BUSINESS BYTES

Voiko teknologia mullistaa terveydenhuollon?

  • Julkaistu 3 vuotta sitten
  • 4 min/ lukukerta

Terveydenhuoltoala on käännekohdassa. EU:n väestö ikääntyy. EU-komission nykyisten arvioiden mukaan yli 65-vuotiaiden määrä nousee 72 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. IDC Health Insights¹ kertoo, että vaikka kysyntä onkin kasvussa, resurssit ja hoidon saatavuus ovat supistumassa. Uusien virallisten määräysten myötä terveydenhuoltojärjestöt ovat yhä suuremman paineen alla tehdä tulosta rankoissa olosuhteissa.

Integrointi

Terveys- ja sosiaalihuoltopalvelujen integrointi nähdään usein avaimet käteen -ratkaisuna terveydenhoitojärjestelmien paineen lievittämiseen. Lähes kolmasosa eurooppalaisista kärsii kroonisista sairauksista². Ratkaisu, joka vähentää päällekkäisyyttä ja kohdentaa yhä niukempia resursseja tehokkaammalla tavalla, ei voi olla muuta kuin hyväksi. Sairaalat, jotka toimivat yhteistyössä sosiaalihuollon kanssa, saavat paljon monipuolisemman kuvan potilaasta, puhumattakaan ajan ja hallintokustannusten säästämisestä.

Saumaton yhteistyö terveydenhuollon ja sosiaalihuollon välillä saa potilaat luottamaan siihen, että heidän taustansa ymmärretään ja tarpeensa täytetään. Kun nämä kaksi tahoa jakavat tiedot tehokkaasti, terveydenhuolto voi siirtyä korjaavasta järjestelmästä ennaltaehkäisevään ja ottaa vastaan 2000-luvun tuomat haasteet.

Yksilöinti

Myös kuluttajalähtöinen terveydenhoitojärjestelmä on syntymässä: ihmiset arvostelevat saamansa hoidon sen mukaan, miten heitä kohdellaan henkilöinä, sen sijaan, miten heidän sairauttaan hoidetaan. Terveydenhoidon yksilöitymistä ovat todistamassa yli 97 000 mobiilisovelluksen räjähdysmäinen määrä maailmassa sekä verkossa olevat terveydenhuollon vertaisryhmät, joissa tietoja jaetaan tavanomaisen lääkäri-potilas-mallin vastaisesti. Ihmiset voivat valita ja ottaa käyttöön verkkopohjaisia välineitä ja teknologioita, joilla he voivat räätälöidä terveydenhuoltonsa omien arvojensa ja tavoitteidensa mukaisesti.

Yksilöidyssä terveydenhoitojärjestelmässä hoitoprosessit eivät enää noudata yhtenäistä mallia. Tiedot ovat myös potilaiden saatavilla, joten he ovat paremmin selvillä omasta terveydentilastaan. Samalla kuluttajat haluavat yhä aktiivisemmin osallistua oman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseen.

Teollistuminen

Integroinnin ja yksilöinnin ohella terveydenhoito on myös teollistunut. Muutokset kuvastavat niitä samoja, jotka alkoivat muilla aloilla jo sata vuotta sitten. Teknologia ja parempi tiedonhallinta tehostavat tätä prosessia voimakkaasti. Esimerkiksi sähköiset reseptit ovat vähentäneet virheitä puolella käsinkirjoitettuihin verrattuna. Reseptit voidaan sähköisesti tarkastaa toimivilla sähköisillä potilastietueilla ja -tiedoilla muutamassa hetkessä. Näin varmistetaan, että ne sisältävät järkevät lääkemäärät, soveltuvat otettavaksi muiden lääkkeiden kanssa ja ottavat huomioon potilaan allergiat sekä kliinisen tilan. Myös roolien ja tehtävien standardisointi on korostunut. Standardisoinnilla voitaisiin virtaviivaistaa potilaspalvelut sekä työnjako, jotta rahoitus- ja henkilöstökulut saataisiin hallintaan. Nämä muutokset tuovat toiveita tehokkaammasta terveydenhuollosta. Teollistuminen vaatii kuitenkin potilaiden yksilöintiä ja palvelujen integrointia, jotta parhaat tulokset saavutetaan.

Tietojen tärkeys

Kaiken takana on tieto. Sairaalat keräävät enemmän tietoja potilaista kuin koskaan ennen. Verkkopohjaisten tietojen jako asiakirjojen, kuvien ja raporttien muodossa on yleistymässä – pienistä klinikoista suuriin laitoksiin asti.

Seurantajärjestelmät ja -ohjelmistot lyhentävät odotusaikaa ja kertovat lääkäreille potilaiden tarkan ja ajanmukaisen sijainnin. Joissakin sairaaloissa käytetään kannettavia tabletteja potilaiden tarkkailemiseen. Lisäksi on olemassa järjestelmiä myös sairaalassaolon jälkeiseen seurantaan. Yhä useammin potilaat seuraavat myös itse omia sairaustietojaan ja pitävät niistä kirjaa. Näin he pysyvät ajan tasalla saamastaan hoidosta ja seurantakäynneistä. Tietojen jakaminen ja jaetut järjestelmät tarjoavat potilaille enemmän hallintaa.

Terveydenhuollon tulevaisuus

Integrointi, yksilöinti ja teollistuminen ovat ne kolme ensisijaista muutostekijää, joiden avulla terveydenhuoltoala voi vastata 2000-luvun vaatimuksiin. Valitettavasti terveydenhuolto ei vieläkään ole kehittynyt optimaaliseksi, sillä joudumme yhä kärsimään ruuhkista ja tehottomuudesta. Teknologia tuo mukanaan haasteita. Siitä huolimatta se auttaa meitä koordinoimaan ja määrittämään terveydenhuollon uudelleen tavoilla, joita emme olisi voineet kuvitellakaan vielä kymmenen vuotta sitten. Tulevaisuuden sairaala on tulossa. Vielä tarvitaan kuitenkin aikaa – ja suuria muutoksia – ennen kuin se tapahtuu.


¹ IDC Health Insights, Länsi-Euroopan terveydenhuollon 10 tulevaisuudennäkymää 2013, asiakirja #HIOH01V, tammikuussa 2013
² IDC Healthcare Insights, 2014