BUSINESS BYTES

Tarvitseeko data johtotason edustuksen?

  • Julkaistu 2 vuotta sitten
  • 3 min/ lukukerta

Liiketoiminnassa huomio on nykyisin kaikessa digitaalisessa, mikä on johtanut markkinoinnin vaikutuksen lisääntymiseen tietotekniikkaa koskevassa päätöksenteossa. Markkinointijohtajat kuuluvat nykyisin johtokunnan kokoushuoneen vakiokalustoon. Sen seurauksena he saavat usein lisää tukea ja rahaa hankkeilleen, joilla voidaan parantaa asiakaskokemusta. Ryhtyessään toteuttamaan digitalisaatiohankkeitaan käytännössä he törmäävät usein puutteelliseen osaamiseen markkinointiosaston bränditiedon ja tietohallintojohtajan IT-tiedon välillä. Sen vuoksi eurooppalaisissa yrityksissä on alettu nimittää koko ajan lisää digitalisaatiojohtajia.

Monet IT-johtajat myöntävät, että päivittäinen operatiivinen toiminta vie suurimman osan heidän huomiostaan, joten he ovat avoimia digitalisaatiojohtajan haasteelle. Jokapäiväiseen johtamiseen käytetty aika on pois liiketoiminnan strategisesta kehittämisestä.

Vaikka mikään ei estäisi IT-johtajia osallistumasta markkinointiosaston kollegoidensa rinnalla organisaation muutosjohtamiseen, haluttomuutta on edelleen havaittavissa. Gartnerin mukaan tietohallintojohtajista yli puolet (51 %) kokee, että digitaalinen myllerrys on tapahtunut nopeammin kuin olisi toivottavaa, ja 42 % on sitä mieltä, etteivät heidän taitonsa ja valmiutensa täytä tulevaisuuden vaatimuksia.

Eräs mahdollinen selitys siihen on tietomäärän lisääntyminen. Tietohallintojohtajat pystyvät toisinaan kompensoimaan puutteet operatiivisen toiminnan ja markkinoinnin välillä, mutta analytiikan yksityiskohtien ymmärtäminen on erittäin haasteellista. Datatiede on oma erikoisalansa, ja sen hallitsee todennäköisesti parhaiten sellainen, jolla on erityistä työkokemusta ja koulutusta.

Puutteellinen analyyttinen osaaminen on merkittävä ongelma. Tietotekniikkaan erikoistuneen Computing-lehden analyysi osoittaa, että 26 prosenttia yrityksistä käyttää tai aikoo käyttää pilvipohjaisia big data -palveluita, mutta vain 13 prosentilla kyselyyn osallistuneista yrityksistä on riittävät taidot.

Datatieteen puutteellista tuntemusta pyritään korjaamaan. European Data Science Academy (EDSA) on yksi yleiseurooppalainen hanke. Vetäjänä on Iso-Britannian avoin yliopisto, ja hankkeeseen osallistuu useita akateemisia laitoksia. EDSA pyrkii vastaamaan datatieteilijöiden tarpeisiin tulevaisuudessa. Mutta organisaatiot tarvitsevat liiketoimintatiedon hallintaa juuri nyt. Tarvitaanko juuri teidän yrityksessänne uusi digitalisaatiojohtaja? Auttaisiko digitalisaatiojohtajan nimittäminen johtokuntaan yritystä ymmärtämään tiedon tärkeyden?

Digitalisaatiojohtajan nimittäminen ei välttämättä yksin pysty muuttamaan organisaatiokulttuuria välittömästi. Se edellyttää, että yrityksen koko organisaatiossa saadaan aikaan menettelytapojen muutos. Muutosta voidaan edistää esimerkiksi yrityksen sisäisillä spin off -datakokeiluilla Ocado-vähittäiskaupan muutoskeskeisyyden tai British Gasin toteuttaman Connected Homes -hankkeen mallin mukaan. Nämä erilliset kokonaisuudet auttavat havaitsemaan datan arvon koko liiketoiminnalle.

Tietohallintojohtaja voi mahdollisesti vastata monista digitalisaatiojohtajan tehtävistä, mutta hän tarvitsee tukea. Hän tarvitsee luotettavan avustajan, joka hallitsee organisaation dataan liittyvät ratkaisumallit. Sen lisäksi voidaan nimittää infrastruktuurista vastaava päällikkö, joka avustaa päivittäisessä tietoteknisessä operatiivisessa johtamisessa.

Jos halutaan osoittaa datan arvo liiketoiminnalle paras ratkaisu vaikuttaisi olevan, että aloitetaan pienesti, edetään kokeilemalla ja organisaation ylimpien tasojen tuella. Jonkun ylimmän tason johtajan, mieluiten pääjohtajan, on oltava datatieteen puolestapuhuja. Kun takana on ylimmän tason tuki, työntekijät kautta organisaation alkavat nähdä, kuinka tieto voi mahdollistaa kannattavien toimintojen syvällisemmän ymmärryksen ja kuinka organisaatio voi palvella asiakkaitaan uusilla ja yllättävillä tavoilla. Uuden johtotason henkilön nimittäminen ei aina ole paras ratkaisu.