BUSINESS BYTES

Pienten tietomäärien suuret vaikutukset liiketoimintaan

  • Julkaistu 3 vuotta sitten
  • 3 min/ lukukerta

Kaikkea ei kannata kasvattaa. Liiketoiminnassa jämähdetään helposti paljon puhutun isoja tietomääriä tarkoittavan big data -käsitteen ympärille, vaikka aluksi kannattaisi keskittyä hoitamaan pienet tietomäärät kunnolla. Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka organisaatiot voivat valjastaa pienten tietomäärien – eli small datan – voiman käyttöönsä.

Yhdysvaltalaisen IDC-tutkimuskeskuksen mukaan digitaalisen universumin koko kaksinkertaistuu kahden vuoden välein ja kymmenkertaistuu vuodesta 2013 vuoteen 2020 – 4,4 triljoonasta gigatavusta 44 triljoonaan gigatavuun.

Käytännössä tämänhetkinen tietomäärä täyttäisi niin monta iPad Air -kosketustietokonetta, että pinoksi kasattujen tietokoneiden korkeus olisi yhtä kuin kaksi kolmasosaa maan ja kuun välisestä etäisyydestä. Vuoteen 2020 mennessä pinoja on 6,6 kappaletta.

Isot big data -tietomäärät jatkavat kasvuaan nopeasti, koska kaiken kattava internet ja käyttäjien mukana kulkeva tekniikka liittävät verkkoon yhä useampia tietoja kerääviä antureita. Vaikka laajan ja järjestämättömän tiedon ymmärtäminen on meille haastavaa, kaikkea ei kuitenkaan kannata kasvattaa.

Näkemys kuulostaa lähes ristiriitaiselta, mutta avain liiketoiminnan haasteiden ymmärtämiseen löytyykin pienistä small data -tietomääristä: tiedoista, joita käytetään tilanteiden selvittämiseen ja jotka johdetaan isosta tietomäärästä analyysien avulla. Pieniin yksityiskohtiin keskittyminen vaikuttaa myönteisesti suorituskykyyn, koska tarkat tiedot saavat aikaan toimintoja, jotka perustuvat kuluvan hetken tapahtumiin.

Menestyvien digitaalisten johtajien on autettava työntekijöitään keskittymään trendeihin, jotka tehostavat liiketoiminnan kilpailukykyä ja asiakaspalvelua. Tuen kohteena on neljä keskeistä aluetta: kysyntä, analyysi, esitystapa ja parannukset.

Ensin on tiedostettava, että ymmärryksen ylittäviä asioita ei voi mitata. Isoista big data -tietomääristä ei siis kannata enää huolestua. Digitaalisten johtajien tulisi viettää mahdollisimman paljon aikaa liiketoimintaan vaikuttavien kollegoidensa kanssa, jotta tietotekniikan työntekijät huomaisivat myös liiketoiminnan laajojen tavoitteiden pienet yksityiskohdat.

Tällainen tietoisuus liiketoiminnan haasteista voidaan viedä analysoitavalle tasolle. Mieti, kuinka organisaatio kerää tietoa ja kuinka analyysityökalut voivat paljastaa olennaista tietoa pienen piirin käyttöön jääneistä järjestelmistä ja tietokannoista. Työskentele keskeisten sidosryhmien kanssa ja luo kilpailukykyinen suunnitelma-analyysi, jotta tietotekniikan työntekijöiden hoitamat liiketoimintatiedon hallintahankkeet sopivat laajan organisaation pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Seuraavaksi voidaan luoda esittämistapa, kuten koontinäyttö, joka jakaa liiketoimintatietoa johto- ja avainhenkilöille. Pienten yksityiskohtien tiivistelmä voi sisältää noin tusinan verran tekijöitä, joita ovat esimerkiksi maailmanlaajuinen myynti, hankkeita jatkavat tilaukset ja asiakastyytyväisyys. Ne vaikuttavat yrityksen toimintatapaan sekä tällä hetkellä että tulevaisuudessa.

Pienten small data -tietomäärien hyödyntäminen poistaa arvailun liiketoiminnan prosesseista. Laajoihin kampanjoihin luottamisen sijaan markkinoinnin ammattilaisten tulisi työskennellä tietotekniikan johtajien kanssa selvittääkseen, kuinka tietoa voidaan kerätä liiketoiminnan eri alueilta. Pieniin trendeihin ja tarkkoihin yksityiskohtiin keskittymällä liikeyritys voi tunnistaa tärkeät asiakkaat ja tuotteet, joita asiakkaat todennäköisesti ostavat.

Pieniä small data -tietomääriä voidaan käyttää myös sisäisten prosessien hiomiseen ja tiedon jakamisen kannustamiseen, kun organisaation eri alueiden työntekijät tekevät yhteistyötä ja syventävät osaamistaan. Kun yrityksen henkilöstö jakaa kokemuksiaan, yritys voi alkaa ratkaista suuria haasteita, kuten piileviä osaamiseroja ja pitkäaikaisia asiakaspalvelun ongelmia.

Kun tietotekniikan työntekijät ovat saaneet pienten small data -tietomäärien beetavaiheen valmiiksi, on tärkeää antaa säännöllisesti palautetta. Samalla liiketoimintaan vaikuttavat kollegat tekevät yhteistyötä, ja yrityksessä huomataan, kuinka tavoitteet kehittyvät ajan saatossa. Kehityksen seuraaminen tarkoittaa, että beetavaiheen käytäntöjä voidaan parantaa.

Liikeyritysten tietomäärä lisääntyy niin nopeasti, että projektien kehitys jatkuu loputtomiin. Pienen small data -tietomäärän strategian luoneet johtajat voivat kuitenkin pitää liikeyrityksensä askeleen kilpailijoita edellä.