BUSINESS BYTES

Tarvitseeko johtotason osaamista täydentää?

  • Julkaistu 3 vuotta sitten
  • 1 min/ lukukerta

Johtotason työnimikkeet ovat lisääntyneet viime kuukausina ja vuosina. Asiakaspalvelujohtajasta digitalisaatiojohtajaan trendi kuvastaa innostusta ja pelkoa, joka liittyy big dataan, edistyneeseen analytiikkaan ja asiakkaan aikakauden tulemiseen. Tähän mennessä kaikille on käynyt selväksi, että näihin uusiin liiketoiminnan alueisiin liittyy valtavia mahdollisuuksia. Data on hyödyllinen työkalu yritysmaailmassa, koska se muun muassa mahdollistaa kustannusten vähentämisen laatua parantamalla. Myös asiakaskokemuksen uusi tuleminen sekä B2B- että B2C-näkökulmasta voimistaa kilpailua yritysmaailmassa. Monet yritykset eivät kuitenkaan ole varautuneet siihen. 

Ovatko uudet johtotason tehtävät vastaus uusiin trendeihin? Se riippuu paljolti organisaation osaamisen puutteiden laadusta ja määrästä.

Useimmissa organisaatioissa tiedonhallinnan perusvalmiuksien järjestäminen ei esimerkiksi edellytä digitalisaatiojohtajan nimittämistä, jos yrityksen IT- ja markkinointitiimit toimivat jo tiiviissä yhteistyössä keskenään. Myöskään analytiikan lanseerauksessa yritykseen ei välttämättä tarvita digitalisaatiojohtajaa. Tavoite saavutetaan uutta johtotason nimitystä paremmin vaikuttamalla yrityskulttuuriin laajemmin.  

Vaikka lähes kaikki organisaatiot tarvitsevat asiakaskokemuksesta vastaavan henkilön, kaikki eivät ratkaise asiaa luomalla uuden johtotason tehtävän. Useissa yrityksissä asiakaskokemuksesta vastaavat markkinoinnin johtavat asiantuntijat (esim. markkinointijohtaja). Jotkut tunnetut brändit, kuten Disney World, eivät tarvitse asiakaspalvelujohtajia, koska asiakkaan tärkeys on juurtunut niin syvälle koko organisaation yrityskulttuuriin. Toisin sanoen liiketoiminnan suuret muutokset eivät aina edellytä uusia rekrytointeja. Joskus pelkkä uudenlainen ajattelu voi riittää.

Milloin johtotason osaamista sitten tarvitsee täydentää? Uusi johtotason henkilö, kuten digitalisaatiojohtaja tai asiakaspalvelujohtaja, on ajankohtainen vasta, kun yritys on valmis päättämään, kuinka se haluaa saavuttaa kilpailuedun datan, digitalisaation tai asiakaskokemuksen avulla pitkällä aikavälillä ja alkaa kehittää siihen tarvittavia valmiuksia organisaatiossaan. Yritysten ei pidä pohtia niinkään sitä, kuinka uusia trendejä voidaan hallita tuloksellisesti, vaan pyrkiä ymmärtämään, kuinka ne voivat hyödyttää yritystä sen kehittyessä. Kuinka data auttaa meitä tekemään jotain, mikä oli meille aiemmin mahdotonta? Entä mitä seuraavaksi asiakkaillesi? Vaikka uusi johtotason henkilö ei ole välttämättä prosessin ensimmäinen vaihe, hän voi olla viimeinen.