BUSINESS BYTES

Asioiden ytimessä

  • Julkaistu 4 vuotta sitten
  • 3 min/ lukukerta

Uskotko tuntevasi asiakkaidesi mieltymykset, kulutustottumukset ja toiveet? Voi olla, että urakkasi on jatkossa hieman helpompi, ainakin vähän aikaa. Nimittäin asiat ovat tulossa…

Tutkimusyhtiö Gartner uskoo, että vuoteen 2020 mennessä jopa 26,6 miljardia laitetta on yhteydessä internetiin. Älykkäät, verkkoon liitetyt laitteet voivat tarjota markkinoijien käyttöön ällistyttävän paljon valtavan monipuolista tietoa.

Informaationhankinta ja analysointi kampanjoiden tueksi ei ole mitään uutta. Asioiden internetin (Internet of Things, IoT) myötä saatavilla olevan tiedon syvyys ja laajuus asettavat kuitenkin valtavasti haasteita markkinointijohtajille. Muutokseen kannattaa varautua etukäteen. Hyvällä valmistautumisella asioiden internetin avulla voidaan saavuttaa kilpailuetua. Miten tähän valmistaudutaan?

Avoimuuden ja asiakasdatan suhde

Ensimmäinen haaste on ymmärtää asiakasdatan keräämistä yksityisyyden näkökulmasta. Yleensä tiedonlouhinta koetaan hyväksyttäväksi, jos se tehdään avoimesti ja siitä on näkyvää hyötyä. Tesco käyttää kanta-asiakasdataa tarjotakseen kuponkeja asiakkaiden usein ostamiin tuotteisiin. Google taas kohdentaa mainontaa sähköpostikeskustelujen perusteella. Asiakkaat kuitenkin sietävät yksityisyytensä urkkimista tällä tavoin, sillä he ovat siitä tietoisia ja kokevat hyötyvänsä siitä. Raja on häilyvä, ja monet yritykset ovat jo menneet liian pitkälle. Kun salaa kerättyjen asiakastietojen laajuus paljastuu, yritykset ovat vaarassa karkottaa uskolliset asiakkaansa.

Markkinoijien onkin syytä tuntea asiakasdataan liittyvät eettiset näkökulmat sekä asiakkaidensa odotukset ja oikeus yksityisyyteen. Olennaista on esittää alusta lähtien avoimesti, mitä tietoja yritys kerää. Valinnanvaran tarjoaminen asiakkaille tekee toiminnasta hyväksyttävämpää. On tärkeää, että asiakkaat hyväksyvät tiedonkeruun vastineena saamastaan hyödystä.

Datan organisointi

Seuraava haaste on käytettävissä olevan datan organisointi. Miten eri tiedot liittyvät toisiinsa? Kuinka tietoja kannattaa hyödyntää? Miten erottaa tärkeimmät tiedot, joiden perusteella voidaan tunnistaa ja hyödyntää trendejä ja mahdollisuuksia?

Tulevaisuudessa markkinoinnin täytyy kehittää tai löytää täysin uudenlaista osaamista, jotta he voivat hyödyntää asioiden internetin suomia mahdollisuuksia. Onnistumiseen tarvitaan tilastot hallitsevia dataguruja unohtamatta kuitenkaan markkinoinnin ydinosaamista: erottuvaa asiakasviestintää.

Datan jälkeen: uudet markkinointikanavat

Verkkoon liitettyjen laitteiden kasvu avaa myös uusia, merkittäviä markkinointikanavia. Pian kohdennettu mainonta ja viestintä tavoittavat asiakkaat lähes minkä tahansa verkkoon liitetyn laitteen kautta.

Tulevaisuudessa markkinointikanavien pirstoutuminen vain jatkuu ja onnistuminen edellyttää tuottoisimpien kanavien hyödyntämistä. On tärkeää löytää sopiva tasapaino hyödyn ja yksityisyyden välillä. Tulevaisuuden jääkaappi voi näyttää ostosten kotiinkuljetuspalveluiden mainoksia, kun se havaitsee, että voi tai maito on loppu. Mutta suhtautuvatko asiakkaat siihen positiivisesti ja pitävätkö he sitä yhtä hyödyllisenä kuin tällaisia ominaisuuksia kehittelevät yritykset? Koetaanko saatu hyöty yksityiselämään tunkeutumisen arvoiseksi?

Asiat todella tekevät tuloaan. Markkinoinnin muutosta ei kuitenkaan tarvitse pelätä, kunhan siihen varaudutaan jo etukäteen pohtien etiikkaan ja yksityisyyteen liittyviä kysymyksiä sekä valmistautuen suurten asiakasdatajoukkojen hallintaan. Tämä voi olla seuraava suuri mahdollisuus, jota on odotettu.