BUSINESS BYTES

Miten yritys voi hallita muutosta tehokkaasti?

  • Julkaistu 3 vuotta sitten
  • 3 min/ lukukerta

Nykypäivän nopeatahtisessa ympäristössä yritysten ei kannata jäädä odottamaan muutostahdin hidastumista, sillä niin ei varmaankaan tapahdu. Muutos on jo hyväksytty osaksi nykyaikaista liike-elämää – alkaen digitalisaatiosta mobiilikäytön yleistymiseen ja sovelluksista sosiaalisen median vääjäämättömään kasvuun. Yritysten pitäisi itse asiassa suhtautua muutokseen myönteisesti. Ilman jatkuvaa kehittymistä yritykset jäävät jälkeen kilpailijoistaan.

Muutos on kuitenkin vaikeaa ja totutuista tavoista on hankala päästä eroon. Kysy vaikka keneltä tahansa, joka on yrittänyt lopettaa tupakoinnin! Miten paljon vaikeampaa muuttuminen onkaan yritykselle? Mietipä yksittäisten työntekijöiden ja eri osastojen lukumäärää – ja lisää tähän vielä ulkoiset tekijät, kuten talous ja tekninen kehitys. Jokaista yrityksen saavuttamaa merkkipaalua seuraa muutos – oli sitten kyse tiimien uudelleenkokoamisesta, kasvuun sijoittamisesta tai uudesta aluevaltauksesta. Miten yritykset sitten voivat helpottaa omaa kehitysprosessiaan?

Tämä saattaa kuulostaa itsestään selvältä, mutta muutoksen ensimmäinen askel on siihen valmistautuminen. Toisin sanoen suunnittelun avulla on pyrittävä monipuolisuuteen. Vauhtiin pääseminen ja suuriin muutoksiin valmistautuminen edellyttää, että yritysjohtajat ymmärtävät ulkoista ympäristöään ja osaavat kohdistaa sisäiset resurssit oikein. Mitä joustavampi tiimi on, sitä valmiimpi se on kohtaamaan olosuhteita, jotka eivät ole sen välittömässä hallinnassa. Onnistuneen muutoksenhallinnan avulla yritys voi edetä määrätietoisemmin.

Suunnittelulla on myös toinen etu: ihmiset valmistautuvat muutokseen, kun heillä on jo varhaisessa vaiheessa käsitys suunnittelutoimista tai kun he itse osallistuvat niihin. Henkilöstön hyväksynnän saaminen jo varhaisessa vaiheessa on hyödyksi myöhemmin, koska ihmiset ovat valmiimpia muuttamaan käyttäytymistään, jos he ovat saaneet olla mukana päättämässä asioista. Muutosstrategioiden onnistuminen edellyttää syvällistä ymmärrystä muutoksia mahdollistavista ja edistävistä tekijöistä. Kattava suunnitelma on hyvä työkalu myös edistymisen seurantaan.

Koska tehokas muutoksenhallinta ottaa mukaan kaikki osapuolet ja edellyttää heidän osallistumistaan muutosten toteuttamiseen, se edistää osastojen välistä tiiminrakennusta ja parantaa mahdollisuuksia saavuttaa työntekijöiden hyväksyntä koko yrityksen laajuudelta. Seuraavassa vaiheessa kootaan muutostiimi, joka auttaa laatimaan muutosohjelman ja varmistamaan sen menestyksen. Toimiakseen mahdollisimman tehokkaasti tiimin pitäisi koostua yrityksen eri osastojen työntekijöistä eikä rajoittua vain yhteen yrityksen sektoriin.

Arvioi, onko tarjolla riittävästi ylimääräistä koulutusta tai kehitysmahdollisuuksia prosessin tueksi. Jos ihmisiä siirretään yrityksessä eri osastoille tai tehtäviin, johtajien on harkittava lisäkoulutuksen järjestämistä näille työntekijöille. Johtajille ja esimiehille on neuvottava, miten tunnistetaan työntekijät, joille muutos aiheuttaa vaikeuksia. Aloitteleville johtajille on järjestettävä koulutusta tiimin johtamisesta muutoksen aikana. Nämä toimet voidaan hoitaa yrityksen sisäisesti, konsulttiyrityksen avulla tai verkkokoulutuksen kautta.

Varmista lopuksi, että muutos todella tapahtuu. Monet yritykset käynnistävät muutosprosessin, alkavat toteuttaa sitä ja menettävät sitten kiinnostuksen, kun muut tärkeät tehtävät vievät huomion. Mutta jos yritys kykenee parantamaan IT-infrastruktuuriaan, liiketoimintaprosessejaan sekä tietojen käytettävyyttä ja turvallisuutta muutoksen kautta, sen seurauksena myös yrityksen liiketoiminta kasvaa.

On tärkeää säilyttää muutosvoima myös alkuinnostuksen laannuttua. Tässä monet yritykset epäonnistuvat. Kun olosuhteet sitten muuttuvat ratkaisevasti, ne, jotka ovat epäröineet, usein häviävät.