BUSINESS BYTES

Eurooppalaiset PK-yritykset nimeävät keskeiset menestyksen tiellä olevat haasteet

  • Julkaistu 1 vuosi sitten
  • 2 min/ lukukerta

Toteamus, jonka mukaan Euroopan taloustilanne on ollut PK-yritysten kannalta haasteellinen, on lievä ilmaus. PK-yritykset ovat silti säilyttäneet optimisminsa, ja Canonin eri puolilla Eurooppaa tekemä PK- ja pienyritysten mielialoja kartoittanut tutkimus osoitti, että menestyksen tiellä on kuitenkin joitakin keskeisiä haasteita.

Ulkoisten taloudellisten realiteettien kohtaaminen

Markkinatutkimusyritys ICM teki äskettäin kyselytutkimuksen, johon osallistui 1 200 pienyrittäjää eri puolilla Eurooppaa. Tulosten mukaan PK- ja pienyritykset kokevat, että niiden kasvupyrkimysten esteenä on rajoitteita. Näkemyksissä on suuria alueellisia eroja.

Yrittäjät suhtautuvat tulevaisuuteen myönteisimmin Saksassa, kun taas Iso-Britanniassa tunnelmat liiketoiminnan kehityksen suhteen ovat ristiriitaiset. Espanjassa tunnelmat ovat kasvuvoittoiset, mutta taloustilanne koetaan erittäin haastavana. Espanjalaisista pienyrityksistä 75 prosenttia pitää maansa yleistä taloustilannetta tärkeimpänä ulkoisena haasteena.

Tutkimus tuo esille taloustilanteen vaikutuksen pienyrityksiin, ja vaikka jotkut maat ovat tervehtymässä, osassa maista ei ole edelleenkään saavutettu lamaa edeltäneitä luottamuslukuja.

Liiketoiminnan sisäisiin haasteisiin vastaaminen

Monet pienyrittäjät pitävät ulkoisia tekijöitä turhauttavana rajoitteena. Joihinkin keskeisiin haasteisiin yrittäjät voivat kuitenkin vaikuttaa.

PK- ja pienyrittäjien on käytävä vuoropuhelua asiakkaiden kanssa ja pyrittävä selvittämään heidän uudet tarpeensa. Todella moni eli 45 prosenttia Euroopan pienyrityksistä pitää uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämistä ja asiakassuhteiden säilyttämistä keskeisinä haasteina, ja 28 prosenttia PK- ja pienyrittäjistä haluaisi käyttää enemmän aikaa asiakaspalvelun kehittämiseen.

Joustavuus on avainsana pienyrityksissä, jotka haluavat hyötyä talouden elpymisestä, ja hallintoa supistamalla voidaan vapauttaa arvokasta aikaa ja resursseja.

Uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen

Canonin tutkimuksen mukaan yli neljännes (28 %) PK-yrittäjistä on sitä mieltä, että paperityöt vievät liikaa aikaa.

Uuden tulostus- ja pilviteknologian ansiosta pienyritykset voivat vähentää hallinnollisiin tehtäviin käytettävää aikaa ja käyttää sitä liiketoiminnan kannalta tärkeisiin tehtäviin.

Kasvu-uralle palaaminen nopeasti edellyttää, että pienyrittäjät käyttävät enemmän aikaa asiakkaiden tarpeisiin. Kun hallinnollisten tehtävien aiheuttamaa kuormitusta saadaan kevennettyä, pienyritykset voivat keveimmin mielin keskittää aikaa palveluun, innovaatioihin ja kasvuun.