BUSINESS BYTES

Markkinointi ja ICT yhteistyöhön

  • Julkaistu 4 vuotta sitten
  • 2 min/ lukukerta

Miten kehitttää yhteistyötä ja hyödyntää digitaalisuus? 

Digitaalinen aikakausi on muuttanut johtotasolla kaiken. Gartner ennustaa, että vuoteen 2017 mennessä markkinoinnin kasvava riippuvuus asiakasymmärryksestä ja digitaalisesta kohdennuksesta tarkoittaa, että markkinointijohtaja tilaa enemmän IT- ja analyysiprojekteja kuin tietohallintojohtaja. IBM:n tekemän tutkimuksen mukaan 70 prosenttia markkinointijohtajista kuitenkin kokee, että he eivät ole valmiita tietojen ja IT:n kasvaneeseen rooliin työelämässään.

Teknologian nopean edistymisen myötä voisi odottaa uutta yhteistyöhenkeä, mutta todellisuudessa kärsitään ”markkinoinnin ja tietohallinnon välisestä kuilusta”, kuten Accenture asian ilmaisee.

Miksi näin? Toimintojen välillä vallitsee syvä epäluottamus. Markkinoinnin mielestä tietohallinto on liian joustamaton ja hidas projekteissa, ja tietohallinnon mielestä markkinointi ei ota sitä mukaan strategiseen päätöksentekoon, vaan pitää tietohallintoa palveluiden tarjoajana eikä aktiivisena yhteistyökumppanina.

Miten organisaatiot voivat siis rakentaa sillan markkinoinnin ja tietohallinnon välille?

Projektien yhteisrahoitus voi olla ratkaisu, kuten Adoben esimerkki osoittaa. Syvällisemmän asiakasymmärryksen luomiseksi yhtiö aloitti markkinointi- ja tietohallintohenkilöstöstä koostuvan projektin, jonka molemmat osastot rahoittivat puoliksi. Osallistujille oli alusta lähtien selvää, että he olivat nyt osa uutta tiimiä alkuperäisten tiimien sijaan ja että projekti esiteltäisiin sekä tietohallintojohtajalle että markkinointijohtajalle. Yhteistyöprojektissa oli hyvin selkeät asiakasymmärrykseen liittyvät tavoitteet ja aikataulut niiden saavuttamiseksi. Projektin valmistuttua tiiminjäsenet palasivat tavallisiin tehtäviinsä organisaation sisällä.

Yhteisrahoitus voi olla siis hyvä tapa hyödyntää molempien toimintojen parhaita ominaisuuksia ilman tarvetta sulauttaa niitä tai palkata lisähenkilöstöä. Myös jaetuissa projekteissa on kuitenkin oltava rajanvetoa ja ”omistajuutta”. Olisi epärealistista odottaa, että kaksi hyvin erilaista toimintoa yhdistyisivät saumattomasti niin, että työtehtäviä ei tarvitsisi jakaa lainkaan. On tärkeää, että tietohallinto säilyttää vastuun tietojenkäsittelystä ja tietokäytännöistä ja että markkinointi hallinnoi asiakastietokantoja.

Kukaan ei väitä, että markkinoinnin ja tietohallinnon välisen epäluottamuksen poistaminen on helppoa. Se on kuitenkin yritysten ainoa tapa hyötyä asiakastietojen käytön tarjoamista mahdollisuuksista. Edelläkävijöiden kokemuksista opitut asiat vaikuttavat selkeiltä. Tarvitaan keskinäistä kunnioitusta ja jaettuja yhteisesti rahoitettuja projekteja, joiden omistajuus on määritetty selkeästi konfliktien välttämiseksi. Kun organisaatiosi seuraavan kerran aloittaa sekä markkinoinnin että tietohallinnon osallistumista edellyttävän projektin, sitä on syytä pitää ”kauniin ystävyyden alkuna”, jossa on kuitenkin selvästi jaetut työtehtävät ja vastuut.


Hyvin suunniteltu ja huolellisesti toteutettu tiedonhallinta antaa avaimet vaivattomaan viestintään ja sitä kautta tehokkaaseen ja mielekkääseen yhteistyöhön. Jos haluat edistää yhteistyötä, katso video. >