Tietoa Canonista

Taustatietoa

 • Canon Inc. perustettiin vuonna 1937. Canon Eurooppa perustettiin 20 vuotta myöhemmin, vuonna 1957.
 • Canon Inc. työllistää noin 194 000 ihmistä eri puolilla maailmaa. Canon Euroopan palveluksessa on 17 000 työntekijää 20 maassa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella.
 • Canon Inc:n liikevaihto tilivuoden 2014 toisella neljänneksellä oli 926,8 miljardia jeniä (9,2 miljardia dollaria tai 6,7 miljardia euroa).
 • Summat on muunnettu lukijan avuksi. Käytetyt valuuttakurssit ovat tilivuoden 2014 toisen neljänneksen osalta 101 JPY = 1 USD ja 138 JPY = 1 euro, jotka vastaavat likimäärin Tokion valuuttamarkkinoiden vaihtokursseja 30. kesäkuuta 2014.
 • Canon Inc:n liiketoiminta pysyi tuottavana tilivuoden 2014 toisella neljänneksellä, jonka aikana konsernin nettotuotot olivat 80,8 miljardia jeniä (800,5 miljoonaa dollaria tai 585 miljoonaa euroa).
 • Canon Euroopan osuus koko Canon-konsernin liikevaihdosta on noin kolmannes, ja Canon Euroopalla on asiakkaita yli 116 maassa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella.
 • Canonin ensimmäinen eurooppalainen tuotantolaitos, Canon Giessen GmbH, perustettiin Saksaan vuonna 1972.
 • Canonin yritysfilosofia tiivistyy japaninkieliseen ilmaisuun Kyosei, joka merkitsee elämistä ja työskentelemistä yhdessä yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Brändi

 • Canonin brändilupaus on auttaa ihmisiä oivaltamaan visuaalisuuden voima.
 • Yrityksen tunnettuutta ja näkyvyyttä Euroopassa vahvistaa yhteiseurooppalainen brändiajattelu You Can, joka lanseerattiin vuonna 2002. Sen tarkoitus on rohkaista ihmisiä oivaltamaan kuvan voima.
 • Canon oli sijalla 35 Interbrandin vuoden 2013 sataa parasta maailmanlaajuista brändiä koskeneessa selvityksessä ja sijalla 26 Interbrandin Best Global Green Brands 2014 -raportissa.
 • Canon on myös valittu Euroopan luotetuimmaksi kameramerkiksi 14 peräkkäisenä vuonna.
 • Fortune-lehden World’s Most Admired Companies -listalla Canon oli vuonna 2014 toimialallaan (luokassa ”tietokoneet”) sijalla 6.

Kestävä kehitys


Canonin sitoutuminen kestävään kehitykseen keskittyy kolmeen avainalueeseen: taloudellisen vastuuseen, ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen. Canon EMEA on allekirjoittanut tammikuussa 2014 YK:n Global Compact -aloitteen ja sitoutunut edistämään ihmisoikeuksia, kehittämään työelämää, suojelemaan ympäristöä ja ehkäisemään korruptiota.

 • Taloudellinen vastuu
  • Canon pyrkii auttamaan asiakkaitaan tehostamaan liiketoimintaa, parantamaan kannattavuutta ja vähentämään ympäristövaikutuksia tarjoamalla asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä palveluita ja ratkaisuja.
  • Canon kasvattaa omaa liiketoimintaansa vastuullisesti, tukee laajaa talouskasvua ja toimii oikeudenmukaisesti sekä säännösten ja standardien mukaisesti.
  • Canon-ryhmällä on kaikkia työntekijöitä koskevat käyttäytymissäännöt, jotka tuomitsevat kiusaamisen ja edistävät reilua kilpailua ja yritysetiikkaa.
 • Ympäristövastuu
 • Canon pienentää ympäristövaikutuksia kaikessa toiminnassaan aina tuotteiden suunnittelusta niiden käyttöiän päättymiseen asti.
 • Canon on saanut kansainvälisesti tunnustetun ISO 14001 -ympäristöstandardin mukaisen sertifioinnin. 191 Canonin toimipaikkaa 25 maassa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella on sertifioitu. Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen auditoinneissa ei ole havaittu vaatimustenvastaisuuksia vuodesta 2012 lähtien.
 • Canon suoriutui Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella ympäristötavoitteissaan vuonna 2013 seuraavasti:
  • Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen hiilijalanjäljen pienentäminen 15 prosentilla vuoteen 2020 mennessä: jalanjälki on pienentynyt 7 % vuoteen 2010 verrattuna.
  • Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen toimistojen jätteestä 52 % kierrätetään vuoteen 2014 mennessä*: vuonna 2013 osuus oli 50 %.
  • Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen varastojen jätteestä 85 % kierrätetään vuoteen 2014 mennessä*: vuonna 2013 osuus oli 83 %.
  • Sertifioidun paperin ja kierrätyspaperin osuuden kasvattaminen 75 prosenttiin paperiliikevaihdosta vuoteen 2014 mennessä*: vuonna 2013 osuus oli 86 %.
  • Kuljetuksen hiilitehokkuuden parantaminen 2 prosentilla vuoden 2012 nettomyyntiin verrattuna: tavoitetta ei ole saavutettu Canonin ja Océn yhdistettyyn vuoden 2010 lähtötasoon verrattuna (syynä tähän on muutokset tuotekategorioiden kuljetusjärjestelyissä ja kuljetusvolyymeissä sekä ylimääräiset lyhytkuljetukset).
 • Canonin tuotteet ovat erittäin energiatehokkaita, ja monet niistä ovat EU ENERGY STAR® -ohjelman mukaisia.
 • Canon perusti maailman ensimmäisen värilaserkasettien kierrätysohjelman vuonna 1990. Meillä on Euroopassa sekä laserkasettien että mustesuihkukasettien kierrätysohjelmat.
 • Canon on allekirjoittanut ensimmäisten joukossa kuvantamislaitteiden ympäristövaikutusten parantamista koskevan vapaaehtoisen sopimuksen, jonka tavoitteena on vähentää energian- ja paperinkulutusta ja kehittää vaihtoehtoja kulutustarvikkeiden käytön jälkeisen käsittelyyn. Sopimus sai vuonna 2013 Euroopan komission hyväksynnän sitovaa säädöstä vastaavana aloitteena.
 • Sosiaalinen vastuu
  • Canon uskoo, että kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimiva yritys tekee yhteistyötä ympäröivän yhteisön kanssa, tukee laajaa talouskasvua ja ottaa huomioon sekä yhteiskunnan että ympäristön kannalta tärkeät näkökohdat. Pyrimme vaikuttamaan yhteiskuntaan myönteisellä tavalla, toimimme yhteistyössä yhteisöjen ja sidosryhmien kanssa ja kunnioitamme eettisiä velvoitteitamme.
  • Canon tukee työntekijöitään kertomalla selkeästi, mitä heiltä odotetaan. Arvioimme työntekijöiden suorituksia, pyrimme kehittämään heidän taitojaan ja tarjoamme heille erilaisia uramahdollisuuksia yhtiössä.

