BUSINESS BYTES

Miltä innovaatio näyttää IT:n näkökulmasta?

  • Julkaistu 2 vuotta sitten
  • 3 min/ lukukerta

Innovaatio on suosittu muotisana yrityksissä. Yritykset korostavat innovaation tärkeyttä, mutta Accenturen mukaan harvempi kuin joka viides toimitusjohtaja uskoo, että yhtiön innovaatioihin tekemät strategiset investoinnit ovat hintansa arvoisia.

IT-alan innovaatiolle ei ole koskaan ollut suurempaa tarvetta kuin nyt. Useimmat yritysjohtajat tietävät, että innovaatioita syntyy vain oikeassa ympäristössä, jossa jokainen saa olla osa innovaatioprosessia ja tuoda uusia ideoita pöytään. IT:n kohdalla esiintyy erityisen usein epäjohdonmukaisuutta siinä, miten luovaa ajattelua voidaan soveltaa päivittäiseen työhön.

IT:n piirissä voi kuitenkin esiintyä monenlaista innovaatiota. Sen avulla voidaan muuttaa liiketoimintaprosesseja automaattisiksi IT-toiminnoiksi, kehittää uusille markkinoille pääsyn avaavia sovelluksia tai ottaa käyttöön joustavuutta lisäävä ja laitteistokustannuksia vähentävä työasemien virtualisointi. Monissa tapauksissa IT itsessään on innovaatiota.

IT tarvitsee innovaatiota ja innovaatio tarvitsee IT:tä. Innovaatio itsessään ei ole jokin tietty toiminto tai osasto. Se on ajattelutapa ja toimintamalli, jonka täytyy toteutua kaikilla osastoilla ja kaikissa hankkeissa ja työtehtävissä. Tietohallintojohtajilla on velvollisuus edistää yrityskulttuuria, joka ei ainoastaan salli innovaatiota, vaan nimenomaan kannustaa innovaatioon ja palkitsee sen. Mutta tämä on monille vaikea haaste. Syynä on se, miten heidän osastonsa nähdään yrityksen sisällä.

IT voidaan käsittää joko kulu- tai tulosyksikkönä. Organisaatiot voivat joko hyödyntää IT:tä ja saada käyttöönsä todellista lisäarvoa, tai pysyä kiinni vanhentuneessa ajattelutavassa, jonka mukaan IT:ssä on kyse vain laitteistoista ja prosessoinnista. Totuus on, että uudenlainen suhtautuminen IT:n mahdollistamiin innovaatioihin edellyttää, että yksiköt tekevät yhteistyötä ja pyrkivät yhdessä kohti organisaation laajempia tavoitteita.

Riippumatta siitä, missä muodossa innovaatiot toteutetaan, seuraavassa on neljä parhaisiin käytäntöihin liittyvää vinkkiä, jotka IT-innovaation kautta parannuksiin pyrkivien organisaatioiden tulisi ottaa huomioon:

1.    Katso, mitä ketterämmät yritykset tekevät. Pienemmät yritykset ovat usein yleisesti ottaen nopealiikkeisempiä, ja ne ottavat aikaisemmin käyttöön uusia teknologioita. Käyttävätkö ne jakamisen työkaluja tai sovelluksia, joista voisi olla hyötyä omille tiimeillesi? Seuraa, miten muut, ja etenkin varhaiset omaksujat, käyttävät harkitsemiasi IT-ratkaisuja. Muiden virheistä oppiminen voi olla erittäin hyödyllistä, puhumattakaan rahan ja ajan säästöstä.

2.    Sekoita innovaatiota ja suunnittelua. Perinteiseen IT:hen liittyvät taidot ovat syvällisiä ja erikoistuneita. IT-tiimin on tunnettava infrastruktuurin komponentit, käyttöjärjestelmien ja tietokantojen yksityiskohdat sekä käyttöjärjestelmien ja tietokantojen välinen vuorovaikutus. Markkinointiosaston tulee kuitenkin tuntea näissä järjestelmissä ja tietokannoissa säilytetyt asiakkaiden tai yritysten tiedot. Työskentelemällä yhdessä molemmat osastot voivat saada uusia käsityksiä siitä, miten tietoja voidaan käyttää yrityksen hyödyksi, ja huomata, miten molempien osapuolten näkemykset voivat auttaa yhteisten ja yleisten tavoitteiden saavuttamisessa.

3.    Älä pelkää kaaosta, mutta älä unohda myöskään rakennetta. Kaaos on luovuuden edellytys. Se luo mahdollisuuden ja tilaisuuden muutokselle. Se pakottaa etsimään tavallisuudesta poikkeavia ja erilaisia näkökulmia, ja se vie pois mukavuusvyöhykkeeltä paikkaan, jossa voidaan tehdä jotain täysin erilaista ja luoda jotain mahdollisesti mullistavaa. Rakennetta on silti oltava jonkin verran, jotta hankkeet voidaan saattaa onnistuneesti päätökseen. Esimerkiksi siten, että yksi henkilö tai taho vastaa hankkeen toteutumisesta.

4.    Keskity todelliseen. Tietohallintojohtajien on puhuttava innovaatiosta nimenomaisten liiketoiminnalle lisäarvoa tuottavien esimerkkien pohjalta, ei pelkästään tuottavuuden ja tehokkuuden näkökulmasta. Innovatiiviset IT-ratkaisut on suunnattava tekniikan käyttöön uusilla tavoilla, jotka tehostavat tekniikka-aloitteiden ja liiketoiminnan tavoitteiden yhteensovittamista.

IT on ainutlaatuisen vahvassa asemassa innovaatioiden tuottamisen kannalta. Innovaatio ei ole pelkästään IT:n osakomponentti, vaan IT-osastoilla on perinteisesti näköala yhtiön kaikkiin alueisiin, osastoihin ja tehtäviin, vaikka ne joskus työskentelevätkin omana, erillisenä yksikkönään. Tosiasia kuitenkin on, että IT-osastot voivat yhdistää kaikki tekijät toisiinsa, ja niiden myös täytyy tehdä niin ja samalla keksiä uusia tapoja vauhdittaa lisäarvon luontia ja innovaatiota – ei pelkästään osana omaa toimintaansa vaan koko yhtiön laajuisesti.