Tietoa Canonista

Yrityksen tausta

 • Canon Inc. perustettiin vuonna 1937. Canon Eurooppa perustettiin 20 vuotta myöhemmin, vuonna 1957.

 • Canon Inc. työllistää noin 194 000 ihmistä eri puolilla maailmaa. Canon Euroopan palveluksessa on 17 000 työntekijää 20 maassa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella.

 • Canonin liikevaihto tilivuonna 2013 oli 3 731,4 miljardia jeniä (35,5 miljardia dollaria tai 25,7 miljardia euroa). Summat on muunnettu lukijan avuksi. Käytetyt valuuttakurssit ovat tilivuoden 2013 neljännen neljänneksen osalta 105 JPY = 1 USD ja 145 JPY = 1 euro, jotka vastaavat likimäärin Tokion valuuttamarkkinoiden vaihtokursseja 30. joulukuuta 2013.

 • Canon Inc.:n liiketoiminta pysyi tuottavana tilivuonna 2013, jonka aikana konsernin nettotulot olivat 230,5 miljardia jeniä (2,2 miljardia dollaria tai 1,6 miljardia euroa).

 • Canon Euroopan osuus koko Canon-konsernin liikevaihdosta on noin kolmannes, ja Canon Euroopalla on asiakkaita yli 116 maassa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella.

 • Canonin ensimmäinen eurooppalainen tuotantolaitos, Canon Giessen GmbH, perustettiin Saksaan vuonna 1972.

 • Canonin yritysfilosofia tiivistyy japaninkieliseen ilmaisuun Kyosei, joka merkitsee elämistä ja työskentelemistä yhdessä yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Brändi

 • Canonin brändilupaus on auttaa ihmisiä oivaltamaan visuaalisuuden voima.

 • Yrityksen tunnettuutta ja näkyvyyttä Euroopassa vahvistaa yhteiseurooppalainen brändiajattelu You Can, joka lanseerattiin vuonna 2002. Sen tarkoitus on rohkaista ihmisiä oivaltamaan Power of Image, visuaalisuuden voima.

 • Interbrandin vuoden 2013 sataa parasta maailmanlaajuista brändiä koskeneessa selvityksessä Canon oli sijalla 35.

 • Canon on myös valittu Suomen luotetuimmaksi kameramerkiksi 14 peräkkäisenä vuonna.

 • Fortune-lehden World’s Most Admired Companies -listalla Canon oli vuonna 2012 toimialallaan (luokassa ”tietokoneet”) sijalla 5.

Kestävä kehitys

Canonin sitoutuminen kestävään kehitykseen keskittyy kolmeen avainalueeseen: liiketoimintaan, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

 • Liiketoiminta

  • Pyrimme auttamaan asiakkaitamme tehostamaan liiketoimintaa, parantamaan kannattavuutta ja vähentämään ympäristövaikutuksia tarjoamalla asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä palveluita ja ratkaisuja.

  • Kasvatamme liiketoimintaamme vastuullisesti, tuemme laajaa talouskasvua ja toimimme oikeudenmukaisesti sekä säännösten ja standardien mukaisesti.

 • Ympäristö

  • Canon on saanut kansainvälisesti tunnustetun ISO 14001 -ympäristöstandardin mukaisen sertifioinnin. 191 Canonin toimipaikkaa 25 maassa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella on sertifioitu. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen auditoinneissa ei havaittu vaatimustenvastaisuuksia vuosina 2012 ja 2013.

  • Vähennämme kaikkien toimintojemme ympäristövaikutuksia käyttämällä mahdollisimman vähän uusia luonnonvaroja, suunnittelemalla tuotteemme tehokkaasti ja varmistamalla niiden hallitun käyttöiän päättymisen.

  • Olemme asettaneet ensimmäistä kertaa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueelle seuraavat ympäristötavoitteet:

   • Pyrimme pienentämään liikevaihtoon suhteutettua hiilijalanjälkeä 15 prosentilla Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella vuoteen 2020 mennessä (Canonin ja yhdistettyyn vuoden 2010 lähtötasoon verrattuna).

   • Pyrimme kierrättämään 52 % Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella sijaitsevien toimistojen jätteestä vuoteen 2014 mennessä.

   • Pyrimme kierrättämään 85 % Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella sijaitsevien varastojen jätteestä vuoteen 2014 mennessä.

   • Pyrimme kasvattamaan sertifioidun ja kierrätetyn paperin myyntiä 75 prosenttiin paperin kokonaismyynnistä vuoteen 2014 mennessä.

   • Pyrimme parantamaan kuljetuksen hiilitehokkuutta 2 prosentilla vuoden 2013 aikana vuoden 2012 nettomyyntiin verrattuna.

  • Canonin tuotteet ovat erittäin energiatehokkaita, ja monet niistä ovat EU ENERGY STAR® -ohjelman mukaisia.

