BUSINESS BYTES

Miten painomaailma tulevaisuudessa tilaa?

  • Julkaistu 1 vuosi sitten
  • 2 min/ lukukerta

Sähköposti ja puhelin ovat pian tilauskanavina historiaa myös painoalalla. Sekä kuluttajabisnes että yritysten välinen kauppa siirtyy kiihtyvällä tahdilla verkkoon ja mahdollistaa entistä fiksumpien tilausprosessien hyödyntämisen.

MIKSEI KAIKILLA JO OLE TILAUSPORTAALIA?

Monella toimialalla myynti-, tilaus-, tuotanto- ja asiakaspalveluprosessit hoidetaan vielä pitkään niin kuin ne on aina totuttu hoitamaan. Kaikki on ihan hyvin -asenne ei kuitenkaan anna edes mahdollisuutta siirtyä kehityksen keulille. Uskotaan, ettei monia muuttujia sisältäviä painotuotteita voi tilata verkkokaupasta tai tilausportaalista. Luullaan, että myyjän ääni puhelimessa on sitä asiakkaan eniten kaipaamaa lisäarvoa. Kuvitellaan, että asiakkaat pysyvät meillä, vaikka kilpailijat panostavat palveluidensa kehittämiseen. Ja ollaan pahasti väärässä.

KOHTI FIKSUMPAA KOKONAISUUTTA

Verkkokauppa on tilauskanava, mutta myös paljon muuta. Kun kuluttajaverkkokaupassa vertaillaan, tutkitaan ja ihaillaan erilaisia tuotteita, yritysten välisessä verkkokaupassa ei tapeta aikaa, vaan siellä käydään oman bisneksen vuoksi. Yritysasiakkaille suunnatussa verkkokaupassa asiakas voi ostaa pieniä sarjoja painotuotteita säännöllisesti vaikkapa kerran viikossa. Kun asiakas tekee tilauksen itsenäisesti, painon työ helpottuu oleellisesti. Ja kun tilaus on tehty suoraan selkeään ja informatiiviseen kauppanäkymään, poistuvat puhelin- tai sähköpostikommunikaatiossa usein syntyvät virheet.

Verkkopohjaisille tilauskanaville on leimallista myös ostoprosessien moninaisuus ja ostettavan tuotteen konfiguroitavuus. Esimerkiksi painotuotteen tilaukseen sisältyvät painosmäärät, paperivalinnat ja viimeistelyt on helppo kirjata tilaukseen. Yksinkertaisemman tilausprosessin ohella verkkokauppa tarjoaa mahdollisuuden uusiin liiketoimintamalleihin ja tapoihin palvella asiakasta. Verkkokaupan trendien mukaan enää ei panosteta pelkästään antamaan kuva henkilökohtaisesta palvelusta, vaan asiakkaan verkkovierailusta koostettua dataa käytetään yhä enemmän asiakaskokemuksen parantamiseen, asiakkaan sitouttamiseen ja markkinointiin.

OMAN ASEMAN VARMISTAMINEN DIGILLÄ

Toimialasta riippuen verkkokauppa voi tarjota yritykselle merkittävää kilpailuetua ja antaa eväät liiketoiminnan kasvattamiseen. Toinen elintärkeä näkökulma on saavutetun aseman ja asiakkuuksien pitäminen globaaleilla markkinoilla. Yritysten verkkokauppojen ja tilausportaalien yleistyminen johtaa vääjäämättä siihen, että tilauksia voidaan tehdä entistä helpommin myös yli maarajojen. Jos yritys ei halua lähteä polkemaan hintoja katteiden kustannuksella, on kilpailu voitettava ylivoimaisella asiakaskokemuksella.Lue lisää edistyksellisten tilaus- ja tuotantoprosessien kehittämisestä.