BUSINESS BYTES

Mitä digitalisaatio liiketoiminnan kehittämisen kannalta merkitsee?

  • Julkaistu 1 vuosi sitten
  • 2 min/ lukukerta

Valtavan laaja kysymys, johon kattavan vastauksen muodostaminen edellyttää monitahoista tutkiskelua, sillä digitalisaatio muuttaa toimialoja, asiakasodotuksia ja sidosryhmäsuhteita. Vasta kun tunnistetaan digitalisaation aikaansaamat keskeiset muutostekijät, voidaan ryhtyä miettimään sitä, kuinka ne käännetään mahdollisuuksiksi.

Toiminnan tehostaminen

Yrityksen liiketoimintaa on mahdollista kehittää digitalisaation myötä monellakin tasolla. Ensin kannattaa keskittyä toiminnan tehostamiseen. Paperidokumenteista luopuminen, arkistojen digitoiminen ja dokumentinhallinnan kokonaisvaltainen sähköistäminen ovat ensiaskelia tiellä tehokkuuteen. Digitaalisen tiedonhallinnan myötä lisää tehoa saadaan hallinnollisten ja liiketoiminnallisten prosessien virtaviivaistamisella ja digitalisoimisella.

Digitalisaation hyödyntäminen edellyttää yrityksiltä rakenteellista ketteryyttä ja vahvaa johtajuutta. Päätöksiä tulee tehdä aiempaa ripeämmin ja muutoksia tulee johtaa sinnikkäästi ja itsevarmasti. Päätöksentekoa on syytä hajauttaa, sillä kukaan ei yksin voi vastata kaikista muutoksista, joita yrityksiltä jatkossa edellytetään. Muutoshankkeita kannattaa seurata ja niiden läpimenoaikaa mitata, jotta niistä voidaan oppia ja ketteryydestä kehittyy jatkuva toimintatapa.

Maksimaalista ketteryyttä tavoittelevat yritykset keskittyvät jatkossa itse vain ydinliiketoimintaansa ja hankkivat palveluna kaiken muun tarvitsemansa asiakaspalvelusta myyntiin, markkinointiin ja hallintoon.

Ulkoisten muutostekijöiden kartoittaminen

Eri toimialat kypsyvät digitalisaatioon eri tahdissa. Esimerkiksi teknologia-, media- ja rahoitusalalla vaikutukset ovat jo mittavia ja laajalle levinneitä. Perinteikkäämmillä aloilla, kuten maanviljelyn, rakentamisen tai terveydenhuollon parissa, digitalisaation vaikutukset eivät ole, ainakaan vielä, aikaansaaneet merkittäviä mullistuksia.

Yritystasolla digitalisaatiota puntaroidessa tulee arvioida, miten yleiset toimialakohtaiset vaikutukset tulevat heijastumaan yrityksen omaan liiketoimintaan sekä kilpailijoiden toimintaan. Tämän kautta voidaan arvioida, millaisia muutoksia omalta toiminnalta edellytetään nyt ja lähitulevaisuudessa. Jos muutosedellytyksiä on paljon ja yritys on digitalisaation hyödyntämisessä vasta alkutaipaleella, kannattaa laatia digisuunnitelma, jolla kartoitetaan tarvittavat askeleet kohti tehokkuutta ja uusia mahdollisuuksia.

Murrostoimialoilla kilpailukyvyn säilyttäminen saattaa edellyttää mittaviakin uudistustoimia. Eräs nouseva trendi on muuttaa toimintamallia kertaluontoisesta suunnittelu- tai valmistamistoiminnasta jatkuva- tai projektiluonteiseksi palveluliiketoiminnaksi. Edistyksellisimmät toimijat arvioivat jo digitalisaation avulla luotavia uusia liiketoimintamalleja.

Digitalisaation hyödyntäminen itse tai kumppanin johdollaJoissain yrityksissä toimivin ratkaisu digitalisaation edistämiseen on vastuuttaa se yhden henkilön johdettavaksi, esimerkiksi nimittämällä tehtävään Chief Digital Officer. Toisaalta, digitalisaatiohankkeita johtamaan tai kokonaisvaltaista liiketoiminnan kehitystä edistämään voi ottaa myös liiketoimintakumppanin. Olennaista on valita luotettava, kehityskykyinen ja juuri sinun liiketoimintaasi ymmärtävä toimija.

Näkemyksellinen digitalisaatiokumppani auttaa tekemään tilanneanalyysin, selvittää yrityksen henkilöstön, infran ja käytettyjen ratkaisujen nykytilanteen ja tarvittaessa laatii puolestasi selkeät suuntaviivat toiminnan kehittämiselle ja tulevaisuuteen varautumiselle.Lisää ajatuksia digitalisaation hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämiseen:

Lataa raportti: Kiihtyvän digitalisaation hyödyntäminen liiketoiminnan tehostamisessa, kehittämisessä ja uudistamisessa

Katso videokooste: Digitalisaation hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämiseen – asiantuntijoiden näkökulmia