BUSINESS BYTES

Näetkö jo crossmedian mahdollisuudet liiketoimintasi kasvattamisessa?

  • Julkaistu 3 vuotta sitten
  • 2 min/ lukukerta

Mediakenttä muuttuu, yleisön ehdoilla. Printti on jo vuosia menettänyt jalansijaa edullisten online-kanavien kasvattaessa osuuttaan. Moni graafisen alan toimija miettii nyt kuumeisesti, kuinka varmistaa yhtä suuri tai kasvava siivu asiakkaan markkinointibudjetista.

Nyky-yleisö tavoitetaan monikanavaisestiYhteiskunnan digitalisoituminen ajaa kuluttajia verkkoon ja mobiiliin. Tämä näkyy myös markkinointiviestinnän kohdentumisessa. Se ei kuitenkaan tarkoita etteikö printille olisi edelleen kysyntää; sen rooli vain muuttuu. Yhdistämällä painetut ja sähköiset viestintämuodot voidaan luoda crossmedia-kampanjoita, joissa yhdistyy kaikkien kanavien parhaat puolet: painetun viestinnän huomioarvo, käsin kosketeltavuus ja säilyvyys sekä sähköisten viestien mitattavuus ja vuorovaikutuksellisuus.

Crossmedia tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia etsiville graafisen alan yritykselle keinon kasvattaa perinteisen painetun viestinnän voimaa digitaalisen median mukanaan tuomilla uusilla mahdollisuuksilla. Lokalisoitu, personoitu ja kohderyhmälle kohdennettu, suoraan myyntikanavaan liitetty painotuote on tehokas tapa tavoittaa nykyasiakas.

Tutkimusten mukaan painopalvelujen laajentaminen crossmedia-tuotteisiin voi edesauttaa painotuotteiden volyymin kasvattamisessa, parhaimmillaan jopa 14 %:lla.Lähtökohtana asiakkaiden tarpeisiin vastaaminenMarkkinoinnin ostajat ovat jo vuosia viestineet kiinnostuksestaan crossmediaa kohtaan. Silti vain 25 % tulostus- ja painopalveluiden tuottajista tarjoaa monikanavaisia kampanjakokonaisuuksia.

Jatkuva uudistuminen on tätä päivää, eikä vain palveluiden vaan koko liiketoimintastrategian osalta. Graafisen alan toimijoiden on nyt mietittävä, kuinka tarjota lisä-arvoa tuottavia palveluita jo olemassa oleville ja uusille asiakkaille ja samalla säilyttää painamiseen perustuva ydinliiketoimintansa kannattavana.

Uutta liikevaihtoa voi hakea muuntautumalla painopalveluiden tuottajasta asiakkaiden kokonaisvaltaiseksi markkinointiviestintäkumppaniksi.


Ketterästi muuntautuva liiketoimintaEnnen uuteen liiketoimintaan sukeltamista on syytä perehtyä crossmedian mahdollisuuksiin, teknologian etuihin ja haasteisiin sekä markkinointikentän muutokseen. Yrityksen nykyisen valmiustilan ja resurssien kartoittaminen on olennaista, jotta vältytään kehittämästä liian monimutkaista palvelumallia, jota ei kyetäkään tehokkaasti hallitsemaan.

Kannattaako investoida kokonaan uusiin järjestelmiin ja kouluttaa asiantuntijat niiden käyttöön, jos on olemassa kevyempi ja ketterämpikin vaihtoehto? Valmiin crossmedia-palvelukonseptin voi myös vuokrata palveluna tai osaavien kumppaneiden kanssa voi luoda palvelun tarjoamisen mahdollistavan tiiviin yhteistyömallin. Olipa kyse digiteknologiasta, sisällöntuotannosta tai liiketoimintaprosessien uudistamisesta kokenut kumppani pystyy jakamaan jo kertynyttä tietotaitoa ja parhaita käytäntöjä crossmediakentällä toimimiseen.

Graafisen alan toimija voi myös ottaa itselleen projektinjohdollisen roolin, pitää kokonaisuuden kasassa ja keskittyä edelleen omaan erityisosaamisalueensa kehittämiseen. Crossmediaan siirtymisen myötä asiakassuhteet muuttuvat ja yhteistyöstä kehittyy usein tiiviimpää ja jatkuvaluonteisempaa. Kun yrityksen tarina ja tarjooma on uusi, se houkuttelee innovatiivisia asiakkaita luonnostaan. Yhteisten onnistumisten kautta ilosanoma leviää perinteisempien ja varautuneimpienkin markkinoinnin ostajien ulottuville.

 Vältä sudenkuopat:

• Liikkeelle mahdollisimman pian, selkeällä ja hallittavissa olevalla palvelustrategialla
• Päätös investointistrategiasta: oma tuotanto, palveluvuokraus tai yhteistyökumppanuus
• Sisällöntuotantoon yhteistyökumppanin kanssa, tai
• Investointi omaan sisällön, luovan suunnittelun ja tuotannon osaamisen kasvattamiseen


Crossmedian keskeisimmät hyödyt graafisen alan toimijoille:

• luo täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia
• kasvattaa painettujen materiaalien tilausmääriä
• lisää painettujen materiaalien tehokkuutta online-median hyödyntämisen avulla
• monipuolistaa lisäarvopalveluita asiakkaille
• syventää asiakassuhteita
• houkuttelee uusia asiakkaita


Katso kuinka voit kasvattaa liiketoimintaasi monikanavaisuuden avulla