BUSINESS BYTES

Digityökalut ja BYOD yrityksen hyötykäyttöön

  • Julkaistu 4 vuotta sitten
  • 2 min/ lukukerta

Digitaalisuus muuttaa yrityksen käytäntöjä BYOD-ilmiöstä avoimeen lähdekoodiin. Työntekijät tuovat nyt omat työvälineet ja -menetelmät mukanaan. Miten ICT voi varmistaa, että tämä on yrityksen etujen ja tietoturvakäytäntöjen mukaista?

 

Ensin olivat digitulokkaat. Sen jälkeen tulivat digikansalaiset.  Digitaalisuuden räjähdysmäinen kasvu on luonut entistä vaativamman sukupolven, joka haluaa yhtenäisen käyttökokemuksen kaikissa omistamissaan digitaalisissa laitteissa. Nyt on digiriippuvaisten aikakausi.

Älykkäät yritykset sijoittavat digiosaajiin. Digisukupolven edistykselliset digitaidot tuottavat hedelmää. Tämä saattaa jopa johtaa täydelliseen muutokseen ICT-ratkaisuihin liittyvässä päätöksenteossa.

Perinteisesti vain yrityken johtoporras on vastannut ICT-asioihin liittyvästä päätöksenteosta ja ilmoittanut niistä vasta jälkikäteen koko muulle organisaatiolle. Tähän haetaan nyt kuitenkin muutosta alhaalta ylöspäin, työntekijälähtöisesti.

Työntekijät ovat yhä vaativampia toimistossa käytettävien teknisten työkalujen suhteen. Tämä on ymmärrettävää, sillä he käyttävät tekniikkaa päivittäin ja tarvitsevat oikeat työkalut hallitakseen lisääntyvää tietomäärää.

Hälyttävät 25 prosenttia organisaatioista on kuitenkin myöntänyt työntekijöilleen käyttävänsä "epävirallisia" pilvipalvelu- ja tiedonjakelutyökaluja selvitäkseen tästä haasteesta. Ongelmana on, etteivät yritykset välttämättä tarjoa työntekijöilleen oikeita ratkaisuja, jolloin työntekijät hakevat niitä itse.

Kyseessä on vaarallinen kehityssuunta ICT-johtajien kannalta, sillä tämän trendin myötä heidän on yhä vaikeampaa valvoa työntekijöiden ICT-työkalujen käyttöä ja varmistaa, etteivät kyseiset teknologiat vaaranna tietojen tai yrityksen turvallisuutta. ICT-johtajat voivat ottaa tilanteen haltuun luomalla selkeän järjestelmän, jossa määritetään tarkasti molempien osapuolten vastuut. Tämä voidaan toteuttaa kouluttamalla työntekijöitä ja laatimalla oppaita tietojen jakamisen ja käytön riskeistä tai luomalla BYOD-käytäntöjä.

Työnantajat voivat myös puuttua kiellettyjen työkalujen aiheuttamiin ongelmiin jo ostoprosessin alussa. Sen sijaan, että työntekijöiden pyynnöt jätetään huomioimatta, johtajien on keskusteltava avoimesti työntekijöiden kanssa heidän tarpeistaan ja oikeiden ratkaisujen löytämisestä. Muutoin seuraukset voivat lopulta vaikuttaa suoraan yrityksen tulokseen turhautumisen kasvaessa liian suureksi.

Työnantajien ja päätöksentekijöiden on opittava mukautumaan tähän muutokseen. Yritykset, jotka huomioivat työntekijöidensä aloitteet ICT-strategioissaan ja suojaavat samalla tietonsa, pysyvät kilpailussa muita edellä. Tulos: sitoutuneemmat ja tehokkaammat työntekijät.