BUSINESS BYTES

Opetus siirtyy informaatioaikakauteen

  • Julkaistu 1 vuosi sitten
  • 3 min/ lukukerta

Teknologia tarjoaa koulutukseen uusia muotoja. Olemmeko valmiita siihen?

Muutoksen jälkeen oppimisesta tulee henkilökohtaisempaa, sosiaalisempaa ja tehokkaampaa kuin aiemmin. Tietoteknologian mahdollistama nopea tiedonkulku luo uuden oppimismallin, joka on ketterä, mukautettava ja joustava. Koulutus ei enää ole yhtä sidoksissa valvottuun, luokassa tapahtuvaan opetukseen.

Käytännössä tämä merkitsee sitä, että oppilailla on paljon enemmän vaihtoehtoja. Enää ei tarvitse odotella, että tärkeä tenttikirja palautetaan kirjastoon, sillä verkkopohjaisesta kirjastosta ei koskaan puutu mitään. Oppilaiden välinen yhteistyö helpottuu, eikä siihen tarvita kuin Internet-yhteys ja verkkokamera.

Laadun parantaminen

Pilvipohjaiset teknologiat ja tosiaikaisen tiedon käyttömahdollisuus merkitsevät sitä, että opettajat saavat 360 asteen näkymän oppilaistaan ja heidän edistymisestään. Opettajat voivat valvoa oppilaita heidän työskennellessään ja saada näin kokonaisvaltaisen kuvan heidän vahvuuksistaan, kehityksestään ja parhaista oppimistavoistaan. Näin voidaan tehdä jokaiselle oppilaalle personoitu opetussuunnitelma, jota voidaan muokata tarpeiden mukaan.

Prosessien optimointi

Koulutuksen hallinnon virtaviivaistaminen auttaa oppilaitoksia tasapainottamaan menonsa. Oikeilla teknologiainvestoinneilla voidaan helpottaa esimerkiksi tietojen tallennusta ja arkistointia, työnkulun automatisointia, lomakkeiden luontia ja viestintää oppilaiden ja vanhempien kanssa. Vaikka lisäkuluja voi olla vaikea perustella lyhyellä aikavälillä, ROI osoittautuu pitkällä aikavälillä kannattavaksi.

Oppilaiden liikkuvuus

Kasvava mobiiliratkaisujen käyttö pakottaa oppilaitoksia modernisoimaan ICT-infraansa. Turvallisesti ja tehokkaasti hallitut opiskelijatiedot parantavat myös opiskelijoiden osastojen välistä liikkuvuutta, kurssien vaihtamista ja opintojen suorittamista toisaalla. Lisäksi pilvipohjaiset teknologiat arantavat yhteistyötä opettajien ja oppilaiden välillä eri sosiaalisen median kanavien kautta. Tuoreen IDC-tutkimuksen mukaan 33 % opettajista Länsi-Euroopassa jo käyttää sosiaalista mediaa oppilaitoksissaan.

Koulutuksen siirtyessä tarvelähtöiseen oppimiseen oppilaitokset joutuvat päättämään, miten ne aikovat hallita ketterämpiä ja nopeampia tietojen työstötapoja.

Selvää on, että teknologialla on keskeinen rooli koulutuksessa tulevaisuudessa. Laitokset pyrkivät maksimoimaan kilpailuetunsa houkuttelemalla kansainvälisiä opiskelijoita, hankkimalla rahoitusta yrityksiltä ja panostamalla alumnitoimintaan.

Informaationhallinnalla on tärkeä rooli toiminnan laadun ylläpitämisessä yhä voimakkaammin teknologisoituvalla aikakaudella.