BUSINESS BYTES

Talousjohtajan toimenkuva muuttunut

  • Julkaistu 4 vuotta sitten
  • 2 min/ lukukerta

Nykyään talousjohtajien on mahdotonta keskittyä pelkästään operatiiviseen johtamiseen. Investoinnit uuteen teknologiaan on yrityksen tulevaisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Monet talousjohtajat ovatkin oivaltaneet investointien merkityksen. Eräässä työpaikkailmoituksessa haettiin seuraavat taidot omaavaa henkilöä: budjetointi, taloushallinto, kirjanpito sekä ICT-strategian ja vision luominen. Tiedätkö, mikä työ oli kyseessä?

Jos vastasit talous- ja teknologiajohtaja, olit oikeassa.

Työpaikoilla luotetaan yhä enemmän teknologiaan, ja tällä on merkittävä vaikutus tulokseen. Jopa Iso-Britannian Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) on vihjannut tämän tyyppisen työn yleistyvän huomattavasti. Talous- ja teknologiajohtajan vastuulla olisivat ICT-investoinnit sekä taloushallinto. Tällainen kehityssuunta saattaa yleistyä koko Euroopassa.

Vielä kymmenen vuotta sitten ei osattu kuvitellakaan, että perinteisen talousjohtajan pitäisi osallistua pilviteknologian, kyberturvallisuuden ja muiden digitaalisten palvelujen hankintaan. Gartnerin mukaan 39 prosenttia ICT-organisaatiosta ilmoittaa kuitenkin jo tekevänsä kauppaa suoraan talousjohtajan kanssa. Talousjohtajien on siis kyettävä entistä paremmin itse hyödyntämään uusia teknologioita sekä pystyttävä entistä selvemmin määrittelemään ICT-investoinneista saatava tuotto.

Talousjohtajien on myös oltava entistä paremmin kartalla uusista teknologia-alustoista, joiden avulla liiketoimintaa voidaan kasvattaa. Heidän on osattava lukea erilaisia signaaleja, jotka viestivät ja muokkaavat tapaamme kommunikoida ja työskennellä. Talousjohtajat eivät voi keskittyä pelkästään tulokseen ja kustannusten leikkaamiseen, vaan heidän on mitattava investointien tuottoa ja näin varmistettava, että uudet IT-ratkaisut kantavat mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen.

Tämä tarkoittaa, että talousjohtajien on oltava ajan tasalla myös tietoturva-asioista. Mikäli tietoturva ei ole kunnossa, saatetaan menettää arvokkaita yritys- tai asiakastietoja. Sen seurauksena yritykselle saattaa jopa koitua sakkoja tietojen vaarantamisesta. Talousjohtajan on tunnettava tietoturvaprosessit entistä paremmin. Gartnerin mukaan kuitenkin vain 18 prosenttia talousalan ammattilaisista pitää tietoturvaa merkittävänä investointikohteena vuonna 2014.

Suurin osa talousjohtajista on samaa mieltä siitä, että heidän roolinsa on muuttunut ja että he tekevät tärkeitä keskeisiä liiketoimintapäätöksiä. ICT-tietoja ja yritystietoja suojaamista koskevat investoinnit kuuluvat tähän kategoriaan. Tulevaisuuden talousjohtajan on pystyttävä tekemään uuden teknologian avulla entistä perustellumpia päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan yrityksen suorituskykyyn. Mahdollisia esimerkkejä ovat muun muassa myyjien keskenäistä kommunikointia edistävien matkapuhelinkäytäntöjen käyttöönotto tai sellaisten laaja-alaisten muutosten toteuttaminen, jotka muuttavat koko yrityksen viestintätapaa eri osastojen, toimistojen, maiden tai maanosien välillä. Teknologiaosaaminen auttaa talousjohtajia johtamaan muutosta sekä täyttämään yrityksen tarpeet.