SER-direktiivi – Canon ja SER-direktiivi

Euroopan unionin (EU) sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER) kuuluu jokaisen EU-maan kansalliseen lainsäädäntöön. Direktiivi koskee myös ETA-maita (Norja, Islanti ja Liechtenstein). Direktiivin tarkoituksena on pienentää sähkö- ja elektroniikkaromun haitallisia ympäristövaikutuksia.

Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden valmistajana Canon kerää ja käsittelee elektroniikkaromua SER-direktiivin mukaisesti jokaisessa EU-maassa, jossa sillä on kansallinen toimisto.

Canonin asiakkaat voivat palauttaa käytettyjä Canon-tuotteita määrättyihin keräyspaikkoihin.

Tietoja asiakkaille – EU ja ETA
Alla oleva symboli on merkki sitä, että SER-direktiivi ja kansallinen lainsäädäntö kieltävät kyseessä olevan tuotteen hävittämisen kotitalousjätteen mukana.

WEE_Symbol

Tuote on hävitettävä viemällä se määrättyyn keräyspaikkaan tai valtuutettuun sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspaikkaan. Sähkö- ja elektroniikkaromu sisältää usein ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita, ja siksi tuotteiden hävittämistä koskevien ohjeiden laiminlyöminen saattaa aiheuttaa ympäristöhaittoja tai vaarantaa ihmisten terveyden. Asianmukainen kierrättäminen myös säästää luonnonvaroja.

Lisätietoja
Tarkempia tietoja jätteiden käsittelystä ja kierrättämisestä saa viranomaisilta ja jätehuollon asiantuntijoilta.

Canonin laserkasettien kierrätysohjelma
Canonilla on oma SER-yhteensopivien laserkasettien kierrätysohjelma.

Tietoa kierrätyslaitoksille
Direktiivin mukaisesti Canon toimittaa tarvittaessa jätteenkierrätyslaitoksille tiedot sen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämistä komponenteista, materiaaleista ja vaarallisista aineista.

spacer
					image
Liiketoiminta
REACH-asetus
Paristo- ja akkudirektiivi
ISO 9001
Yhteiskuntavastuu
Ympäristö
Sosiaalinen vastuu
Taloudellinen vastuu
Palkinnot
Yhteiskuntavastuuraportit