Teknologia ja innovaatiot

 • Canon on kehittänyt omia alkuperäisteknologioita koko historiansa ajan. Viisi ydinteknologiaa muodostavat perustan nykyisille tuotteille:
  • kuvanmuodostusteknologia – objektiivien, kuvakennojen ja kuvaprosessorien korkea resoluutio ja erinomainen kuvanlaatu
  • elektrofotografia – ytimenä lasertulostimissa ja monitoimilaitteissa, jotka on arvioitu maailman parhaiksi
  • mustesuihkuteknologia – mikroskooppisen pienet mustepisarat (1 pikolitra = litran triljoonasosa) mahdollistavat jopa DNA-sirujen valmistuksen
  • fotolitografia – puolijohdetuotannossa yhdistyvät optiikka ja nanoteknologia
  • näyttöteknologia - uuden sukupolven litteänäyttöteknologia tuottaa korkean kuvanlaadun, ja sen energiankulutus on alhainen
 • Canon säilyttää asemansa digitaalisten järjestelmäkameroiden valmistajien kärjessä.
 • Canon kehitti kuplamustesuihkutulostusteknologiaan perustuvan mustesuihkutulostuksen ja toi markkinoille ensimmäisen kasettiteknologiaa soveltavan kopiokoneen.

Sponsorointi

 • Canon Euroopan sponsorointikohteet vaihtelevat monipuolisesti sosiaalisen toiminnan, kulttuurin ja urheilun alueella ja niitä ovat muun muassa:
  • Lontoon muotiviikkojen ja muotiviikonlopun virallinen sponsori, Milanon muotiviikkojen pääsponsori ja Pariisin muotiviikkojen avainsponsori
  • British Fashion Councilin virallinen kuvantamiskumppani
  • Ryder Cup 2014:n virallinen kuvantamiskumppani
  • Berlinale Talent Campus -tapahtuman pääkumppani
  • World Press Photo -kilpailun ja näyttelyn maailmanlaajuinen kumppani
  • Visa Pour L’Image -kuvajournalismifestivaali
  • Lontoon sinfoniaorkesterin yrityssponsori
  • IAAF:n World Athletics -sarjan virallinen kumppani*
  • Kansainvälisen luisteluliiton (ISU) vuoden 2013 junioreiden taitoluistelun MM-kilpailut ja vuoden 2013 taitoluistelun MM-kilpailut*
  • Canon Pro Golf Series
  • * CINC-sponsoritoiminta

Tutkimus ja tuotekehitys

 • Vuonna 2013 yritys sijoitti 306,3 miljardia jeniä (yli 8 % liikevaihdosta) tutkimukseen ja tuotekehitykseen.
 • Vuonna 2013 yritykselle myönnettiin Yhdysvalloissa 3 825 patenttia*, mikä oli kolmanneksi eniten kaikista yrityksistä.
 • Canon on ollut Yhdysvalloissa viiden eniten patentteja saaneen yrityksen joukossa 28 peräkkäisenä vuotena.

* Lähde: Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkivirasto. Laskenta perustuu viikottain ilmoitettuihin kokonaismääriin.

Lataa Tietoa Canonista -esite [PDF, 171 KB]
spacer
					image
Tietoja
Lehdistömateriaali
Kuvapankki
Lehdistömateriaali
Tietoa Canonista
Canon Inc:n taustatiedot
Canon Eurooppa: taustatietoa
Canonin historian aikajana [PDF, 417 KB]
Palkinnot
PR-yhteystiedot
Sijoittajasuhteet