BUSINESS BYTES

Talous mukaan muutokseen

  • Julkaistu 3 vuotta sitten
  • 2 min/ lukukerta

Muutos on innovoinnin perusta – mutta miten se liittyy talousosastoon?

Muutos ei ole enää entisensä.

Ennen liiketoiminta muuttui vaiheittain osastojen sisällä. Se aika on ohi. 2000-luvulla muutos palvelee innovaatiota. Myös talousjohtajan täytyy osallistua muutoskeskusteluun, jos hän haluaa säilyttää asemansa.

Konsultti Matt Kingdon, The Science of Serendipity -teoksen kirjoittaja, kertoo esimerkin. Kingdon muistelee keskusteluaan innovaatiostrategiasta miljoonaluokan yhtiön hallituksen kanssa. Toimitusjohtaja oli ehdottomasti sitä mieltä, että yhtiön tuotannossa ja jakelussa on jo käytössä kaikki mahdolliset innovaatiot. Kingdon kysyi, miten paljon kasvua innovaatiosta täytyisi saada, jotta yhtiön kunnianhimoinen kasvustrategia toteutuisi. Keskusteltuaan talousjohtajan kanssa toimitusjohtaja vastasi: miljardi puntaa neljän vuoden aikana. Toisin sanoen strategian toteutumista varten innovaatiosta piti saada 250 miljoonaa puntaa kasvua vuoden kuluessa. ”Kun todellinen tilanne valkeni, hallituksen muut jäsenet suorastaan kavahtivat”, Kingdon kertoo.

Talousjohtajan näkökulmasta muutosjohtamisen haasteen lähtökohta on kasvutavoite, eli kuinka paljon innovaation täytyy lisätä liikevaihtoa, jotta liiketoimintatavoitteet täyttyvät. Jos kyseessä on suuri luku, muutosjohtamisen täytyy olla talousjohtajalle, niin kuin koko yhtiöllekin, keskeinen strateginen tekijä.

Lyhyellä aikavälillä optimointi ja vanhoihin tuotteisiin keskittyminen on turvallinen vaihtoehto, joten johtotasolla päädytään usein siihen. Talousjohtajan tehtävänä on kuitenkin suostutella muu johto luopumaan loppuun käytetystä vanhasta toiminnasta ja keskittymään innovointiin.

Tarkoituksena ei suinkaan ole luopua optimoinnista kokonaan, sillä se voisi olla hyvin vahingollista. Maailmassa, jossa pienikin kilpailuetu on tärkeä, tarvitaan sekä innovaatiota että tehostamista.

Teknologiaratkaisujen painopisteen täytyy siirtyä ylläpidosta ja integroinnista uusiin tapoihin, joilla voi edistää strategisia, toiminnallisia ja ammatillisia tavoitteita. Muutos voi myös edellyttää, että talousjohtaja perehtyy uudenlaiseen dataan, kuten asiakkaiden mieltymyksiin, kilpailija-analyyseihin ja työtyytyväisyyden mittareihin. Trendit voivat auttaa heitä arvioimaan, mikä on tulevaisuuden kasvun kannalta tärkeintä. Ensin on kuitenkin muututtava itse.