  • Canon perusti maailman ensimmäisen värikasettien kierrätysohjelman vuonna 1990.

  • Koulutamme työntekijöitä ja alihankkijoita ympäristöasioissa.

  • Canon on allekirjoittanut ensimmäisten joukossa kuvantamislaitteiden ympäristövaikutusten parantamista koskevan vapaaehtoisen sopimuksen, jonka tavoitteena on vähentää energian- ja paperinkulutusta ja kehittää vaihtoehtoja kulutustarvikkeiden käytön jälkeisen käsittelyyn. Sopimus sai vuonna 2013 Euroopan komission hyväksynnän sitovaa säädöstä vastaavana aloitteena.
 • Yhteiskunta

  • Canon uskoo, että kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimiva yritys tekee yhteistyötä ympäröivän yhteisön kanssa, tukee laajaa talouskasvua ja ottaa huomioon sekä yhteiskunnan että ympäristön kannalta tärkeät näkökohdat.

  • Tuemme työntekijöitämme kertomalla selkeästi, mitä heiltä odotetaan. Arvioimme työntekijöiden suorituksia, pyrimme kehittämään heidän taitojaan ja tarjoamme heille erilaisia uramahdollisuuksia yhtiössä.

  • Pyrimme vaikuttamaan yhteiskuntaan myönteisellä tavalla, toimimme aktiivisesti yhteistyössä yhteisöjen ja sidosryhmien kanssa ja kunnioitamme eettisiä velvoitteitamme.

  • Canon on tehnyt yhteistyötä WWF:n kanssa vuodesta 1998 lähtien ja tukenut arktisia projekteja nostamalla julkisuuteen ympäristökysymyksiä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia (lisätietoja kohdassa Brändi – sponsoritoiminta)

Teknologia ja innovaatiot

 • Canon on kehittänyt omia alkuperäisteknologioita koko historiansa ajan. Viisi ydinteknologiaa muodostavat perustan nykyisille tuotteille:

  • kuvanmuodostusteknologia – objektiivien, kuvakennojen ja kuvaprosessorien korkea resoluutio ja erinomainen kuvanlaatu

  • elektrofotografia – ytimenä lasertulostimissa ja monitoimilaitteissa, jotka on arvioitu maailman parhaiksi

  • mustesuihkuteknologia – mikroskooppisen pienet mustepisarat (1 pikolitra = litran triljoonasosa) mahdollistavat jopa DNA-sirujen valmistuksen

  • fotolitografia – puolijohdetuotannossa yhdistyvät optiikka ja nanoteknologia

  • näyttöteknologia - uuden sukupolven litteänäyttöteknologia tuottaa korkean kuvanlaadun, ja sen energiankulutus on alhainen

 • Canon säilyttää asemansa digitaalisten järjestelmäkameroiden valmistajien kärjessä.

 • Canon kehitti kuplamustesuihkutulostusteknologiaan perustuvan mustesuihkutulostuksen ja toi markkinoille ensimmäisen kasettiteknologiaa soveltavan kopiokoneen.

Sponsorointi

 • Canon Euroopan sponsorointikohteet vaihtelevat monipuolisesti sosiaalisen toiminnan, kulttuurin ja urheilun alueella ja niitä ovat muun muassa:

  • Lontoon muotiviikkojen ja muotiviikonlopun virallinen sponsori, Milanon muotiviikkojen pääsponsori ja Pariisin muotiviikkojen avainsponsori

  • British Fashion Councilin virallinen kuvantamiskumppani

  • Ryder Cup 2014:n virallinen kuvantamiskumppani

  • Berlinale Talent Campus -tapahtuman pääkumppani

  • World Press Photo -järjestön maailmanlaajuinen kumppani

  • Visa Pour L’Image -kuvajournalismifestivaali

  • Lontoon sinfoniaorkesterin yrityssponsori

  • WWF:n Conservation Imaging Partner -yhteistyökumppani

  • IAAF:n World Athletics -sarjan virallinen kumppani*

  • Kansainvälisen luisteluliiton (ISU) vuoden 2013 junioreiden taitoluistelun MM-kilpailut ja vuoden 2013 taitoluistelun MM-kilpailut*

  • Canon Pro Golf Series

* CINC-sponsoritoiminta

Tutkimus ja tuotekehitys

 • Vuonna 2013 yritys sijoitti 306,3 miljardia jeniä (yli 8 % liikevaihdosta) tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

 • Vuonna 2013 yritykselle myönnettiin Yhdysvalloissa 3 825 patenttia*, mikä oli kolmanneksi eniten kaikista yrityksistä.

 • Canon on ollut Yhdysvalloissa viiden eniten patentteja saaneen yrityksen joukossa 28 peräkkäisenä vuotena.

* Lähde: Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkivirasto. Laskenta perustuu viikottain ilmoitettuihin kokonaismääriin.