Canon on Suomen luotetuin kameramerkki jo 14. kerran peräkkäin

Canon on valittu Reader’s Digestin (Suomessa Valitut Palat) Luotetuin Merkki -tutkimuksessa jo neljännentoista kerran Suomen luotetuimmaksi kameramerkiksi. Canon valittiin kategoriansa voittajaksi myös kahdeksassa muussa tutkimuksessa mukana olleessa Euroopan maassa. Kaikkiaan tutkimukseen osallistui 10 Euroopan maata.

Canon sai ylivoimaisesti eniten ääniä omassa kategoriassaan Suomessa, peräti 50 % maininnoista. Ero toiseksi luotetuimpaan merkkiin oli 32 %-yksikköä. Canoniin luottavista vastaajista 73 % olisi myös valmis suosittelemaan merkkiä muille.

Tutkimukseen vastanneet ovat ensin nimenneet avoimella kysymyksellä omasta mielestään luotetuimman tuotemerkin kategorioittain, jonka jälkeen he arvioivat viiden eri ominaisuuden sopimista tähän tuotemerkkiin asteikolla 1-5. Arvioitavat ominaisuudet olivat: laatu, hintansa arvoinen, vahva tuotekuva, kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja eettisesti vastuullinen. Lisäksi vastaajilta kysyttiin käyttävätkö he itse merkkiä ja olisivatko he valmiita suosittelemaan sitä muille. Canon sai kategoriansa korkeimmat arviot laadustaan (4.53) ja vahvasta tuotekuvastaan (4.54).

__________________________________________________________________________

Neljättätoista kertaa toteutettu tutkimus on yksi suurimmista Euroopassa tehtävistä kuluttajatutkimuksista. Mukana oli 10 Euroopan maata ja vastaajia yhteensä 17 676. Suomessa kyselyyn vastasi 2 026 Valitut Palat -lehden tilaajaa. Tulokset painotetaan iän (20+ vuotta) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi.

Tutkimuksessa selvitettiin avoimella kysymyksellä, mitkä ovat kyselyyn vastanneiden mielestä luotetuimmat tuotemerkit kaikkiaan 38 eri tuoteryhmässä. Tutkimus tehtiin nettikyselynä.

Lisätietoja tutkimuksesta ja sen tuloksista antaa tutkimuspäällikkö Tiina Suomela,
(09) 503 4655, tiina.suomela@valitutpalat.fi

spacer
					image