ISO 9001

ISO 9001 -standardissa määritetään organisaatioiden laadunhallintajärjestelmälle asetetut vaatimukset. Sertifioitujen organisaatioiden on pystyttävä osoittamaan, että ne voivat tuottaa jatkuvasti asiakkaiden vaatimusten ja sovellettavissa olevien määräysten mukaisia tuotteita ja pyrkivät parantamaan asiakastyytyväisyyttä. Laatujärjestelmä keskittyy prosesseihin ja organisaatioon, ei tuotteen laatuun.

Löydät sertifikaatin alla olevista listoista:

Canonin ISO 9001 -sertifikaatit ovat alla

ISO 9001 Aasia arrow-red-right.png
ISO 9001 Japani arrow-red-right.png
ISO 9001 Eurooppa arrow-red-right.png
ISO 9001 USA arrow-red-right.png

Océ-tuotteille myönnetyt ISO 9001 -sertifikaatit

spacer
					image
Liiketoiminta
Sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi
REACH-asetus
Paristo- ja akkudirektiivi
Yhteiskuntavastuu
Ympäristö
Sosiaalinen vastuu
Taloudellinen vastuu
Palkinnot
Yhteiskuntavastuuraportit
Canon Euroopan yhteiskuntavastuuraportti 2014