Sosiaalinen vastuu – vastuullista liiketoimintaa

Canon tuntee yritysvastuunsa ja on toiminnastaan vastuussa kaikille sidosryhmilleen. Kyosei-filosofiamme perustuu visioon siitä, että kaikki maailman ihmiset voisivat asua ja työskennellä rauhassa yhdessä rodusta, politiikasta, sukupuolesta, kyvyistä, alueesta, uskonnosta ja kulttuurista riippumatta.

Visio sisältää seuraavat periaatteet:
• asiakkaiden kunnioittaminen
• työntekijöiden ohjaus
• ympäröivän yhteisön tukeminen
• ympäristövaikutusten pienentäminen.

Sidosryhmiimme kuuluu sijoittajia, kansalaisjärjestöjä, asiakkaita, paikallisia yhteisöjä, työntekijöitä ja tavarantoimittajia. Olemme vastuussa kaikille heistä ja pyrimme täyttämään kunkin ryhmän odotukset ja omat velvollisuutemme. Autamme työntekijöitämme ymmärtämään oman roolinsa Canonin menestyksessä, toimimme oikeudenmukaisesti ja eettisesti sekä pyrimme taloudelliseen kasvuun kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Teemme yhteistyötä organisaatioiden, ihmisten ja yhteisöjen kanssa sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ratkaisemiseksi sekä vaurauden luomiseksi. Sijoitamme alueellisiin ja paikallisiin projekteihin ja tuemme yritysvastuuperiaatteiden mukaisesti meille tärkeitä yhteisöjä.

Tukialueet
Tuki- ja kumppanuustoimintamme kattavat viisi eri aluetta, jotka kuvastavat Canonia kuvantamis-alan yhtiönä ja kertovat yritysfilosofiastamme.

  • Taide ja kulttuuri: tuemme muun muassa Lontoon, Milanon ja Pariisin muotiviikkoja sekä Lontoon sinfoniaorkesteria
  • Urheilu: EMEA-alueella olemme jo pitkään tukeneet jalkapalloa, ja lisäksi tuemme ISU:n muodostelmaluistelujaostoa ja IAAF:n World Athletics -sarjaa vuoteen 2016 saakka
  • Koulutus ja tiede:Canon Foundation edistää kulttuurillista ja tieteellistä yhteisymmärrystä Euroopan ja Japanin välillä
  • Avustustoiminta: tuemme Punaista Ristiä monin eri tavoin, kuten tekemällä lahjoituksia katastrofirahastoihin ja auttamalla vähäosaisia nuoria

Lisätietoja

Mikä on Kyosei?
Lue lisää Canonin alueellisista projekteista.
Lue lisää Canonin paikallisista tukiprojekteista.
Lue lisää työpaikkakäytännöistämme ja työntekijöiden tukemisesta.
Lue, miten Canon vähentää ympäristövaikutuksiaan.
Lue, miten Canon noudattaa talous- ja liiketoiminnan hallintaa koskevia lakeja ja säädöksiä.

spacer
					image
Yhteiskunta
Alueellinen
Paikallinen
Työpaikka
Yhteiskuntavastuu
Ympäristö
Sosiaalinen vastuu
Taloudellinen vastuu
Palkinnot
Yhteiskuntavastuuraportit