BUSINESS BYTES

Miksi kokeiluihin kannattaa suhtautua myönteisesti, vaikka heti ei onnistuttaisikaan?

  • Julkaistu 3 vuotta sitten
  • 3 min/ lukukerta

Jos hanke epäonnistuu, sen on parasta tapahtua nopeasti! Näin monet yrittäjät ja toimitusjohtajat ajattelevat. Tämä periaate saattaa olla järkevä, mutta toisinaan se voi estää yritystä saamasta arvokasta kokemusta ja tietoa, joka auttaisi löytämään oikean strategian erityisesti tietotekniikan kaltaisilla käytännönläheisillä alueilla.

IT-osastojen kannattaa kokeilla tekniikkaa, jonka käyttöönottoa yrityksessä suunnitellaan. Uutta tekniikkaa testaamalla IT-johtajat saavat vastauksen moniin tärkeisiin käytännöllisiin kysymyksiin, jotka muuten saattaisivat jäädä huomiotta. Mistä innovaatioista on eniten hyötyä yritysten toiminnoille? Mitkä niistä tarjoavat parhaan käyttökokemuksen? Vastaukset näihin kysymyksiin voivat olla ratkaisevan tärkeitä tuottavuuden lisäämisen kannalta.

Tämä lähestymistapa vie aikaa toimiakseen tehokkaasti, ja suurin työ on usein siinä, että johto ja henkilöstö saadaan hyväksymään uuden tekniikan kokeiluun liittyvät riskit. Johto haluaa tietenkin välttää häiriöitä ja käyttökatkoja, ja useimmat toimitusjohtajat pitävät toimintojen vakautta ja tuotannon luotettavuutta tärkeämpänä kuin uusien prosessien testaamista. Lisäksi jos työntekijät ovat tyytyväisiä olemassa oleviin prosesseihin, voi olla hankalaa vakuuttaa heidät siitä, että muutos olisi hyvä asia.

Vaikka tällaiset asenteet ovatkin ymmärrettäviä, ne hidastavat muutosta ja tietoteknistä innovointia. Tietohallintojohtajat voivat yrittää uudistaa liiketoimintaa sisältäpäin vaikuttamalla yrityksen tapaan suhtautua muutokseen. Tätä varten kannattaa hankkia sekä päätöksentekijöiden että työtovereiden hyväksyntä uusille tai koeluonteisille ratkaisuille. Ensinnäkin yrityksen vaikutusvaltaisiin henkilöihin on pidettävä yllä hyviä suhteita. Esimerkiksi hyvälle myynti-idealle on ensin hankittava jonkun hallituksen jäsenen tai toiminnanjohtajan hyväksyntä. Ehdotuksen luonteesta riippumatta useimmat ihmiset ovat valmiimpia hyväksymään sen, jos he saavat ensin totutella ajatukseen.

Tietohallintojohtaja saa yrityksen muun henkilöstön parhaiten vakuuttuneeksi projektin kannattavuudesta ottamalla heidät mukaan hankkeeseen. Tämä on hyvä tehdä jo alkuvaiheessa, sen sijaan että tekniikkaa testattaisiin suljettujen ovien takana.

Toisekseen yrityksen henkilöstö on otettava mukaan testausprosessiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tämä on paras tapa vakuuttaa muut projektin kannattavuudesta, koska he eivät todellakaan hyväksy hanketta, jos heille ei ole annettu mahdollisuutta ymmärtää, mistä siinä on kyse. Kun työntekijöiden annetaan tutustua uuteen tekniikkaan ennen sen käyttöönottoa, he voivat todeta sen hyödyt käytännössä. Tämä on tietohallintojohtajalle helpoin tapa edistää tärkeänä pitämäänsä projektia, ja henkilöstön puoltavat lausunnot ovat paljon vakuuttavampia kuin kaaviot tai taulukot.

Kolmanneksi jokaiseen kokeiluun on suhtauduttava oppimismahdollisuutena, josta on hyötyä liiketoiminnalle. Uuden tekniikan testaaminen suljetussa ympäristössä ei välttämättä tuota arvokasta tietoa. Tekniikan testauttaminen työntekijöillä puolestaan vie enemmän aikaa, mutta se tuottaa paljon käyttökelpoisempaa tietoa yrityksestä ja sen kehitysmahdollisuuksista.

Uuden tekniikan kokeileminen tarjoaa yritykselle erittäin hyvän tilaisuuden, mutta siihen liittyy tietysti myös epäonnistumisen riski. Jos kokeilu epäonnistuu, IT-johtajien on otettava siitä opikseen ja jatkettava eteenpäin yrittäjähenkisesti – niin monta kertaa, kunnes oikea ratkaisu löytyy.


[Viitteet]
https://enterprisersproject.com/article/2015/3/3-ways-cios-can-embrace-disruptive-technologies-without-ignoring-legacy-it
http://blogs.wsj.com/cio/2012/11/30/cios-must-embrace-risk-to-achieve-greater-innovation/