BUSINESS BYTES

Kirjojen julkaiseminen: offset-painamisesta tarvepainamiseen

  • Julkaistu Eilen
  • 4 min/ lukukerta

Painetun kirjan kuolemaa on ennustettu laajalti, mutta totuus on hyvin toisenlainen.Maailmanlaajuisten kirjamarkkinoiden arvo on 151 miljardia dollaria – ala on kolme kertaa musiikkiteollisuutta ja 15 % elokuvateollisuutta suurempi - ja Eurooppa on tässä kokonaisuudessa erityisen merkittävä osa-alue. Vuonna 2016 eurooppalaiset kustantajat myivät kirjoja yhteensä 22,3 miljardilla eurolla. Varastossa olleisiin 22 miljoonaan nimikkeeseen tuli lisää noin 575 000 uutta nimikettä, ja ala työllisti yli 150 000 henkeä – 700 000, jos mukaan lasketaan lisäksi kirja-alan yhteistyöyritykset ja muut palvelut.Kirja-alalle lupaillaan 3,4 %:n vuotuista kasvua vuoteen 2026. Ennustetta tukee nuorten lukijoiden jatkunut kiinnostus painettuihin kirjoihin e-kirjojen ja tablettien sijasta.Näiden optimististen näkymien vuoksi sekä kustantajilla että kirjanpainajilla on kasvavia paineita prosessiensa virtaviivaistamiseksi, jotta toiminnasta tulisi kustannustehokkaampaa, palautusten ja varastoinnin tarve vähenisi, kirjojen toimitus nopeutuisi ja sujuisi joustavammin kuin koskaan aiemmin.Kirjanpainajien haasteena on tuotannon tehokkuuden lisääminen, jotta kustannusala pystyisi hyödyntämään yhä dynaamisempia kustantamisen liiketoimintamalleja. Esimerkkeinä voidaan mainita lyhyiden tarvepohjaisten painoerien tuottaminen, siirtyminen kysyntäpohjaiseen kirjatuotantoon tai kirjatuotteiden elinkaaren ennakoivaan kokonaishallintaan. Innovatiivisilla, digitaalisilla työskentelytavoilla voidaan päästä eroon kalliista fyysisten kirjojen ylivarastoinnista. Niiden avulla voidaan jopa toimittaa aivan uutta merkityksellistä ja kohderyhmittäin vaihtelevaa sisältöä jopa yksittäiselle kuluttajalle. Tällaista sisältöä me kutsumme Canonilla ”älykirjoiksi”.Digitaalinen painoteknologia on ollut käytettävissä jo vuosikymmenten ajan. Moni kirjanpainaja on silti edelleen hyvin riippuvainen vanhoista offsetpainokoneistaan. Vaikka nämä painokoneet saattavatkin yhä toimia hyvin, ne eivät enää tänä päivänä saati tulevaisuudessa ole tarpeeksi joustavia kuluttajien muuttuviin tarpeisiin vastaamiseksi.Digitalisointi on kriittinen toimenpide, jotta voidaan täyttää alati muuttuvat sisältöodotukset. Sen avulla kirjanpainajat voivat laajentaa palvelumahdollisuuksiaan sekä suoraviivaistaa koko kirjanpainamisen tuotantoprosessinsa. Nyt on digitaalisen teknologian aika aloittaa uusi luku kirjankustantamisen perinnerikkaassa tarinassa.


