Toiminta – toiminnan kestävyyden parantaminen

Kyosei-yritysfilosofiamme mukaisesti pyrimme vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia. Ympäristöstrategiassamme kuvataan avainperiaatteet, joiden avulla saavutamme tasapainon kestävän kasvun, vaurauden, vastuullisen luonnonvarojen käytön ja ympäristövaikutusten vähentämisen välillä.

Vähennämme toimintamme haitallisia ympäristövaikutuksia erilaisten aloitteiden, käytäntöjen ja toimenpiteiden avulla. Ympäristöstrategiaamme kuuluvat hiilipäästöjen vähentäminen, luonnonvarojen käytön rajoittaminen, päästöjen ja jätteiden minimoiminen sekä kierrätys. Pyrimme myös mahdollisuuksien mukaan huolehtimaan luonnon monimuotoisuudesta ja lähiympäristöstämme.

Seuraavassa kerrotaan EMEA-alueen tavoitteista ja saavutuksista:

Alue Päämäärä Tavoite* SAAVUTUKSET
Canonin EMEA-alueen hiilijalanjälki Vuosittainen vähentäminen 1,5 % (verrattuna vuoteen 2010) -15 % vuoteen 2020 mennessä* -7 % verrattuna vuoteen 2010
Luonnonvarojen tehokkaampi hyödyntäminen Kierrätyksen lisääminen kaikissa EMEA-alueen toimistoissa 52 % vuoteen 2014 mennessä* 50%
Kierrätyksen lisääminen Canon-varastoissa (myös ulkoistetuissa) 85 % vuoteen 2014 mennessä* 83%
Vastuullisten tuotteiden myynti Sertifioidun paperin ja uusiopaperin myynnin kasvattaminen 75 % paperin myynnistä vuoteen 2014 mennessä* 86 % paperin myynnistä
Kuljetuksen hiilitehokkuus Vähentäminen vuoden 2012 liikevaihtoon verrattuna -2% 2013 Ei saavutettu

* Mitattu Canonin ja Océn vuoden 2010 yhteenlaskettua tulosta vastaan

Suomen Ympäristöperuskirja

ISO 14001

Vähemmän hiilidioksidia

Energiatehokkuus

Luonnonvarojen säästäminen

Asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuus

Yhteiskuntavastuuraportit

Ilmastonmuutoksen lieventäminen

ISO 14001

Canon sai ISO 14001 -ympäristöstandardin mukaisen sertifioinnin vuonna 2007, ja pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme. Tällä hetkellä noin 200 toimipistettä 25 Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan maassa on sertifioitu.

  Sivun alkuun

Vähemmän hiilidioksidia

 • Logistiikka: olemme siirtymässä tuotteiden toimituksissa rautatie- ja merikuljetuksiin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Lisäksi tuotekokojen pienentäminen ja pakkausmateriaalien vähentäminen tehostavat kuljetuksia. Meillä on myös keskusvarastot Euroopassa. Käsittelemme Eurooppaa yhtenä virtuaalisena varastona, joten voimme valvoa maakohtaisten varastojen varastomääriä tuotteen toimitukseen asti. Näin voimme toimittaa tuotteet sinne missä niitä tarvitaan, eikä niitä tarvitse kuljettaa varastosta toiseen.
 • MONITORI-palvelu: Useiden monitoimilaitteidemme huollon ja ongelmanratkaisun voi hoitaa etäyhteydellä. Näin vältetään palveluhenkilöstön käynneistä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt, ja asiakkaiden ongelmat voidaan ratkaista nopeammin.
 • Toimistotilat: Océn integrointiohjelman edetessä olemme säästäneet 36 000 m² toimistotilaa vuodesta 2011 lähtien – se on enemmän kuin kilotonni hiilidioksidipäästöjä.
 • Yrityksen autot: Canon Europen autokäytäntö (2014) rajoittaa hiilidioksidipäästöjen enimmäismääräksi 120 g/km. Rajaa on laskettu vaiheittain edeltäviin vuosiin verrattuna. Vain Venäjällä raja on 130g/km, koska 120g/km:n tasoa vastaavia autoja ei ole riittävästi saatavana. Joissain maissa ohjeistamme kuljettajia tai järjestämme turvallista ja tehokasta ajotapaa ja polttoaineen säästämistä käsitteleviä kursseja.
 • Työmatkat: Canon valvoo vuosittaisia työmatkatilastoja ja kehottaa työntekijöitä mahdollisuuksien mukaan käyttämään video- ja puhelinneuvotteluja.

