointi: Tarina ilman sanoja

  • Julkaistu 3 vuotta sitten
  • 3 min/ lukukerta

Kaikki visualisoinnit eivät ole samanarvoisia. Onnistunut visualisointi voi kuitenkin olla täyttä kultaa.Voiko tiedon visualisointi tarjota ammattilaisille käyttökelpoisen työkalun, jonka avulla he voivat välittää tärkeitä viestejä eri sidosryhmille entistä tehokkaammin? Tiedon käyttö työpaikoilla tehokkuuden lisäämiseen on vakiintunut käytäntö, eivätkä kaaviot ja pylväsdiagrammit ole outoja johtotason henkilöstöllekään. Jokaisesta vuosikertomuksesta löytyy varmaan ainakin vuosituloksen kasvua kuvaava käyrä. Tähän se useimpien yritysten kohdalla valitettavasti jääkin, mutta asiat voisivat olla paljon paremmin. Laadukkaasta tietojen visualisoinnista voivat hyötyä kaikki osastot.

Johtotiimeillä on hyvä syy perehtyä tietojen visualisointiin liittyviin uusiin taitoihin. Big datan synty ja jatkuvasti kasvava informaatiotulva ovat kasvattaneet esimerkiksi vuosikertomusten kokoa entisestään. Nykyisin monet niistä ovat paksuja eepoksia täynnä monimutkaisia termejä ja numerokokonaisuuksia. Nyt on siis erinomainen aika johtotason ammattilaisille siirtyä informaation hallinnassa seuraavalle tasolle ja esittää tiedot visuaalisesti houkuttelevassa, helposti ymmärrettävässä ja ennen kaikkea hyödyllisessä muodossa.

Eräs rahoitusjohtajien usein kohtaama haaste on esittää yrityksen eri tekijöiden välisiä suhteita. Miten yrityksen investoinnit puhtaaseen teknologiaan vaikuttavat ympäröiviin yhteisöihin? Mikä vaikutus tutkimuksen ja tuotekehityksen osuuden muutoksilla on tuleviin uusiin tuotelinjoihin? Mikä on hankintatoimen valintojen ja liikevaihdon tuottamisen välinen suhde yhtiön eri markkina-alueilla? Monimutkaistenkaan kysymysten vastausten ei tarvitse olla monimutkaisia, ja usein huolellisesti laadittu grafiikka voi esittää halutun viestin paremmin kuin pelkät sanat.

Tiedon välittäminen ulkopuoliselle yleisölle ei kuitenkaan ole ainoa syy, miksi tiedon visualisointi on niin tärkeä taito. Yhä useammat yritykset ovat ottaneet käyttöön kokonaisvaltaisen lähestymistavan tiedonhallintaprosessiin. Sen tuloksena yhä enemmän tietoa on välitettävä myös sisäisesti. Ja jos oma henkilöstö ei ymmärrä sille esitettyjä tietoja, on turha olettaa heidän uskovan niiden taustalla oleviin ehdotuksiin.

Mikä siis on hyvä lähtökohta rahoitusammattilaiselle, joka haluaa parantaa taitojaan tiedon visualisoinnissa?

Ensimmäinen vaihe on huomata, että kuvia voi käyttää tiedon välitykseen samalla tavalla kuin sanoja tai numeroita. Taitavasti visualisointia hyödyntävät eivät käytä kuvia pelkästään tekstin tai lukujen koristeena, vaan he kohtelevat niitä näistä riippumattomana uutena kielenä.

Seuraavaksi on tärkeä tiedostaa, että jokaisen grafiikan ei tarvitse olla pylväskaavio. Visualisoinnilla on välineenä käytettävissään laaja valikoima elementtejä, aivan kuten teksteillä ja numeroilla. Kyse on muustakin kuin vain erityyppisistä kaavioista tai grafiikoista.

Tieto on tärkeä osa jokaisen johtotason henkilön roolia, ja sen parhaan esitystavan ymmärtäminen on avainasemassa tiedon välittämisessä tehokkaasti niin yhtiön sisällä kuin sen ulkopuolella. Taitavimmat visualisoijat ymmärtävät, että tiedon visualisoinnin tarkoitus on kertoa tarina. He asettavat itsensä yleisön asemaan ja antavat tiedon selventää tarinaa. He eivät monimutkaista asioita epäolennaisilla tilastoilla tai lainauksilla, koska ne voivat hämärtää sanoman ydintä. Esitykseen huolellisesti yhdistettynä tieto voi olla erittäin tehokas työkalu – ja kertoa tarinan ilman sanoja.