Digitaalinen mustavalkopainaminen

Vaikka yhä useammat kirjapainot pyrkivät laajentamaan värituotantokapasiteettiaan, kirjanpainajien prioriteettina tulisi edelleen olla mustavalkotuotannon optimointi.Kirjat ovat ainoa painotyösovellusalue, jolla mustavalkoinen digitaalipainaminen on vakaassa nousussa, kuten toki myös värituotanto. Kaupalliset kirjat, oppikirjat (erilaiset ohjekirjat mukaan lukien) sekä hengelliset ja hakuteokset ovat pääasiallisia syitä yksivärisen painamisen kasvuun.. Infotrendsin tekemän tutkimuksen mukaan kustannusalan osuus digitaalisesta mustavalkopainamisesta on 28 prosenttia. Samaan yltää vain myynninedistämismateriaalit, kuten esitteiden ja suoramainonnan digipainaminen. Mustavalkopainamisen kysyntä julkaisualalla ei osoita pikaisen hidastumisen merkkejä, eikä pitäisikään olla siis yllättävää, että kirjojen mustavalkopainaminen on edelleen väripainamista suositumpaa.Digitaalisen mustavalkopainamisen edut kirjanpainajille ovat ”täysin mustavalkoisia”. Perimiltään mustavalkolaitteet tarjoavat suuren tuotantonopeuden ja mahdollisuuden painaa suuria volyymejä edullisin tuotantokustannuksin. Nopea arkkien kaksipuolinen painaminen nopeuttaa tuotantoa, vähentää makkelin syntymistä ja maksimoi käytettävyysajan. Uusimmat yksiväriset digitaalisen painamisen teknologiat – kuten Canonin VarioPrint 6000 TITAN -sarja – pystyvät nyt tarjoamaan erinomaista, nopeaa kaksipuolista painamista kirjatuotantoon sekä erittäin tarkkaa arkkien kohdistusta. Tämä on erittäin tärkeä ominaisuus kirjatuotannolle, joissa otsikot, alaviitteet, sivunumerot ja muut elementit toistuvat sivulta toiselle.Useista eri teknologisista edistysaskeleista, kuten matalan lämpötilan värinkiinnityksestä, on syntynyt arkkisyöttöisiä digitaalisia painolaitteita, joilla voidaan tuottaa offsetpainamista vastaavaa painolaatua laajalle materiaalivalikoimalle. Teknologia vähentää paperin käpristymistä ja poistaa ”mustan väripinnan kiillon”, joka perinteisesti on yhdistetty digitaalipainamiseen. Näin luettavuus paranee. Arkkisyöttöiset digitaaliset painolaitteet ovatkin erinomaisia varakoneina offsetympäristöissä tai tukemassa yhä joustavampia tuotantomenetelmiä.Mustavalkoisen digitaaliteknologian edistyksen myötä voidaan saavuttaa myös sellaista, mikä on ollut aiemmin mahdotonta – laadukas kaksipuolinen tuotanto erittäin kevyille materiaaleille, jotka ovat yhä suositumpi valinta tieteellisiin ja teknisiin teoksiin, oppimateriaaliin sekä hengellisiin kirjoihin. Näin saavutetaan kustannussäästöjä tuotannossa ja toimituksissa sekä käytännön etuja lukijalle.Joustavuus painaa suuremmille, jopa B3-koon arkeille, antaa kirjanpainajille mahdollisuuden tuottaa 4 päällä asemoituja arkkeja. Näin tehokkuus kasvaa ja makkeli vähenee.


Joustavuus on kaikki kaikessa

Kirjat ovat ainoa digitaalisen painamisen osa-alue, jolla sekä mustavalkoisen- että väripainamisen ennakoidaan kasvavan. Kummankin vuotuisen kasvun arvioidaan kiihtyvän 15 prosentilla vuoteen 2022 mennessä, kun digitaalisesti painettujen kirjojen kokonaismäärä yltää 100 miljardiin painopintaan.Nykypäivän kirjanpainajat voivat hyötyä joustavista nk. ”valkoisen paperin” ratkaisuista, joissa aloitetaan tyhjistä painoarkeista ja muunnetaan ne laadukkaiksi printti-tuotteiksi sekä mustavalko- että väriominaisuuksilla. Digitaalisen tulostusteknologian avulla yritykset voivat muuttaa koko liiketoimintamallinsa ja tuottaa kirjoja ”tilaustyönä – Books-on-Demand”. Tämän mallin avulla fyysisiä varastoja voidaan karsia, ja pääomaa on vähemmän sidottuna myymättömiin kirjoihin. Näin kustantajat pystyvät hyötymään entistä tehokkaammin myös niche-teoksista ja aikaisemmin julkaistuista nimikkeistä. Esimerkiksi Canonin VarioPrint i -sarjan arkkisyötteiset mustesuihkupainokoneet mahdollistavat saumattoman siirtymän mustavalko- ja värisivujen välillä yhdellä painoyksiköllä, jolloin värisivuja voidaan tuottaa juuri sinne, missä niitä tarvitaan. Tämä antaa eri puolilla maailmaa toimiville kirjanpainajille mahdollisuuden lisätä tehokkuutta automatisoimalla prosesseja ja sujuvoittamalla tuotantoa pienemmällä painokoneiden kokonaismäärällä.


