BUSINESS BYTES

3 tapaa rakentaa kilpailuetua 3D-tulostamisella: innovoi, toteuta, erotu

  • Julkaistu 2 vuotta sitten
  • 3 min/ lukukerta

Kilpailuedun etsiminen on toisinaan haastavaa. On etsittävä uniikki erottautumiskeino. Kun tuotteen laatu on viritetty huippuunsa, aletaan kustannustehokkuutta hakea prosesseista. On olemassa vaihtoehtoinenkin reitti:

INNOVOI ENEMMÄN

3D-tulostamisen ottaminen osaksi suunnitteluprosessia avaa mahdollisuudet toteuttaa enemmän tuoteinnovaatioita. Perinteisesti tuotekonseptit asuvat pitkään suunnittelijan pään sisällä, kunnes ne piirretään paperille ja/tai CAD-tiedostoon. Näin ne voidaan esitellä muille. Piirustus ei kuitenkaan kykene välittämään alkuperäistä ideaa täydellisesti. Tulkintavaikeudet ja oletusvirheet hidastavat kehitystyötä olennaisesti.

Matka prototyyppiin vaatii uskoa ja luottamusta. Piirustuksen muokkaaminen on kohtuullisen helppoa, mutta tuotekonseptin täydellinen testaaminen on mahdollista vasta kun fyysinen prototyyppi on valmis. Valmistusprosessi saattaa olla hidas ja tämän jälkeen mallin muokkaaminen käy kalliiksi.

3D-tulostaminen muuttaa tämän työlään prosessin. Tuotekonseptista voi tulostaa 3D-mallinnoksen muutamassa tunnissa. Kuten myös jokaisesta vaihtoehtoisesta ideasta. Fyysisen mallin ansiosta tuoteaihioita voi helposti verrata toisiinsa, niiden ominaisuuksia arvioida ja toiminnallisuutta testata – helposti ja tehokkaasti.

Kun käsissä on konkreettinen malli, tuotekonseptin arviointiin voi osallistua useita henkilöitä. Idean jatkojalostaminen ja kehittäminen on helppo muuttaa vuorovaikutteiseksi prosessiksi, jonka aikana voidaan huomioida sekä suunnittelutiimin, yritysjohdon, markkinoinnin, tilaajan kuin loppuasiakkaankin mielipiteet. Mikä parasta: tuoteaihion kehittämistä voi jatkaa kunnes se on täydellinen.

3D-tulostamisen ansiosta ideoimisesta tulee edullista, jolloin toteutuskelpoisten tuoteinnovaatioiden määrä kasvaa. Ketterä testaus parantaa lopputuotteen laatua. Vuorovaikutteisuus lisää asiakastyytyväisyyttä.


TOTEUTA, YHÄ UUDESTAAN

3D-tulostaminen muuttaa tuotantoprosessin ketteräksi, nopeaksi ja kustannustehokkaaksi. Kun aikaa voi käyttää suunnitteluun, testaukseen ja palautteen keräämiseen eri toimijoilta, tuotantoon asti etenevien tuotoksien laatu paranee. Jos korjaustarpeita kuitenkin ilmenee, on suunnitteluvaiheeseen helppo palata ja mallia muokata. Aikaa ja rahaa ei tarvitse enää sitoa mallivaloksiin, valtaviin tuotantosarjoihin ja niiden testaamiseen.

Tulostusteknologian edistyksellisyyden ansiosta edes materiaalit eivät estä käyttämästä 3D-tulostamista lopullisenakin tuotantomuotona. Ainoastaan koko asettaa rajan sille mitä voidaan tulostaa. Tulostusmateriaaleissa on varaa valita eri ominaisuuksien, kuten värin, koostumuksen, jopa joustavuuden, suhteen. Kestävyys tulee vakiona.

Tuotantoprosessin muuttuminen sarjatuotannosta yksittäisiin tulosteisiin mahdollistaa ketterän digitaalisen varastonhallinnan. Kun ei ole tarpeen ajaa massiivisia tuotantoeriä kerralla, ei myöskään tarvitse järjestää varastointia vuosikausiksi eteenpäin. Säästöt kumuloituvat kuljetuskustannuksiin: tuote voidaan tulostaa siellä missä sitä tarvitaan lähimmällä tulostimella. Kustannussäästöt ovat pöyristyttävät, ympäristökuormituksen vähenemisestä puhumattakaan.

3D-tulostaminen tekee siis tuotannosta ketterää ja säästyneen ajan ja panostuksen voi käyttää tuotteen kehittämiseen ja testaamiseen. Tällöin tuloksena on väkisinkin erittäin hyvä tuote. Malli ei vanhene ja kaikki tuotokset ovat omalla tavallaan design-klassikoita. Jos jokin tuoteosa rikkoutuu, sen voi kätevästi tulostaa uudestaan, jolloin lopputuote voi jatkaa käyttötarkoituksessaan. Tulostustiedostot voi säilyttää ikuisesti ja tulostaa, tai muokata ja tulostaa, loputtomiin.


EROTU

3D-tulostamisen ansiosta erottuminen kilpailijoista käy helpoksi: lisäämällä suunnitteluinnovaatioita, suunnittelun vuorovaikutteisuutta, tuotannon joustavuutta sekä varastonhallinnan ja logistiikan ketteryyttä, rakennetaan kilpailuetua – kestävästi ja kustannustehokkaasti.Lue lisää kuinka rakennat kilpailuetua 3D-tulostamisella