BUSINESS BYTES

Kuinka lisätään organisaation tehokkuutta laadusta tinkimättä

  • Julkaistu 3 vuotta sitten
  • 2 min/ lukukerta

Työn tehokkuus on tapetilla, mutta myös laadulla on väliä. Tuttu vanha sanonta "halvalla ei saa hyvää" pätee hyvin myös suomalaiseen yritysmaisemaan: jos haluaa toimivan ratkaisun, ei ole varaa hankkia halpaa. Eikä asioita ole myöskään varaa hoitaa kehnosti.

Jos palvelun tai ratkaisun laatu ei ole huipussaan, kaikkoavat asiakkaat ja niiden myötä työpaikat. Laatu on tänä päivänä yrityksen tehokkain markkinointikeino.

Tehokkuuden maksimoiminen ja laadun varmistaminen ovat siis avaimet onneen ja menestykseen. Kun kummastakaan ei ole varaa joustaa, kuinka ne sidotaan toisiinsa?

Laadukkaasti tehokkuuteen

Kilpailukykynsä varmistamiseksi yrityksen on keskitettävä voimavaransa asiakkaille lisäarvoa tuoviin ratkaisuihin. Tämä on tehtävä mahdollisimman nopeasti ja ilman hukkaresursseja.

Tehokkuus tarkoittaa, että kukaan ei tee hukkatyötä ja että tehdään oikeita asioita. Työaikaa ei saisi hukata työtä tukeviin tehtäviin, kuten tiedon etsimiseen, siirtämiseen paikasta toiseen tai välittämiseen ihmiseltä toiselle. Kun tiedonhallinta järkeistetään ja tehostetaan, työntekijät voivat käyttää aikansa ja energiansa lisäarvoa tuottavaan työhön.

Tätä varten organisaation toimintaa ohjaavat sisäiset prosessit ja työn tehokkuutta tukevat rakenteet on syytä virittää huippuunsa. Kaikki prosessit, jotka ovat suoraviivaistettavissa, optimoitavissa tai automatisoitavissa, kannattaa hoitaa kuntoon.

Laadunhallinta on prosessien hiomista tehokkuuden nimissä

Laatujärjestelmällä ohjataan ja johdetaan organisaatiota ja sen toimintaa. Kun prosessit suunnitellaan huolellisesti tukemaan ja ohjaamaan työtä, luodaan työyhteisön jäsenille edellytykset keskittyä lisäarvon tuottamiseen.

Laatujohtajan ensimmäinen ja tärkein tehtävä on varmistaa, että tukirakenteet ja työkalut ovat kunnossa, jotta työt saadaan hoidettua mahdollisimman tehokkaasti. Tässä koko organisaation toimintaa ohjaava järjestelmä on arvokas apu.Harva yksilö voi hallita kaikkea mitä laatujohtajan tontille lukeutuu. Älykäs tietojärjestelmä sen sijaan voi ainakin auttaa pitämään langat käsissä antamalla kokonaiskuvan organisaation toimintaan.

Näin kitketään hukkatyö organisaatiosta:

1. johdetaan strategiasta ydintehtävät ja keskitetään toiminta niihin
2. hoidetaan tehokkuuden mahdollistavat tukirakenteet kuntoon
3. suunnitellaan toimintaa ohjaavat työnkulut huolellisesti
4. automatisoidaan prosessit mahdollisimman pitkälle


Lue lisää laadunhallinnan tilasta suomalaisissa yrityksissä