BUSINESS BYTES

Miksi digitaalinen sponsorointi on tärkeää?

  • Julkaistu 3 vuotta sitten
  • 3 min/ lukukerta

Hyvät digitaaliset projektit tarvitsevat hyvää johtotason sponsorointia. Tässä artikkelissa luodaan katsaus usein sivuutettuun mutta olennaisen tärkeään rooliin, joka johtotason sponsoreilla voi olla.Joidenkin työntekijöiden vahvuuksiin kuuluu ideoiden tuottaminen. Toisilla, kuten projektipäälliköillä, voi taas olla taito saada laaditut mallit henkiin hankkimalla oikeat tekniset resurssit ja kyvykkäät työntekijät. Hyvät ideat ja taitava projektinhallinta riittävät kuitenkin vain tiettyyn pisteeseen asti.

Älykkään konseptin muuttaminen mullistavaksi todellisuudeksi edellyttää, että työntekijät saavat avukseen johtotason sponsorointia. Johtotason sponsoreilla on elintärkeä rooli avustaa ideoiden ja projektien kehittämistä suunnitteluvaiheesta toteutukseen asti. Heillä on kokemusta liiketoimintastrategian ja rahoitustuen kaltaisista alueista, jotka pitkälti määräävät, kuopataanko aloite vai saako se tukea.

Digitaalisella ajalla johtotason sponsori – joka voi olla esimerkiksi rahoitus-, markkinointi- tai toimitusjohtaja – on avainasemassa. Yrityksen hallitusta pommitetaan jatkuvasti potentiaalisilla teknologiaprojekteilla sosiaalisesta mediasta mobiililaitteisiin, big dataan ja pilvipalveluihin.

Tällä on suuri merkitys työntekijöille, jotka ovat kiinnostuneita kaikista digitaalisuuden tarjoamista mahdollisuuksista. Siitä voi kuitenkin olla myös haittaa. Jos myyntipuhe epäonnistuu, hallituksen skeptisemmät jäsenet voivat nähdä digitaalisen projektin jälleen yhtenä rahareikänä muiden vastaavien aloitteiden joukossa.

Yrityksen hallituksen tulee ymmärtää, miten ehdotettu projekti voi parantaa yrityksen senhetkistä tapaa toimia. Mikään digitaalinen projekti, kuten WWW-sivuston perustaminen tai mobiilisovelluksen luominen, ei kuitenkaan ole päämäärä sinänsä.

Sponsori voi auttaa projektipäällikköä havainnollistamaan, miten digitaalinen projekti antaa useammille asiakkaille mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa yhtiön kanssa mistä tahansa käsin. Hän voi auttaa projektipäällikköä määrittelemään, miten uusi mobiilisovellus voi tarjota uudenlaisia tietoja liikkuvalle henkilökunnalle.

Johtotason sponsorit muodostavat henkilötason kosketuspinnan innovaation luomisen ja lisäarvon tuottamisen välille. Sponsorit voivat varmistaa, että esimiehet muokkaavat hallitukselle tarkoitettua esitystä riittävästi, jotta siitä käy selvästi ilmi ratkaistava ongelma, toteutuksen vaihtoehdot sekä aloitteen jatkamisen mahdolliset riskit ja sen tarjoamat edut.

Sponsori voi myös varjella projektin jäseniä. Hän pääsee tarvittaessa pääjohtajan puheille ja voi helpottaa tiimiin kohdistuvaa painetta ottamalla vastuun niin onnistumisista kuin epäonnistumisista sekä toteutusvaiheen aikana että sen jälkeen.

Tällainen sponsorointi vähentää odotuksiin liittyvää stressiä ja antaa hierarkiassa alempana oleville tilaisuuden keskittyä projektien luomiseen, kehittämiseen, testaukseen, toteutukseen ja hiomiseen – eli siihen, mitä he osaavat parhaiten. Lyhyesti sanottuna johtotason sponsorit siis auttavat muuttamaan hyvät ideat kilpailueduksi.


[Lue lisää]

http://www.zdnet.com/article/five-ways-to-help-get-your-it-project-signed-off/