Paikallisuus – yhteisöprojektien ja työntekijöiden vapaaehtoistyön tukeminen

Canon tekee yhteistyötä monien paikallisten yhteisöjen kanssa. Toimistomme tukevat projekteja, jotka pyrkivät parantamaan paikallisten yhteisöjen elinoloja. Projektien aiheet vaihtelevat luonnonsuojelusta ja monimuotoisuudesta koulutukseen, sosiaaliseen yhtenäisyyteen ja vapaaehtoistyöhön. Asiakkaamme ja työntekijämme asuvat usein toimistojemme lähellä, joten toimintamme vaikuttaa suoraan heihin ja paikalliseen yhteisöön. Käytäntönämme on tukea projekteja, jotka auttavat paikallisia ihmisiä, alueita ja ympäröivää elinpiiriä.

Kannustamme paikallistoimistojamme alueelliseen yhteistyöhön Punaisen Ristin kanssa, ja monet toimistot osallistuvatkin järjestön toimintaan. Esimerkkejä toiminnasta on alla. Lisätietoja on yhteiskuntavastuuraportissamme.

  • Punainen Risti: Espanjassa, Belgiassa ja Itävallassa Canonin työntekijät luovuttivat verta Punaisen Ristin veripankkeihin, ja Ranskassa Canon kannusti työntekijöitään ja asiakkaitaan lahjoittamaan Haiyan-taifuunin uhreille.

Lue lisää Canonin yhteistyöstä Punaisen Ristin kanssa.

Työntekijöiden vapaaehtoistyö
Omien alueidensa asukkaina työntekijämme tietävät, millaista tukea paikallisyhteisöissä erityisesti tarvitaan. He osallistuvat vapaa-ajallaan monenlaiseen vapaaehtoistyöhön, aina sponsoroiduista juoksutapahtumista ympäristönsiivoustalkoisiin. Luomme nyt koko alueen esimiehille ja työntekijöille vapaaehtoistyön ohjeistuksen, jolla haluamme kannustaa osallistumaan tapahtumiin soveliaalla, liiketoimintakeskeisellä lähestymistavalla ja maksimoimaan tarjoamamme tuen.

Vuonna 2013 työntekijät tekivät yli 3 100 tuntia vapaaehtoistyötä, jolla tuettiin yhteisöprojekteja.

Tuki yhteisöille
Toimistomme ja työntekijämme tukevat monia paikallisten hyväntekeväisyysjärjestöjen projekteja tarjoamalla sponsoritukea, lahjoituksia ja käytännön apua. Tähän voi kuulua niin julisteiden tulostaminen kuin urheilutapahtumiin osallistuminen. Esimerkkejä toiminnasta on alla. Lisätietoja on yhteiskuntavastuuraportissamme.

  • Sosiaalityö: Lähi-idässä Canon tuki paikallista kampanjaa, jolla haluttiin lisätä ihmisten tietoisuutta autismista
  • Urheilu: Etelä-Afrikassa Canon tarjosi vammaisille nuorille mahdollisuuden pelata golfia. Unkarissa, Itävallassa, Sveitsissä ja Itä-Euroopassa Canonin työntekijät osallistuivat työmatkapyöräilyyn ja juoksutapahtumiin
  • Koulutus: Saksassa Canon tulosti julisteita lukutaidottomuudesta kertovaan näyttelyyn. Britanniassa Canon järjesti uramessut koululaisille
  • Ympäristö: Euraasian alueella ja Espanjassa Canon on tukenut metsitysprojekteja.
  • Vapaaehtoistyö: Etelä-Afrikassa työntekijät auttoivat korjaamaan vähäosaisten lasten keskuksen. Hollannissa työntekijät ulkoiluttivat vanhuksia.

Muut suhteet
Lisäksi luomme suhteita kouluihin, yliopistoihin ja muihin oppilaitoksiin. Työntekijät voivat käydä kouluissa puhumassa työstä, ympäristöstä ja muista aiheista. Yliopistoissa osallistumme urapäiville, järjestämme kilpailuja (esimerkiksi myyntihaasteita) ja toimimme mentoreina. Tarjoamme mahdollisuuksien mukaan myös harjoittelupaikkoja.

spacer
					image
Yhteiskunta
Alueellinen
Työpaikka
Yhteiskuntavastuu
Ympäristö
Sosiaalinen vastuu
Taloudellinen vastuu
Palkinnot
Yhteiskuntavastuuraportit