BUSINESS BYTES

Ideariihi - tehokas työkalu yrityksille

  • Julkaistu 4 vuotta sitten
  • 2 min/ lukukerta

Hakkerointi on uusi ideariihi. Sana hackathon tarkoittaa perinteisesti ryhmää nuoria hakkereita koodaamassa yhdessä. Nykyään myös monet yritykset hyödyntävät tätä tehokasta ideointikeinoa.

Facebook on hyvä esimerkki hackathon-tapahtumista, mutta ilmiöstä on hiljalleen tulossa valtavirran liiketoimintaa. On olemassa joitakin merkittäviä pioneereja, jotka ovat hyödyntäneet hackathonien potentiaalin nopeasti.

Nestlé organisoi tapahtumia, joissa tiimejä pyydetään keksimään uusia markkinointi-ideoita ja -ratkaisuja, ja joiden painopisteenä on määrittää, mitkä viestit ja kuvat toimivat hyvin sosiaalisessa mediassa. Tiimit seuraavat sisällön saamaa vastakaikua, ennen kuin ne päättävät, minkä idean kehittämistä kannattaa jatkaa. Nestlén hackathoneissa markkinointi- ja ICT-tiimit arvioivat, testaavat ja parantavat työkaluja yhdessä. Näin he voivat määrittää parhaiten toimivat työkalut ja mukauttaa ne yrityksen vaatimuksiin sopiviksi.

Myös muut organsiaatiot voivat hyötyä järjestämällä yhdessä tapahtumia, joilla pyritään ratkaisemaan yhteisiä huolenaiheita. Ongelmia voivat olla muun muassa seuraavat: Miten sosiaalinen media vaikuttaa palautekäytäntöömme? Miten nopeutamme tilaustenkäsittelyämme?

Ongelmien laadusta riippumatta hackathon voi olla tehokas työkalu johtajien työkalupakkiin aivoriihien kaltaisten vanhojen suosikkien lisäksi. Miksi? Koska ideoiden luomisen lisäksi ne toteutetaan käyttövalmiina koodina.

Intensiiviset aivoriihet ovat myös virkistäviä työntekijöille. Näin he saavat mahdollisuuden ideoida normaalin rutiinin ulkopuolella ja osallistua koko liiketoimintaa koskevaan suunnitteluun. Keräämällä eri osastot yhteen voidaan keksiä yhä innovatiivisempia tapoja liiketoiminnan kehittämiseksi. Harvat johtajat myöskään kieltäytyvät käyttövalmiista ideasta.