Tuotanto – vastuullisten tuotteiden suunnitteleminen

Olemme sitoutuneet ympäristönsuojeluun, ja tärkein tavoitteemme on käyttää aikaisempaa vähemmän luonnonvaroja entistä tehokkaammin. Canonin tuotteiden suunnitteluprosessissa otetaan ympäristö huomioon alusta alkaen. Pyrimme pienentämään tuotteiden kokoa, vähentämään raaka-aineiden käyttöä ja käyttämään kierrätettyjä ja uusiutuvia materiaaleja. Tässä muutamia esimerkkejä vastuullisista toimenpiteistämme:

Esimerkiksi imageRUNNER ADVANCE -mallistossamme käytetään kierrätettyä muovia ja biomuovia, ja monet laskimistamme on valmistettu Canon-tuotteista saatavasta kierrätysmuovista.

Canon sijoittaa vuosittain yli 8 % myyntituotosta tuotekehitykseen. Edistyksellisen teknologian ansiosta voimme suunnitella ja toteuttaa parannuksia ilman konkreettisten prototyyppien luomista. Olemme kehittäneet menetelmän, jolla laskemme jo suunnitteluvaiheessa hiilidioksidin (CO2) vähennystavoitteen tuotteen koko elinkaarelle tuotannosta käyttöön. Menetelmällä on saavutettu merkittävää energiansäästöä käytössä esimerkiksi imageRUNNER ADVANCE -mallistomme kohdalla. Julkaisemme myös tiettyjen tuotteidemme hiilijalanjälkitiedot koko elinkaaren ajalta (ks.http://www.cfp-japan.jp/english/list/).

Vapaaehtoinen EU-sopimus

Vaarallisten aineiden vähentäminen

Uusiutuvien materiaalien kehittäminen

Pienempiä tuotteita ja kevyempiä pakkauksia

Tuotanto Euroopassa

Vapaaehtoinen EU-sopimus

Canon allekirjoitti kesäkuussa 2011 kuvantamislaitteiden ympäristövaikutusten parantamista koskevan vapaaehtoisen sopimuksen. Kyseessä on kuvantamislaitteiden valmistajien itsesääntelyaloite, joka sai tammikuussa 2013 Euroopan komission hyväksynnän sitovaa säädöstä vastaavana aloitteena. Kukin sopimuksen 16 allekirjoittajasta on sitoutunut siihen, että vähintään 90 % kaikista sen markkinoille tuomista kuvantamistulostinmalleista täyttää minimitehokkuusvaatimukset tyypillisen sähkönkulutuksen (TEC) ja käyttötilan (OM) osalta. Sopimuksen tavoitteena on pienentää tulostamisen ja kopioinnin hiilijalanjälkeä EU-alueella. Sopimus koskee musteen, väriaineen ja paperin käyttöä sekä niiden kierrätystä.

Sopimus sisältää energiaa (Energy Star®), paperinkulutuksen pienentämistä (kaksipuolinen tulostus oletuksena) ja tarvikkeiden käytön jälkeisiä käsittelyvaihtoehtoja koskevia konkreettisia sitoumuksia. Sopimuksen mukaan valmistajat ohjeistavat myös käyttäjiä vastuulliseen tulostuspaperin käyttöön.

Lue lisää vapaaehtoisesta EU-sopimuksesta.

  Sivun alkuun

Vaarallisten aineiden vähentäminen

Suunnittelemme tuotteemme siten, että ne täyttävät tai ylittävät kaikkien asiaankuuluvien säädösten vaatimukset. Tuotteissa käytettävien vaarallisten aineiden määrät eivät ylitä RoHS-direktiivin eikä REACH-asetuksen rajoja. Joissakin tapauksissa menemme lakisääteisiä vaatimuksia pidemmälle ja jätämme vaaralliset aineet kokonaan pois tuotteistamme. Esimerkiksi vuodesta 2005 alkaen Canon-merkkiset lääketieteelliset tuotteet ovat täyttäneet RoHS-asetuksen vaatimukset, vaikka RoHS-asetusta on sovellettu lääketieteellisiin laitteisiin vasta vuodesta 2014 alkaen. Lue lisää lääketieteellisistä laitteistamme.

Lisäksi noudatamme ympäristöä säästävää hankintaohjelmaa, jonka mukaisesti tarkastamme ja valvomme tavarantoimittajilta ostamiamme materiaaleja. Lue lisää ympäristöä säästävästä hankintaohjelmastamme.

  Sivun alkuun

Uusiutuvien materiaalien kehittäminen

Uuden muovimateriaalin avulla valmistuksen hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää jopa 20 prosenttia tavanomaisiin muoveihin verrattuna. Mm. Canonin imagePRESS C7010VP- ja imagePRESS C6010-painokoneissa on käytetty biomuoviosia.

  Sivun alkuun

Pienempiä tuotteita ja kevyempiä pakkauksia

Picture_updated_orange banner_2013Suunnittelemalla pienempiä, kevyempiä ja kestävämpiä tuotteita tinkimättä kuitenkaan ominaisuuksista voimme säästää resursseja ja pakkausmateriaalia ja käyttää kevyempiä pakkauksia. Pyrimme aina myös pienentämään pakkausten kokoa. Näiden toimien avulla tuotteet voidaan lähetettäessä lastata tehokkaammin, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä. Lue lisää Canonin parannetusta logistiikasta.

Esimerkiksi vuoden 2008 MP540:een verrattuna vuonna 2013 julkaistu PIXMA MG5500 -sarja on 22 prosenttia kevyempi ja 4 prosenttia pienempi, ja se vaatii 12 prosenttia vähemmän pakkausmateriaalia.

Olemme pystyneet vähentämään joissakin mustesuihkutulostimien värikaseteissa käytetyn pakkausmateriaalin määrää 50 painoprosenttia. Useimmat pakkaukset on valmistettu pahvista, joka on helppo kierrättää. Kuplamuoviin pakattujen värikasettien kuplamuovista vähintään 70 prosenttia on valmistettu kierrätysmuovista.

Lue lisää Canonin kierrätystoimista.

  Sivun alkuun

Tuotanto Euroopassa

Euroopassa tuotantomme on keskittynyt pääasiassa Canon Bretagnen laserväriainekasettien kierrätysohjelmaan ja Canon Giessenin tehdasvalmisteisten uusien mallien tuotantoon. EMEA-alueella myydyt tuotteet valmistetaan Aasiassa, Kanadassa, Alankomaissa ja Saksassa. Kaikki maailmanlaajuiset tuotantotoiminnot, myös Océ ja Optopol, raportoivat suoraan Canon Inc:ille

Uusimpiin Euroopan alueen yrityshankintoihin sisältyvät DelftDI, NT-ware, Milestone ja I.R.I.S. Group, jotka kehittävät ohjelmistoja ja ratkaisuja. Näiden yrityshankintojen ansiosta voimme parantaa asiakkaillemme tarjottavia palveluja, mikä edistää kasvua tulevaisuudessa. Esimerkiksi Milestone edistää merkittävästi ohjelmistokehitystämme verkkovideovalvonnan alueella.

  Sivun alkuun

spacer
					image
Ympäristö
Käyttö
Kierrätys
Toiminta
ISO 14001
Sanasto
Yhteiskuntavastuu
Ympäristö
Sosiaalinen vastuu
Taloudellinen vastuu
Yhteiskuntavastuuraportit
Canon Euroopan yhteiskuntavastuuraportti 2014