Kierrätys ja uusiokäyttö

Canon suunnittelee tuotteensa kierrätettäviksi ja uudelleenkäytettäviksi. Näin säästämme rajallisia luonnonvaroja ja hidastamme ilmastonmuutosta. Käytämme mm. kierrätettyjä materiaaleja, osia ja komponentteja. Meillä on useita ohjelmia, jotka edistävät resurssien kierrättämistä, mikä vähentää ympäristövaikutuksia ja tarjoaa kestäviä tuotevaihtoehtoja asiakkaille.

Canonin ympäristötermit löytyvät sanastosta.

Canonin allekirjoittamaan kuvantamislaitteiden ympäristövaikutusten parantamista koskevaan vapaaehtoiseen EU-sopimukseen kuuluu tarvikkeiden käytön jälkeisistä käsittelyvaihtoehdoista tiedottaminen.

Canonin pyrkimyksenä on vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia käyttämällä kaikissa tuotteissa tuotanto-käyttö-kierrätys-elinkaariajattelua.

Jätemateriaalit

Väriainepullot

Mustekasetit

Laserkasettien kierrätys

EQ80-mallisto

Kunnostus

Käyttöiän päätyttyä

Jätemateriaalit

Säästämme luonnonvaroja uusiokäyttämällä tuotteista ja prosesseista syntyviä jätemateriaaleja uusien tuotteiden valmistukseen. Lisäksi kierrätämme palautetuista laitteista saatua muovia uusiin tuotteisiin, kuten imageRUNNER ADVANCE -sarjaan ja laskinmallistomme koteloihin. Myös mustesuihkutulostinten värikasettien kuplamuovipakkaukset valmistetaan nyt vähintään 70-prosenttisesti kierrätysmuovista.

  Sivun alkuun

Väriainepullot

Garbage can
Väriainepulloille ei ole olemassa yleiseurooppalaista kierrätysohjelmaa. Tarkista onko tuote SER-merkitty (esimerkki kuva oikealla)*. Silloin voit kierrättää tuotteen normaalisti osana valtakunnallista sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) kierrätysjärjestelmää. Jos tuote ei ole SER-merkitty, voit kierrättää sen paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti (usein hyväksytään energianpolttoon). Voit kysyä lisää hävityssuosituksista myös paikallisilta viranomaisilta tai jätehuollon asiantuntijoilta.

  Sivun alkuun

Mustekasetit

Canonin mustekasettien kerrätysohjelma on toiminnassa 15 Euroopan maassa. Lue lisää mustekasettien kierrätyksestä.

  Sivun alkuun

Laserkasettien kierrätys

tcrp25th_logo_c

Canon aloitti ensimmäisenä yrityksenä laserväriainekasettien kierrätysohjelman vuonna 1990. Joka vuosi keräämme noin 20 000 tonnia värikasetteja maailmanlaajuisesti, minkä ansiosta vähennämme hiilidioksidipäästöjä 30 000 tonnilla ja käytämme 15 000 tonnia vähemmän uusia raaka-aineita.

WEEE-yhteensopiva ohjelma toimii 18:ssa Euroopan maassa. Asiakkaat voivat palauttaa käytetyt laserkasetit Canonille maksutta. Laserkasetit käytetään kokonaan uudelleen tai kierrätetään uusiksi kaseteiksi suljetun tuotekierron avulla. Näin kasettien materiaaleja voidaan käyttää jatkuvasti uudelleen, eikä muovin laatu heikkene. Lue lisää laserkasettien kierrätyksestä.

Väriainekasettien suljettu tuotekierto

  Sivun alkuun

EQ80-mallisto

EQ80-malliston laite on alkuperäisen mallin uusi versio, joka sisältää sekä uusia että vanhoja osia. Alkuperäinen laite kerätään markkinoilta, toimitetaan Canonin tehtaaseen ja puretaan osiksi. Osat puhdistetaan ja testataan huolellisesti, ja uusiovalmistetut laitteet läpäisevät saman laadunvarmistusprosessin kuin uudetkin laitteet. Canon takaa, että ne ovat yhtä laadukkaita ja suorituskykyisiä kuin alkuperäisetkin laitteet.

Jopa 93 % osista painon perusteella laskettuna käytetään uudelleen. Näin säästetään arvokkaita luonnonvaroja ja minimoidaan ympäristövaikutukset. Laitteiden vanhat tiedot poistetaan, ohjelmistot päivitetään, laitteille annetaan uudet sarjanumerot ja niiden laskurit nollataan. Laitteita myydään kaikkialla Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa.

Tutustu EQ80-mallistoon

  Sivun alkuun

Kunnostus

Kunnostus on kevyempi prosessi kuin EQ80-laitteiden valmistus. Työ tehdään kunkin maan toimipisteessä, ja sen aikana laitteesta vaihdetaan tai puhdistetaan kuluneet osat. Sen jälkeen laite myydään uudelleen samassa maassa.

  Sivun alkuun

Käyttöiän päätyttyä

Euroopan unionissa valmistajien on järjestettävä omien tuotteidensa asianmukainen hävittäminen laitteen käyttöiän päätyttyä. Valmistajan vastuuta määrittää kolme EU-direktiiviä, joiden avulla vähennetään syntyviä jätteitä sekä estetään laitteissa mahdollisesti olevien vaarallisten aineiden aiheuttamat ympäristöhaitat. Lue lisää WEEE-direktiivistä, paristo- ja akkudirektiivistä ja pakkausdirektiivistä.

EU-direktiivien lisäksi Canon on osallistunut vuodesta 2011 lähtien EU:n vapaaehtoiseen sopimukseen, jonka tarkoituksena on parantaa kuvantamislaitteiden ympäristövastuullisuutta. Sopimus sai vuonna 2013 Euroopan komission hyväksynnän sitovana säädöksenä, ja siihen sisältyy tiedottaminen kulutustarvikkeiden käsittelymahdollisuuksista niiden käyttöiän päätyttyä.

  Sivun alkuun

spacer
					image
Ympäristö
Tuotanto
Käyttö
Toiminta
ISO 14001
Sanasto
Yhteiskuntavastuu
Ympäristö
Sosiaalinen vastuu
Taloudellinen vastuu
Yhteiskuntavastuuraportit