BUSINESS BYTES

Markkinointijohtajan uusi rooli

  • Julkaistu 3 vuotta sitten
  • 2 min/ lukukerta

Moni markkinointijohtaja haluaisi päästä eroon perinteisestä siiloutumisesta ja osallistua yrityksen hallinnollisiin toimintoihin. Asiakkaat ovat muuttaneet yritysten johtoa. Markkinointi-, ICT- ja talousjohtajien toiminta on perinteisesti ollut hyvin eriytynyttä – vaan ei ole enää. Nyt sosiaalinen media ja asiakkaiden muuttunut ostokäyttäytyminen ovat repineet nämä korkeat muurit alas. Tämä korostaa johdon yhteistyön merkitystä.


Hyvä markkinointijohtaja voi kehittyä vieläkin paremmaksi tekemällä tiivistä yhteistyötä talous- ja ICT-osastojen kanssa. Jaettu tieto edistää yrityksen tavoitteiden täyttymistä.


Monissa organisaatioissa toimiva yhteistyö on kuitenkin vielä kaukana todellisuudesta. Viimeaikaisissa tutkimuksissa jopa 90 % markkinointijohtajista on myöntänyt, etteivät he tee läheistä yhteistyötä talousjohtajien kanssa.


Talousjohtaja kannattaisi ottaa mukaan esimerkiksi kampanjoiden suunnitteluun. Hän voi auttaa muun muassa selkeiden kampanjamittareiden muodostamisessa ja KPI-mittareiden oikeanlaisessa kohdistamisessa. Tämä on erittäin tärkeää liiketoiminnan kasvun ja ROI:n kannalta.


Myös lähemmät suhteet ICT-asiantuntijoihin parantavat markkinoinnin mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksen hallinnollisella tasolla. ICT:n avulla markkinointi voi tuottaa juuri oleellista asiakastietoa, joka tukee yrityksen tulosta ja kannattavuutta. Kaipaako organisaationne uudistusta? Tällöin markkinointijohtajan tulee ottaa vastaan ”uusi” roolinsa, johon kuuluvat sekä yrityksen strategiset tavoitteet että markkinointijohtajan vastuut. Yhteistyö – eli osallistuminen yrityksen tavoitteiden muokkaamiseen ja saavuttamiseen sekä tiiviimpi toiminta eri osastojen kanssa – johtaa onnistumisiin. Siinä vasta tuottoisa resepti uuden ajan tuottavalle markkinoinnille.