Canonin ilmoitus koskien REACH-asetusta EY 1907/2006

Tammikuu 2018

REACH-asetus (EY 1907/2006) tuli voimaan 1. kesäkuuta 2007 tavoitteena parantaa kemikaalien hallintaa sellaisenaan, valmisteissa ja esineissä¹ Euroopan alueella.

Canon-konsernin ympäristökäytäntöjen mukaisesti varmistamme REACH-säännösten jatkuvan noudattamisen suhtautumalla niihin ennakoivasti.

Tiedonanto erityistä huolta aiheuttavista aineista (SVHC)
Ensimmäinen kandidaattilista REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisista erityistä huolta aiheuttavista aineista julkaistiin 28. lokakuuta 2008, ja sitä päivitetään noin kuuden kuukauden välein. Voimassa oleva kandidaattilista on luettavissa Euroopan kemikaaliviraston verkkosivuilla.

Canon Europen toimitusketju on osa ympäristöä säästävää hankintaohjelmaamme, ja vaadimme toimittajiltamme kattavat tiedot heidän tuotteissaan esiintyvistä aineista, mukaan lukien erityistä huolta aiheuttavat aineet. Päivitämme säännöllisesti toimittajatietojamme ottaen huomioon maailmanlaajuisen lainsäädännön muutokset, jotka saattavat vaikuttaa tuotteisiimme (sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin). Tarkistamme myös kandidaattilistan säännöllisin väliajoin.

Tuotteiden valmistajana ja toimittajana olemme REACH-asetuksen artiklan 33 mukaisesti velvollisia antamaan tiedot erityistä huolta aiheuttavista aineista, joiden pitoisuus tuotteessa on yli 0,1 painoprosenttia. Jos saamme uutta tietoa, jonka myötä lisätoimenpiteet ovat tarpeellisia, ilmoitamme asiakkaillemme asiasta mahdollisimman nopeasti tässä sivustossa.

Canon-tuotteiden ilmoitus
Alla mainittuja aineita saattaa olla Canon-tuotteissa yli sallitun kynnysarvon:


Aine CAS-/EY- numero Tuote Sovellus
Di(2-etyyliheksyyli) ftalaatti (DEHP) 117-81-7 PVC-kaapelit Pehmitin
Boorihappo 10043-35-3/11113-50-1 Valokuvapaperi Silloiteaine
Dinatriumtetraboraatti, vedetön 1303-96-4/1330-43-4/12179-04-3 Käytetyn musteen säiliön osatValokuvapaperi PalonestoaineSilloiteaine


Océ-tuotteiden ilmoitus
Alla mainittuja aineita saattaa olla Océ-tuotteissa yli sallitun kynnysarvon.

Aine CAS-/EY- numero Osan tyyppi Käytä Tulostimen tyyppi
Lyijy-zirkonaatti-titanaatti (PZT) 12626-81-2 Tulostuspää Tulostuspään pietsomateriaali Pietsosähköiset mustesuihkutulostimet
Lyijymonoksidi 1317-36-8 Moottori/tuuletin   ColorWave-tulostimet
Booritrioksidi 1303-86-2 Moottori/tuuletin Palonestoaine Suurkuvatulostimet
N,N-dimetyyliasetamidi (DMAC) 127-19-5 moottori   Arizona-tulostimet
UV-328 25973-55-1 moottori ultraviolettivalon absorboijat muoveissa Arizona-tulostimet
UV-320 3846-71-7 moottori ultraviolettivalon absorboijat muoveissa Arizona-tulostimet
DEHP 117-81-7 moottori pehmitin Arizona-tulostimet
Heksahydrometyyliftaalianhydridi 25550-51-0 Elektroniikkakomponentit Sidoste Useita


Käyttöturvatiedotteet (SDS)
Käyttöturvatiedotteissa (SDS) kerrotaan musteista, väriaineista ja huoltokemikaaleista. Näin pyrimme välittämään tietoa tuotteiden turvallisesta käytöstä ja hävittämisestä osana toimitusketjua.

Tutustu käyttöturvatiedotteisiin alla olevien linkkien kautta:

Canon-tuotteet: http://www.canon-europe.com/sds/
Océ-tuotteet: http://downloads.oce.com

Lisätietoja
Lisätietoja saat lähettämällä sähköpostia osoitteeseen CEU-Reach@canon-europe.com.

Lisätietoja REACH-asetuksesta on Euroopan kemikaaliviraston verkkosivuilla.

Vastuuvapauslauseke
Kaikki tämän ilmoituksen sisältämät tiedot on esitetty ilmoitusta valmisteltaessa käytettävissä olleen Canonin parhaan tiedon mukaan. Tämä ilmoitus on annettu vain tiedonantotarkoituksessa. Canon esittää nämä tiedot ilman minkäänlaisia suoria tai epäsuoria takuita mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, tiettyä tarkoitusta koskevat takuut. Canon ei takaa sisällön virheettömyyttä.


¹ REACH-asetuksen mukaisesti määritelty aine (EY)1907/2006

spacer
					image
Liiketoiminta
Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi
Paristo- ja akkudirektiivi
ISO 9001
Yhteiskuntavastuu
Ympäristö
Sosiaalinen vastuu
Taloudellinen vastuu
Palkinnot
Yhteiskuntavastuuraportit