BUSINESS BYTES

Onko IT valmis itsearviointiin?

  • Julkaistu 2 vuotta sitten
  • 3 min/ lukukerta

Ei ole epäilystäkään siitä, että tekniikka on vienyt liiketoimintaa eteenpäin. Tietohallintojohtajat ovat vastanneet tekniikan kehityksen aikaansaamaan muutokseen ottamalla haltuun yrityksen laajuisia prosesseja, jotka parantavat reagointinopeutta, painopisteisiin keskittymistä sekä joustavuutta.

Mutta IT-osaston työ yrityksen sisällä ei ole aina helppoa. Tietohallintojohtajia painostetaan usein tuottamaan IT-investoinneilla nopeita tuloksia, mikä ei ole aina yksinkertaista tai edes mahdollista. Tämän seurauksena tietohallintojohtajat joutuvat usein tuomaan järjestelmiä tuotantokäyttöön ilman mahdollisuutta pysähtyä hetkeksi ja pohtia toimenpiteiden yleistä tarkoitusta.

Monet tietohallintojohtajat haluaisivat olla ennakoivampia päivittäisissä toimissaan, mutta niin kauan kuin toimintaa motivoi vain tehokkuuden lisääminen sen sijaan että pyrittäisiin löytämään uusia ratkaisuja ongelmiin, tietohallintojohtajan rooli voi tuntua rajoittuneelta. Tämä voi johtaa epäreiluihin syytöksiin siitä, että IT-johtaja ei ymmärrä riittävästi yrityksen tarpeita.

IT on joutunut liian kauan olemaan tilanteessa, jossa sen on pelkästään pitänyt reagoida liiketoiminnan tarpeisiin sen sijaan, että se voisi ennakoida niitä. Miten tietohallintojohtajat voivat varmistaa, että tietojärjestelmiä todella käytetään niiden tarjoamien parhaiden mahdollisuuksien mukaan? Ja miten tietohallintojohtajat voivat tuoda lisäarvoa liiketoiminnalle?

1.    Osallistu

Kustannusten alentamiseen liittyvien vaatimusten paineessa IT-osastot voivat toisinaan linnoittautua asemiinsa kilpailussa ulkoisia palveluntarjoajia vastaan. Tällainen mentaliteetti kuitenkin vähentää liiketoiminnan yleistä tehokkuutta, ja osallistuminen on tehokkuuden kannalta ratkaisevan tärkeää. On johtoryhmien vastuulla luoda osallistumiseen kannustavia ympäristöjä. Koko yhtiön on koettava asia omakseen, jotta ennakoivia suunnitelmia voitaisiin ottaa käyttöön. Tietohallintojohtajat voivat tukea tätä prosessia luomalla yhtenäisen näkemyksen sen roolista yhtiön sisällä ja työskentelemällä yhtiön eri osien kanssa yhteisten ja yleisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Monet yritykset voisivat hyötyä suuresti syvällisemmästä tiedosta siitä, mitä IT voi todella tarjota.

2.    Suunnitelma

Käsitys, jonka mukaan IT-johtajat eivät tarvitse liiketoimintaosaamista, on myytti. Ennakoivat IT-osastot arvaavat jo etukäteen, mitä on tulossa seuraavaksi, ja ymmärtävät, miten parantaa palveluja ja lisätä liikevaihtoa. Ne ymmärtävät tulosmahdollisuudet ja laativat suunnitelmat niiden mukaan. Tämä edellyttää, että IT-johtajat arvioivat toistuvia aiheita, tutustuvat toistuvien ongelmien perimmäisiin syihin ja määrittelevät tavoitteita, joilla on selkeät tulokset. IT-järjestelmän asentaminen ja satunnaiset päivitykset eivät ole työn koko kuva. IT-johtajien on päästävä eroon pelkästään nykyhetkeen keskittyvästä ajattelusta ja siirrettävä katseensa kohti liiketoiminnan ja teknologian tulevia tarpeita.

3.    Arvioi

Tekniikan kehittyessä IT-osastoihin kohdistuva paine kasvaa entisestään. Yritykset ovat riippuvaisia luotettavasta IT-infrastruktuurista tuottavuuden ylläpitämiseksi. On kuitenkin vaikeaa mitata todellisia kustannuksia IT-strategialle, joka oikeuttaa lisätekniikan ostot vain laitteiden rikkoutuessa. Huomion suuntaaminen vain kustannusten alhaisena pitämiseen ja nykyisten järjestelmien ylläpitoon ei riitä IT-osaston pitkän aikavälin strategiaksi.

Tulevaisuuteen suuntautuneiden tietohallintojohtajien on sen sijaan arvioitava säännöllisesti järjestelmien suorituskykyä, jotta he voivat investoida järjestelmiin älykkäästi ja varmistaa, että tekniikka kohdistetaan liiketoiminnan painopistealueisiin. Lisäarvoa tarjoava lähestymistapa pystyy vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Miten nykyinen IT-järjestelmä voi tukea tulevaisuuden liiketoimintasuunnitelmia? Onko käytettävissä resurssit ja valmiudet, jotka ovat tarpeen liiketoiminnan strategisten tavoitteiden kannalta?

Ennakoiva, pitkälle kehittynyt IT-strategia maksaa itsensä. IT-osaston harteilla on todistaa, että se on kannattavaa.