BUSINESS BYTES

Mitä tulee digitalisaatiojohtajan jälkeen?

  • Julkaistu 3 vuotta sitten
  • 3 min/ lukukerta

IT-alan sanasto muuttuu jatkuvasti. Alalla sekä luodaan jatkuvasti uusia konsepteja että poistetaan niitä käytöstä nopeassa tahdissa, ja termit kehittyvät luonnollisesti järjestelmien ja palveluiden muuttuessa. Tämä kehitys ei koske vain alalla käytettyjä työkaluja, vaan sillä myös IT-alan johtajistossa tapahtuvia muutoksia.

Otetaan esimerkiksi digitalisaatiojohtaja (Chief Digital Officer, CDO). Tästä työnimikkeestä alettiin puhua muutama vuosi sitten. Gartner arveli, että digitalisaatiojohtajasta tulisi seuraavan vuosikymmenen jännittävin strateginen rooli. Tutkimusyritys ennusti, että 25 prosentilla yrityksistä olisi digitalisaatiojohtaja vuoteen 2015 mennessä.

Nyt kun eletään vuoden 2016 alkupuoliskoa, miten hyvin ennustus on toteutunut? Realistinen vastaus kysymykseen on todennäköisesti ”siltä väliltä”. Isoissa yrityksissä digitalisaatiojohtajia on runsaasti. Vakavaraiset yhtiöt, kuten McDonald’s, General Electric ja Renault, ovat hyötyneet vakituisista digitalisaatiojohtajista. Nämä johtajat käyttävät teknologiaa ja innovaatioita asiakaskokemuksen parantamiseen. Esimerkiksi Starbucks käyttää tunnetusti sovelluksia menestyvän asiakasuskollisuusohjelmansa ohessa. The Guardian -sanomalehti puolestaan on perustanut tuotetiimin selvittämään dataan ja analytiikkaan liittyviä uusia mahdollisuuksia.

Kaikista näistä menestystarinoista huolimatta on kuitenkin mahdollista, että myös digitalisaatiojohtajan nimike on vain yksi esimerkki teknologiahypetyksestä. Ensinnäkin tietohallintojohtajat ovat alkaneet kyseenalaistaa työroolin merkitystä sillä perusteella, että he itsekin pyrkivät työssään edistämään muutosta digitaalitekniikan kautta.

Toisten mielestä taas tällaiset mielipiteet johtuvat yksinkertaisesti IT-johtajien välisestä kilpailusta, koska nykyään tietohallintojohtajat ovat vaarassa menettää tekniikkahankintojen hallinnan yksittäisille osastoille. Lisätodisteita digitalisaatiojohtajan roolin mahdollisesta heikentymisestä esittää Forrester, jonka mukaan yritysten pitäisi välttää johtajien määrän lisäämistä. Tutkimuslaitos arvelee, että vuonna 2015 taitavat tietohallintojohtajat osoittavat digitalisaatiojohtajan roolin tarpeettomaksi.

Joillekin tietohallintojohtajille tämä saattaa olla haastava tehtävä. Monet IT-johtajat keskittyvät edelleen aivan liikaa toiminnallisiin kysymyksiin. Heitä kuormittavat IT-osaston johtamiseen liittyvät päivittäiset velvollisuudet, eivätkä he kykene käyttämään riittävää osaa ajastaan – ehkä jopa 70–80 prosenttia – asiakaspalvelun innovointiin. Tietohallintojohtajien on kuitenkin otettava haaste vastaan. IT-johtajat, jotka jättävät huomiotta digitalisaatiojohtajien sekä markkinointipäälliköiden ja data-analyytikkojen tehtävien lisääntymisen, päätyvät pian itse sivuosaan johtajistossa. Nykyään informaatiotekniikasta voidaan ostaa palveluina niin suuri osa, että tietohallintojohtajilla on entistä vähemmän yrityksen sisäistä tekniikkaa hallittavanaan.

Tietohallintojohtajat, jotka suhtautuvat muutokseen myönteisesti, voivat hyödyntää kokemustaan ja osoittaa, miten yritys voi luoda arvoa uusista digitaalitekniikoista. Kun tällaiset projektit sisällytetään normaaleihin liiketoimintakäytäntöihin, digitalisaatiojohtajia saatetaan tarvita entistä vähemmän.

Tällöin parhaat valmiudet digitaalisten hankkeiden johtamiseen on nimenomaan tietohallintojohtajalla – eli samalla henkilöllä, joka pelkäsi, että digitaaliset innovaatiot saattaisivat viedä häneltä työpaikan.



[Viitteet]

Gartnerin näkemys digitalisaatiojohtajien roolin kasvusta:
http://www.gartner.com/newsroom/id/2208015

Esimerkkejä yrityksistä, joihin on palkattu digitalisaatiojohtaja:
http://www.digitaltransformationbook.com/15-companies-chief-digital-officer/

Digitalisaatiojohtajien nousu ja tuho:
http://www.computerweekly.com/feature/Chief-Data-and-Digital-Officers-rise-to-threaten-the-CIO

Forresterin näkemys digitalisaatiojohtajien tarpeettomuudesta:
http://www.zdnet.com/article/forrester-warns-cdos-dont-expect-career-longevity/