BUSINESS BYTES

Osastojen välisen koordinoinnin ongelmat: miten tietohallintojohtaja voi edistää digitaalista murrosta

  • Julkaistu 2 vuotta sitten
  • 3 min/ lukukerta

Nykyään jokainen yritys on digitaalinen yritys. Koska tekniikka on nykyään lähes kaikkien liiketoiminnan osien ytimessä, koko ylemmän johdon – ei pelkästään tietohallintojohtajan – on ymmärrettävä ja omaksuttava omaan organisaatioonsa liittyvä uusi tekniikka ja sen mahdollistama lisäarvo. Digitaalisen murroksen onnistuminen vaatii suuren määrän sisäistä koordinointia. Usein kuitenkin tietohallintojohtajan ja muun ylemmän johdon suhde ei ole riittävän läheinen.

Kenen tulisi johtaa digitaaliseen murrokseen johtavaa muutosprosessia? Digitaalisten mahdollisuuksien tehostamisen yhteydessä on käsiteltävä uudenlaisia haasteita tietoturvallisuusriskeistä tehokkaaseen tiedon integrointiin. Siksi tietohallintojohtaja on luonnollinen valinta digitaalisen murroksen johtoon. Tehokas hallinto kuitenkin edellyttää, että IT-organisaation tavoitteet ja liiketoiminnan tavoitteet liittyvät läheisesti toisiinsa.

Se on helpommin sanottu kuin tehty. Kaikkeen päätöksentekoon on tärkeää sisällyttää oikeat ihmiset, jotta voidaan varmistaa, että päätökset palvelevat liiketoiminnan painopisteitä. Ihmisten lisääminen prosessiin kuitenkin lisää prosessiin kuluvaa aikaa. Monimutkaisemmat rakenteet johtavat luonnollisesti siihen, että päätöksentekoon ja perustelujen laatimiseen liittyvien vaatimusten määrä lisääntyy, mikä estää nopeaa etenemistä.

Kun käyttöön otetaan vastuun, vastuullisuuden ja viestinnän kaltaisia hallintoelementtejä, pöydän ympärillä keskustelemassa istuvien ihmisten määrä voi kasvaa entisestään. Tämä hidastaa asioiden käsittelyä. Mutta samaan aikaan tietohallintojohtajat saavat digitaaliseen murrosprosessiin mukaan arvokkaita näkökantoja ja uusia ideoita.

Luomalla hallintoprosessin, joka yhdistää selkeät vastuut joustavuuteen ja joka tarjoaa tilaa uusille ideoille, tietohallintojohtaja voi varmistaa, että hallinto tukee menestyksekästä murrosta. Vaikka nämä rakenteet voivat ajoittain tuntua taakalta, kyseessä on myös ainutlaatuinen mahdollisuus muotoilla murros tavalla, joka hyödyttää takuulla koko liiketoimintaa. Sisäinen tiedonkulku paranee varmasti. Mikä olisikaan parempi tapa varmistaa, että IT on linjassa haluttujen liiketoiminnan tavoitteiden kanssa?

Varmistamalla eri liiketoimintojen ammattilaisten mukanaolo prosessissa vältetään vaara, että IT-projektit muuttuvat pelkiksi kokeiksi, joilla ei ole mitään yhtymäkohtaa todelliseen liiketoimintaan. Hyvä hallintorakenne sallii palautteen IT-suorituskyvystä, vaatimustenmukaisuudesta ja vaikutuksesta eri liiketoimintayksiköihin. Näin varmistetaan, että muutos tarjoaa lisäarvoa liiketoiminnalle.

Todellinen digitaalinen murros on mahdollinen vain, jos murrokseen liittyviä haasteita lähestytään yhteistyön näkökulmasta. Asiaan omistautunut tietohallintojohtaja voi varmistaa tämän, jos hän saa oikeanlaista tukea.