  Sivun alkuun

Energiatehokkuus

 • Rakennukset: Teemme ekologisia parannuksia käyttämiimme rakennuksiin, mikäli se on mahdollista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi aurinkopaneelien, automaattivalojen ja lämmönvaihtimien lisäämistä.
 • ICT:n tehostaminen: palvelimien korvaaminen ja virtualisointi vuodesta 2009 lähtien on lähes puolittanut datakeskusten virran ja jäähdytyksen energian tarpeen (2,8 miljoonaa kWh verrattuna 4,4 miljoonaan kWh:iin).
 • Uusiutuva energia: Pyrimme ostamaan uusiutuvaa energiaa paikallisten kustannusten ja saatavuuden mukaan. Tällä hetkellä 70–100 % Euroopan konttoreidemme energiasta on uusiutuvaa.

  Sivun alkuun

Luonnonvarojen säästäminen

 • Picture_banner_waste recPaperi: noudatamme vastuullista paperinhankintakäytäntöä, ja tunnemme kaikkien paperiemme alkuperän. EMEA:n pääkonttorilla ja kahdeksalla eurooppalaisella myyntitoimistolla on FSC®- tai PEFC-hyväksyntä. Vuonna 2013 jo 75 prosentilla hankkimastamme paperista oli FSC- tai PEFC-hyväksyntä.
 • Vesi: Pyrimme vähentämään veden käyttöä kaikissa toimissamme. Tähän sisältyy muun muassa wc-altaiden huuhtelussa käytetyn veden määrän vähentäminen sekä sadeveden ja harmaan veden käyttö mahdollisuuksien mukaan.
 • Tapahtumat: Canon ohjeistaa tapahtumien järjestäjiä ja tavarantoimittajia monissa asioissa näyttelyosastojen rakentamiseen käytettävistä materiaaleista jätteiden lajitteluun. Toimimme yhteistyössä tapahtumatoimittajien kanssa ja valvomme ohjeistusten noudattamista. Suurempien tapahtumien yhteydessä suoritamme lisäksi tarkastuksia. Aina kun mahdollista, säästämme tapahtumaosastoilla käytetyt materiaalit ja käytämme niitä uudelleen tulevissa tapahtumissa.
 • Toimistojätteet: Jätteet lajitellaan kaikissa niissä toimistoissamme, joissa tähän on mahdollisuus.

  Sivun alkuun

Asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuus

Järjestämme kemikaalien turvalliseen käsittelyyn liittyvää pakollista koulutusta työntekijöille, jotka käsittelevät vaarallisia kemikaaleja. Koulutuksilla varmistetaan, että kemikaaleja käsitellään ja käytetään oikein. Näin suojellaan työntekijöitä ja asiakkaita. Canonin vihreä hankintaohjelma varmistaa, että tavarantoimittajat noudattavat vaarallisia kemikaaleja koskevia määräyksiä Canonin tilaamien tavaroiden osalta.

  Sivun alkuun

Yhteiskuntavastuuraportit

Canon Europe julkaisee vuosittain yhteiskuntavastuuraportin. Canon Europen ja Canon Inc.:n viimeisimmät yhteiskuntavastuuraportit löytyvät täältä.

  Sivun alkuun

Ilmastonmuutoksen lieventäminen

Koulutamme työntekijöitämme ympäristöasioissa perehdytyksen aikana ja verkkokoulutuksena. Työntekijöiden on hyvä ymmärtää, kuinka tärkeänä Canon pitää yrityksen ympäristövaikutusten vähentämistä ja kuinka työntekijät voivat omalta osaltaan edistää tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Monet Canonin toimistot ja työntekijät ovat aktiivisesti mukana ympäristöprojekteissa ja -organisaatioissa omissa yhteisöissään sponsoroimalla niiden toimintaa, antamalla lahjoituksia tai tekemällä vapaaehtoistyötä.

Canonin toimisto Isossa-Britanniassa on hyvä esimerkki siitä, miten yritystoiminnan ohessa voidaan tehdä työtä luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi ja elinympäristöjen palauttamiseksi. Toimiston piha-alueisiin kuuluu maisemoituja ja luonnontilassa olevia alueita, joilla asuu luonnonvaraisia eläimiä. Alueella on muun muassa mehiläispesiä. Espanjan Valenciassa Canon on puolestaan mukana Canon Responsible Forest (Bosque Responsable Canon) -ohjelmassa, jossa työntekijät istuttavat alkuperäisiä puita ja karsivat kasvillisuutta. Lue lisää Canonin alueellisista ja paikallisista projekteista.

  Sivun alkuun

spacer
					image
Ympäristö
Tuotanto
Kierrätys
Käyttö
ISO 14001
Sanasto
Yhteiskuntavastuu
Ympäristö
Sosiaalinen vastuu
Taloudellinen vastuu
Yhteiskuntavastuuraportit