BUSINESS BYTES

Personointi, big data ja tekoäly: vuoden markkinointitrendit

  • Julkaistu 12 kuukautta sitten
  • 2 min/ lukukerta

Personointi

Personointitrendi on noussut pintaan lähinnä teknologian kehittymisen ja segmentointiajattelun leviämisen myötä. Juuri näitä huomionarvoisia markkinointitaktiikoita on hyödynnetty esimerkiksi Heinzin Get Well Soup -kampanjassa.


Digitaalisen painotekniikan kehittymisellä on merkittävä vaikutus markkinointiin, sillä se on yksi merkittävimmistä yksilöityjen ja personoitujen tuotteiden mahdollistajista. Kustannustehokas keino tulostaa kustomoitua kuvaa tai personoituja viestejä paperin lisäksi valtavalle määrälle erilaisia materiaaleja ja pintoja antaa valtavasti tilaa luovuudelle ja muuttaa kampanjasuunnittelun lähtökohtia.


Markkinoijat ovat tienneet jo pitkään, että kohderyhmätuntemusta kannattaa hyödyntää kampanjoiden räätälöimiseen, sillä sen avulla voidaan vahvistaa brändin ja asiakkaan välistä yhteyttä. Personoinnin suosio onkin kasvanut dramaattisesti viime vuosien aikana. Yksilöityjen tuotteiden ja palveluiden on havaittu kasvattavan brändiuskollisuutta ja lisäävän tuottoja jopa 31 %.

Data

Merkittävä kehitysloikka on havaittavissa myös siinä, kuinka markkinoijat kykenevät hyödyntämään tarjolla olevaa tietoa. Esimerkiksi sosiaalisen ja käyttäytymistä koskevan datan avulla voidaan luoda syvällisempi ymmärrys esimerkiksi tietyn demografisen ryhmän verkkokäyttäytymisestä. Näin brändinomistajat voivat tehdä valveutuneita markkinointipäätöksiä ja tavoittaa haluamansa kohderyhmän tehokkaammin. Dataa voidaan aikanaan hyödyntää personoinnissa hyvinkin monipuolisesti.


Kuluttajakäyttäytymisen muutokset ovat johtaneet markkinoinnin asiantuntijat verkkopalveluiden ja mobiilisovelluksien pariin, sillä näiden avulla voidaan kerätä dataa. Asiakasdatalla voi olla hyvinkin suuri vaikutus kampanjasuunnitteluun ja kampanjan tuloksellisuuteen. Kehittyneiden asiakasviestinnän hallinta (CCM) -ratkaisujen avulla voidaan luoda vaikuttavia monikanavaisia asiakaskokemuksia. Loistavana esimerkkinä datanpohjalta räätälöidystä palvelusta on BBC:n uusi sovellus, joka käyttää sijaintitietoja säätietojen ja uutisten näyttämiseen sekä suosittelee videosisältöjä, reseptejä, ynnä muuta, käyttäjän mieltymysten perusteella.

Tekoäly

Tekoäly nousi vuoden 2016 aikana hypeksi myös mainosteknologian ja markkinoinnin maailmassa. Yritykset ovat alkaneet ymmärtää, kuinka tekoälyä voidaan hyödyntää päivittäisessä toiminnassa. x.ai-niminen start up -yritys on kehittänyt virtuaaliassistentit, Amy ja Andrew Ingramsin, joiden tehtävä on solmia bisnestapaamisia. Botin voi lisätä osalliseksi sähköpostikeskusteluun, minkä jälkeen se hoitaa viestittelyn. Näin voidaan säästää jopa 3 tuntia viikossa ajasta, joka muuten kuluisi sähköpostien hallinnointiin. Samaan tapaan intuitiivista, alati kehittyvää teknologiaa voidaan hyödyntää automatisoituun mainosten kohdentamiseen, henkilökohtaisena ostosassistenttina tai mediatilan ostamiseen. Koska tekoäly soveltuu lähes mihin vain, on se markkinointikäytössä erittäin hyödyllinen.


Markkinoinnin keinot kehittyvät yhä älykkäämmiksi uusien teknologioiden myötä. Personointi kehittyy kohdennetummaksi ja tekoäly tulee tiiviimmin osaksi kuluttajien ja yritysten arkea. Samaan aikaan yrityspuolella opetellaan hyödyntämään big dataa tehokkaammin, jotta nämä uudet keinot saadaan hyötykäyttöön. Digitaalisuus tulee olemaan vahvana muutosvoimana markkinoinnissa tänä vuonna.