BUSINESS BYTES

Digitaalisen murroksen hallitseminen PK-yrityksissä

  • Julkaistu 3 vuotta sitten
  • 2 min/ lukukerta

Tietotekniikan hankinta on useimmissa pienyrityksissä yksi kohta jatkuvasti kasvavalla tehtävien töiden listalla. PK-yritykset tarvitsevat asiantuntevaa neuvontaa, jonka avulla tietotekniikka saadaan muutettua haasteesta voimavaraksi. Parhaiten yrityksiä voivat auttaa kumppanit, jotka osaavat esittää asiat ymmärrettävästi ja auttaa yrityksiä hankkimaan mukautettuja ratkaisuja, jotka täyttävät pienten yritysten erityiset tarpeet.

Osaamisen puutteiden ymmärtäminen

Canonin äskettäin tekemän tutkimuksen mukaan yli kolmasosa (36 %) PK-yrittäjistä kertoi, että heidän ohjelmisto-osaamisessaan oli puutteita yritystoimintaa käynnistettäessä. Puutteelliset tiedot ja taidot alkuvaiheessa voivat aiheuttaa ongelmia pitkällä aikavälillä. Modernit yritykset toimivat tekniikan varassa, ja IT-riippuvuus vain todennäköisesti lisääntyy entisestään.

Onneksi fiksut pienyrittäjät näkevät digitaalisen murroksen mahdollisuutena parantaa tuottavuutta. Suuri joukko PK-yrityksiä kaipaa neuvontaa, mikä luo jälleenmyyjille oivia tilaisuuksia esitellä tarjoamiaan ratkaisuja tai palveluita.


Muutoshaasteeseen vastaaminen

Osa PK-yrittäjistä saattaa olla huolissaan siitä, että heillä ei ole suurten yritysten tapaan mahdollisuutta hyödyntää laajaa, erikoistunutta teknistä infrastruktuuria. Digitaalinen murros on saanut aikaan myös hankinnan muutoksen. Suurempien yritysten tapaan PK-yritykset voivat liiketoiminnan vaatimusten muuttuessa laajentaa IT-resurssejaan pilvipalveluita hyödyntämällä.

Pienet yritykset voivat usein luoda teknologiastrategiansa alusta alkaen, hyödyntää pilveä ja hankkia palveluita tarvittaessa.

Kun otetaan huomioon nämä haasteet, PK-yritysten on voitava tukeutua pilvipalveluiden käyttöönoton yhteydessä kumppaneihin, jotka voivat tarjota seuraavia asioita:

• Selkeys – Palveluntarjoajien on luotava PK-yrityksille mukautettuja palveluita, jotka ovat tarkasti määriteltyjä ja joiden maksurakenne on helppotajuinen.
• Yksinkertaisuus – PK-yritykset haluavat käyttää tietotekniikan hallintaan vähemmän aikaa, ei enemmän.
• Turvallisuus – Turvallisuus ei saa kärsiä hallinnan siirtämisestä kolmannelle osapuolelle. Hyvät kumppanit tunnistaa siitä, että tietojen luotettavuus on heille ensisijaisen tärkeää.
• Luotettavuus – Ulkoinen palvelutarjonta on juuri niin hyvää, kuin palvelusopimukset, joiden mukaiset palvelut toimittajat voivat taata.
• Kestävyys – Pitkät kumppanuudet ovat hyviä, mutta olosuhteiden muuttuessa PK-yritysten on voitava poistaa datansa turvallisesti ja helposti.

Jos edellä mainitut kriteerit täyttyvät, PK-yrityksillä on hyvät mahdollisuudet kehittää liiketoimintojaan sekä käyttää vähemmän aikaa IT-ongelmien vatvomiseen ja enemmän aikaa tuottoa aikaansaavaan toimintaan.