BUSINESS BYTES

Mitä talousjohtajalta digiaikana vaaditaan?

  • Julkaistu 2 vuotta sitten
  • 2 min/ lukukerta

Maailma muuttuu, yritystoiminta kehittyy ja johtajilta vaaditaan yhä uusia kyvykkyyksiä. Miltä muutos näyttää talousosastolla? Mitä digital finance -aikakausi edellyttää talousjohtajan osaamisrepertuaarilta?

On edelleen talousjohtajan vastuulla katsoa, että perinteiset rahaliikenteeseen ja raportointiin liittyvät tehtävät hoidetaan huolellisesti ja ajallaan. Lait ja säädökset on tunnettava, mutta tasekirjoihin tuijottamisen lisäksi vaaditaan monimuotoista ja kokonaisvaltaista johtajuutta. Tämän päivän johtajilta edellytetään positiivista vuorovaikutusta yli yksikkörajojen.

Analyyttisyydestä ja laskelmoinnista tukemiseen ja koutsaamiseen

Johtoryhmätasolla tehdään nykyisin yhä enemmän yhteistyötä: vaikka päätöksenteosta vastaisikin aihealueen syväosaaja, toimitusjohtaja tai hallitus, esityksiä ja päätöksiä valmistellaan usein yhteisvoimin. Talousjohtajan odotetaan tällöin tuovan pöytään omia vahvuuksiaan kollegojen näkemyksien lisäksi.

Talousjohtaja suhtautuu tietoon yleensä hyvin objektiivisesti ja omaa kyvyn erotella olennainen epäolennaisesta. Strategisesta pelisilmästä on hyötyä niin tehtävien delegoimisessa kuin eri osa-alueiden ulkoistamismahdollisuuksien arvioimisessa.

Kuten muiltakin johtoryhmän jäseniltä, talousjohtajalta edellytetään liiketoimintaympäristön ja asiakaskunnan kokonaisymmärrystä. Myös ihmisläheisyydelle ja hyville vuorovaikutustaidoille on tarvetta: kyky jakaa ja ottaa vastaan ideoita muilta on nykypäivänä tärkeä ominaisuus kaikille johtajille.

Ymmärrys digitalisaation mahdollisuuksista

Koska kehitys on vauhdikasta ja tulevaisuus aina jokseenkin tuntematon, nousee ennakointikyky tärkeäksi menestystekijäksi. Digitaalisen taloushallinnon aikakaudella datan ja analytiikan merkitys korostuvat. On aina ollut talousjohtajan tehtävä pitää silmä horisontissa muutosten ja uhkien varalta. Sitä varten on syytä seurata nousevia trendejä ja uusia teknologioita, jotka datan hallintaan ja hyödyntämiseen liittyvät.

Tiedon määrä lisääntyy hurjaa vauhtia eikä kokonaiskuvan muodostaminen pirstaloituneen tiedon pohjalta onnistu kaikilta. Kehittyneen data-analytiikan avulla talousjohtajalle avautuu yhä paremmat mahdollisuudet havaita sekä uhat että mahdollisuudet ajoissa ja varautua niihin. On talousjohtajan tehtävä tunnistaa sokeat pisteet, sparrata muiden yksiköiden johtajia ja muodostaa kokonaiskuva, siitä kuinka yrityksen tulevaisuuden visio näiden näkemysten valossa rakennetaan.

Riskienkartoittajasta visionääriksi

Nykyajan johtajan roolia kuvataan usein T:n muotoiseksi: syvän substanssiosaamisen lisäksi edellytetään horisontaalista ymmärrystä koko organisaatiosta ja muista toimialoista. Tämä pätee myös talousjohtajaan.

Lue kuinka saat prosessin automatisoimisella aikaa toiminnan kehittämiseen >>