Kirjojen tarvepainamista kannattavasti

Yksi merkittävä Canonin asiakas, Darmstadtissa Saksassa toimiva Hunter Books & Mail, havainnollistaa selkeästi liiketoimintamallin muutoksen, joka voidaan saavuttaa digitaaliseen tulostusteknologiaan panostamalla. Yritys pyrki laajentamaan kirjansidonnan erikoisalaansa kattavaksi painopalvelujen kokonaistarjoajaksi. Se investoi Canonin imagePRESS C10000VP -värituotantojärjestelmään ja hankki myös kaksi arkkisyötteistä, mustavalkoista Océ VarioPrint 6000 -tuotantopainokonetta. Tämän avulla Hunger Books & Mail pystyi maksimoimaan tuottavuuden kehittämällä lyhyiden painosarjojen tarvepohjaisen palvelun kilpailukykyiseen hintaan, kuitenkaan offset-tason painolaadusta tinkimättä. Näin yritykselle on tarjoutunut uusia kasvumahdollisuuksia, ja Hunter Books & Mail onkin kasvanut kymmenkertaiseksi jo yhden vuoden aikana.Täysautomatisoidun työnkulun integroinnin edistymisen myötä jokainen kirjan tuotannon vaihe digitaalisten tiedostojen vastaanotosta sidontaan, pakkaukseen ja lähetykseen voidaan nyt käsitellä yhtenä saumattomana digitaalisena prosessina. Prosessien digitalisointi paransi merkittävästi tuotannon kykyä tuottaa pienempiä painosarjoja kannattavasti, mikä viime kädessä mahdollisti yksilöidymmän lähestymistavan täysin tarvepohjaisen sisällön julkaisuun.Ruotsalainen painotalo Holmbergs halusi investoida uusimpaan teknologiaan vastatakseen kirjanpainamisen kasvavaan lyhyiden painosarjojen kysyntään. Yrityksellä oli paineita lisätä tuottavuutta ja vähentää kustannuksia, mutta lisäksi se halusi tarjota asiakkailleen parempia mahdollisuuksia räätälöintiin ja yksilöintiin. He kehittivät Océ PRISMAproduction -ohjelmistoon perustuvan ratkaisun, jossa käytettiin nopeaa, jatkuvasyötteistä Océ ColorStream -mustesuihkupainolaitetta ja Tecnau LaserMax -viimeistelyjärjestelmää. Niiden avulla Holmbergs pystyi tarjoamaan uuden ”yhden kirjan – Book-of-One” tuotantomallin ja automatisoimaan työnkulkunsa aina työn lähetyksestä toimitukseen. PRISMA on yhdistetty Holmbergsin nykyiseen MIS-järjestelmään, mikä mahdollistaa automaattisen töiden ja lähetysten käsittelyn sekä yksittäisen kirjan valvonnan ja seurannan. Samalla varmistetaan, että tuotantolaitteet toimivat mahdollisimman tehokkaasti ja tarvitsevat mahdollisimman vähän manuaalisia toimenpiteitä.Tällaiset kauaskantoiset digitaalisen muutoksen hankkeet edellyttävät tiivistä yhteistyötä, jotta yksittäisten teknologian asiantuntijoiden, kuten digitaalisen kirjansidonnan asiantuntijoiden, taidot ja tiedot voidaan valjastaa käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla.Livonia Print Latvian Riiassa on esimerkki painotalosta, joka otti käyttöön digitaalisen muutoksen strategian tarjotakseen Web-to-Print -kirjantuotantoa. Yritys valitsi yhdistelmäksi jatkuvasyötteisen Océ ColorStream -mustesuihkupainokoneen mustavalkosivuille, kaksi arkkisyötteistä Océ VarioPrint i300 -mustavalkopainokonetta väripainamiseen sekä toner-pohjaisen värituotantoon tarkoitetun imagePRESS C10000VP -painokoneen kansille ja Canonin kumppanin Müller Martinin tarjoamat laadukkaat kirjojen digitaaliset viimeistelyratkaisut. Siten koko prosessi voitiin automatisoida saapuvasta PDF-tiedostosta valmiiseen kirjaan. Näin vähennettiin syntyvää hävikkiä tarvetulostuksen avulla, mutta kyettiin myös lisäämään tuotannon tehokkuutta ja prosessien automatisointia yhdeksi sujuvaksi työnkuluksi.


Tarina - joka ei ole vielä loppunut

Kirjojen julkaisun tulevaisuus näyttää lupaavalta – etenkin, kun digitaaliset innovaatiot tarjoavat nyt lukuisia uusia mahdollisuuksia. Mustavalkoisuuden vaatimukset pysyvät korkeina, mikä korostaa, miten tärkeä digitaaliseen mustavalkopainamiseen investoinnin strategia on kirjojen painajille.Painoalan toimijoille on yhä tärkeämpää tutustua uusiin tapoihin, joilla mustavalko- ja väripainamisen tuotantoa voidaan tehostaa – joko sijoittamalla hybrididigitaaliteknologiaan, optimoimalla täysautomatisoitua työnkulkua tai harkitsemalla uusia tuotantoteknologioita, jotka voivat tuoda lisäarvoa heidän asiakkailleen.Vahva digitalisointistrategia, joka kattaa kaikki tuotannon osa-alueet, antaa kirjanpainajille mahdollisuuden sopeutua kehittyviin markkinoihin, varmistaa liiketoimintansa tulevaisuuden varalle ja pysyä mukana kehityksen kärjessä. Näin jatkuu kirjojen tarina, jossa digitaalisen tuotantoteknologian jatkuvat innovaatiot ovat nyt pääosassa.