BUSINESS BYTES

Millä eväillä johdetaan yrityskulttuuria, joka ruokkii asiakastyytyväisyyttä ja vahvistaa asiakasyrityksen kilpailukykyä?

  • Julkaistu 2 vuotta sitten
  • 2 min/ lukukerta

Olemme viime aikoina puntaroineet paljon sitä, mitkä asiat rakentavat hyvän asiakaskokemuksen B2B-palvelumyynnissä. Tiedosta johdettu ymmärrys, avoimuus ja luottamus? Näillä ainakin pääsee hyvään alkuun, kun rakennetaan kumppanuutta, joka kantaa projektista toiseen, vuodesta toiseen, ehkä jopa organisaatiosta toiseen.

Vahvat arvot kehittävät kestävää kulttuuria

Hyvä B2B-palveluorganisaatio on enemmän kuin osiensa summa. Enemmän kuin fiksuja ja asiakkaitaan kuuntelevia myyjiä. Avoimia ihmisiä, jotka ovat aidosti läsnä asiakkaan lisäksi myös toisilleen ja jotka rakentavat näin yhteistä yrityskulttuuria samoille arvoille kuin asiakassuhteita – siis juurikin avoimuudelle, kuuntelulle ja kunnioitukselle. Vaaditaan myös aitoa kiinnostusta asiakkaan liiketoimintaa, haasteita ja toimialan kehitystä kohtaan. Tämän päälle tarvitaan vielä kyky soveltaa ymmärryksestä bisneslähtöisiä ja oivaltavia ratkaisuja.

Läsnäolon voima digitalisoituvassa maailmassa

Digitalisaatio ajaa ihmiset kauemmas toisistaan, vapauttaa pakollisista yhteydenpidoista sekä jatkuvasta tehtävien sopimisen ja selvittämisen syklistä. Toisaalta, mitä harvinaisempia todelliset kohtaamiset ovat, sitä arvokkaammiksi vuorovaikutustilanteiksi ne muodostuvat. Siksi asiantuntijan tulee panostaa asiakkaan kohtaamiseen täysillä.

Avoimuus ja luottamuksen synnyttäminen edellyttävät rohkeutta. Rohkeutta heittäytyä uusiin tilanteisiin, rohkeutta samaistua asiakkaan haasteisiin ja rohkeutta katsoa tulevaisuuteen avoimin mielin. Vain rohkeuden kautta voidaan synnyttää innovaatioita – lisäarvoa tuottavia kekseliäitä ratkaisuja asiakkaille. Näin päästään synnyttämään todellista kilpailuetua.

Kumppanuudet, jotka kantavat hedelmää

Yritykset, joissa uskalletaan katsoa tulevaisuuteen ja joissa osataan hyödyntää tuoreita visioita sekä uusia digitaalisia trendejä, rakentavat ketterästi kehittyvää yrityskulttuuria, jossa asiantuntijat ovat keskiössä. Näillä eväillä varustetaan vahvat palveluorganisaatiot, jotka auttavat asiakasyrityksiäkin menestymään. Kun asiakas saa luotettavaa tukea, pitkäaikaisen kumppanin sekä ratkaisuja, joilla menestytään yhä kiihtyvällä vauhdilla digitalisoituvassa bisneskentässä, on asiakassuhde hyvällä pohjalla.

Hyvän asiakaskokemuksen aikaansaaminen edellyttää kykyä auttaa asiakasyrityksiä kehittämään bisnestään liiketoimintojen digitalisoimisen kautta innovatiivisempaan suuntaan.SlideShare-esitys: Yritysidentiteettimme rakentuu kumppanuudelle

Infografiikka: Asiakastyytyväisyys numeroina

Peter Björkqvist
Markkinointijohtaja
Canon Oy