BUSINESS BYTES

Matka tiedosta näkemykseen

  • Julkaistu 3 vuotta sitten
  • 3 min/ lukukerta

Raakadata on sellaisenaan yritykselle käyttökelvotonta. Tässä artikkelissa tutustutaan tiedon matkaan keruusta näkemyksen muodostamiseen ja siihen, miten tietoa sovelletaan liiketoimintastrategiassa, ja näytetään esimerkkejä tavasta, jolla tieto voi muuttaa organisaatiota ja luoda vaikutuksen alalla yleisemmin.Raakadata on yritykselle melko hyödytöntä, mutta se ei ole estänyt organisaatioita kokoamasta yhä suurempia määriä faktoja ja lukuja. Syy on yksinkertainen: jokaisella yhtiöllä, joka saa luotua raakadatasta jotain hyödyllistä, on kilpailijoitaan paremmat mahdollisuudet menestyä.

Nykyään minkä tahansa organisaation tavoitteena on muuttaa puhdas raakadata, tai big data, pieneksi dataksi ja sitä myötä näkemykseksi. Kolmivaiheinen prosessi on parasta nähdä matkana, jossa tieto ensin kerätään, sitten analysoidaan ja lopulta sovelletaan liiketoiminnan strategiaan.

Kokemukset kuitenkin osoittavat, että monissa organisaatioissa tämä prosessi koetaan vaikeaksi. Kansainvälinen konsultointiyhtiö Capgemini raportoi, että yli puolet (59 %) johtavassa asemassa olevista tiedostaa, että tieto on muodostumassa markkina-arvon ydintekijäksi. Lähes kaksi kolmesta (65 %) myöntää, että yrityksen kilpailukyky on vaarassa, jos se ei pysty ottamaan käyttöön uusia analysointityökaluja.

Maailmanlaajuiset tutkimukset osoittavat, että monet organisaatiot eksyvät jossain matkan varrella. Ne voivat kerätä tietoja tehokkaasti, mutta tiedon analysoinnissa ja käyttökelpoisen näkemyksen tuottamisessa voi olla puutteita. Näkemyksen puute voi saada monet johtajat nostamaan kädet pystyyn ja hyväksymään vastentahtoisesti, että muut yritykset ovat pääsemässä edelle.

Capgeminin tutkimus paljasti myös, että 64 % johtajista uskoo big datan muuttavan perinteisen liiketoiminnan rajoja ja sen tuloksena avaavan markkinoita uusille tarjoajille. Useampi kuin joka neljäs (27 %) yritysjohtajista näki tulevaa kilpailua muiden alojen uusilta toimijoilta, ja 53 % odotti kohtaavansa kilpailua tietoa hyödyntävien uusien yritysten taholta.

Yksi korkean profiilin esimerkki on henkilökuljetuksen uusi kuuma nimi Uber, joka hyödyntää tilastotieteellistä regressioanalyysia alueiden väestötietojen arviointiin. Uber määrittää tietojen avulla, miten palvelun tarve tulee vaihtelemaan ja miten tämä voi vaikuttaa hintoihin ja asiakastyytyväisyyteen. Yhtiön näkemys on antanut sille tilaisuuden haastaa, ja monissa tapauksissa peitota, perinteiset henkilökuljetusalaan erikoistuneet yritykset.

Uusia haasteita kohtaavan organisaation on otettava käyttöön liiketoimintatiedon hallinta ja mukautettava pitkän ajan strategiaansa. Perinteiset kunnallistekniikan palveluiden tarjoajat kohtasivat uuden haasteen Googlen älytermostaatin Nestin muodossa. British Gas on vastannut uuden tekniikan haasteeseen kehittämällä liiketoimintatiedon hallinnan mahdollistaman näkemyksen avulla oman kotien lämmityslaitteen, Hiven.

Analyysien käyttö voi myös muuttaa kokonaista sektoria, kuten rahoituspalvelusektorin nopean IT-johtoisen muutoksen tapauksessa. Reaaliaikaisen näkemyksen avulla alan johtavat yritykset voivat nopeuttaa elektronista kaupankäyntiä. Näkemyksen laatu näkyy siinä, että rahoitusalan asiantuntijan State Streetin mukaan 64 % johtavista dataa hyödyntävistä yrityksistä ilmaisi voivansa luoda luottavaisin mielin hyviä kaupankäyntistrategioita; jälkijunassa tulevissa yrityksissä osuus oli 53 %.

Kokonaisviestinä voidaan sanoa, että tarve luoda näkemyksiä tiedon perusteella kasvaa kaikissa yrityksissä ja kaikilla aloilla jatkossakin. Tämän kriittisen roolin merkitys tulee vain kasvamaan. Pitemmällä aikavälillä raakadatan analysointi ei pelkästään auta yritystäsi kilpailussa, vaan voi jopa varmistaa sen selviytymisen.


[Viitteet]

http://www.prnewswire.com/news-releases/new-global-study-by-capgemini-and-emc-shows-big-data-driving-market-disruption-leaving-many-organizations-fearing-irrelevance-300047775.html

http://www.datanami.com/2015/03/17/how-startups-are-using-big-data-tech-to-disrupt-markets/

http://www.zdnet.com/article/if-you-dont-fail-you-arent-innovating-how-to-keep-tech-staff-engaged-and-customers-happy/

http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/Articles/DataFullReport.pdf