Paristoja ja akkuja koskeva direktiivi – käytetyt paristot ja akut

Akkujen tuottajana ja maahantuojana Canon on mukana käytettyjen paristojen ja akkujen kierrätyksessä jokaisessa EU-maassa, jossa yritys toimii. Lisäksi Canon rahoittaa paristojen ja akkujen keräystä ja käsittelyä sekä raportoi siitä.

Paristo- ja akkudirektiivi
Paristoja ja akkuja koskeva EU-direktiivi 2013/56/EY vuodelta 2008 kuuluu jokaisen EU-maan lainsäädäntöön. Sen tarkoituksena on parantaa käytettyjen paristojen ja akkujen kierrätysastetta ja siten vähentää niiden ympäristölle aiheuttamia haittavaikutuksia.

Canonin asiakkaat voivat palauttaa Canon-tuotteissa käyttämänsä paristot ja akut kunnallisiin tai rekisteröityihin keräyspaikkoihin.

Tietoa asiakkaille – EU ja ETA (Norja, Islanti ja Liechtenstein)
Alla oleva symboli on merkki siitä, että direktiivi ja paikalliset säädökset kieltävät kyseisessä tuotteessa käytettyjen paristojen ja akkujen hävittämisen kotitalousjätteen mukana.

Paristo- ja akkusymboli

Jos edellä esitellyn symbolin alla on kemikaalisymboli, kyseinen paristo tai akku sisältää raskasmetallia (elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä) yli direktiivissä määritetyn soveltuvan määrän.

Paristoja ja akkuja ei saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen mukana. Paristojen ja akkujen käyttäjien on palautettava käytetyt paristot ja akut keräyspaikkoihin, joista ne viedään käsiteltäväksi ja kierrätettäväksi.

Jos Canon-tuotteessa on kiinteä akku, koko tuote kuuluu EU:n WEEE-direktiivin alaisuuteen ja se on vietävä hävitettäväksi valtuutettuun sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Keräyspisteessä tuote ja sen akku käsitellään ja kierrätetään asiaankuuluvalla tavalla.

Asiakkaiden osallistuminen keräykseen ja kierrätykseen on tärkeää, sillä paristot ja akut sisältävät vaarallisia aineita, jotka voivat aiheuttaa ympäristöhaittoja tai vaarantaa ihmisten terveyden.

EU:n alueella paristoille ja akuille on erilliset keräys- ja kierrätysjärjestelmät. Lisätietoja paristojen ja akkujen kierrätyksestä alueellasi saat viranomaisilta ja jätehuollon asiantuntijoilta.

spacer
					image
Liiketoiminta
Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi
REACH-asetus
ISO 9001
Yhteiskuntavastuu
Ympäristö
Sosiaalinen vastuu
Taloudellinen vastuu
Palkinnot
Yhteiskuntavastuuraportit
Canon Euroopan yhteiskuntavastuuraportti 2014