Canon kehittää Kainuun yritysten tietoturvaa

Kimpassa Vahvat -alueprojektissa luodaan yrityksille eväät kattavaan tietoturvastrategiaan.

Kainuussa on pian koko joukko yrityksiä, joiden tietoturva-asiat ovat poikkeuksellisen hyvässä kunnossa. Alueen yrityksille koulutustarjontaa koordinoineen Kimpassa Vahvat -projektin lähestyessä loppuaan yli kahdellekymmenelle kainuulaisyrityksille tehdään kattava tietoturvakartoitus ja yritysten koko henkilöstöä perehdytetään tietoturva-aiheisiin.

- Tietoturvasta huolehtiminen on yrityksen tulevaisuudesta huolehtimista. Liiketoiminnan kannalta on elintärkeää hoitaa turva-asiat kuntoon, Kimpassa Vahvat -projektin vetäjä Mikko Kettunen Kainuun Etu Oy:stä painottaa.

Ei pelkkää virusten tappamista

Canonin koordinoimaan tietoturvakoulutukseen kuuluu olennaisena osana yrityksille tehtävä tietoturvakartoitus, jossa käydään läpi niiden koko toiminta tietoturvan näkökulmasta.

- Kartoitus perustuu valtionvarainministeriön tietoturvaryhmän (VAHTI) määrittelemään jakoon tietoturvasta. Se käsittää kahdeksan eri tietoturvan osa-aluetta henkilöstön vastuista aina tiedonsiirron salaukseen, Tomi Parviainen Canonin Kajaanin-toimistosta kertoo.

- Kyse ei ole pelkästä virusten tappamisesta, vaan kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta. Tietoturva on koko organisaation asia, Mikko Kettunen lisää.

Koulutus jakaantuu viiteen vaiheeseen, joissa tietoturvaa lähestytään monesta eri näkövinkkelistä. Teknistä henkilökuntaa perehdytetään esimerkiksi tietoturvasuunnittelun, hakkeroinnin ja langattomien järjestelmien tietoturvan saloihin. Muulle henkilöstölle on tarjolla yleisluontoisempaa perehdytystä.

- Tietoturvakartoituksen ja -koulutuksen tarkoituksena on antaa yrityksille eväät oman tietoturvastrategian laadintaan. Strategian jalkauttamisen kannalta on tärkeää, että koko henkilöstö on tietoinen tietoturvaan liittyvistä riskitekijöistä päivittäisessä työssään, Canonin Parviainen korostaa.

Koulutusta organisaation kaikille tasoille

Kimpassa Vahvat -projektissa on pureuduttu tietoturvan lisäksi laajasti myös kainuulaisten pk-yritysten muihin kehittämistarpeisiin. Vuonna 2002 alkanut projekti lähti liikkeelle Kymppineon Oy:n hallituksen puheenjohtajan Arto Okkosen aloitteesta.

- Todettiin, että Kainuussa on hyvin tarjolla koulutusta työttömille sekä yritysten johtohenkilöille, mutta toimihenkilöt ja työntekijät jouduttiin lähettämään oppiin Helsinkiin tai muihin isoihin kaupunkeihin. Kimpassa Vahvat -projekti lähti täyttämään tätä tyhjiötä, projektipäällikkö Kettunen muistelee.

Hanketta lähti ajamaan Kainuun Etu Oy, joka kanavoi kuntien ja EU:n rahoitusta erilaisiin projekteihin. Rahoitus hankkeelle löytyi Euroopan sosiaalirahastosta, joka kattaa 3,36 miljoonan euron budjetista 70%. Loput 30% tulee projektissa mukana olevilta 37 kainuulaisyritykseltä.

Tulostusratkaisut osana tietoverkkoja

Tietoturvakoulutus käynnistyi kuten muutkin hankkeen koulutukset: kumppaniyrityksiltä tuli signaali koulutuksen tarpeellisuudesta. Projektiorganisaatio laati raamit ja järjesti tarjouskilpailun, jonka Canon voitti.

Canonin valttina tarjouskisassa oli kustannustehokas, verkostoitunut toimintamalli: koulutukset ja tietoturvakartoitukset toteutetaan osin Canonin Kajaanin-toimiston ja osittain koulutuskumppani FCS Partnersin toimesta.

Canon tunnetaan erityisesti digikuvauksen ja toimistotekniikan osaajana, mutta mikä on yrityksen yhteys tietoturvaan?

- Nykyaikaisissa tulostuslaitteissa on paljon IT-teknologiaa, ja ne ovat suoraan yhteydessä yritysten tietoverkkoihin. Meille on ollut luontevaa satsata myös asiantuntijoidemme tietoverkko- ja tietoturvaosaamiseen. Tietoturvakartoitukset istuvat hyvin muuhun konsultointi- ja ratkaisutarjontaamme, Tomi Parviainen selvittää.

Kimpassa Vahvat -projekti

Kimpassa Vahvat on Kainuun Etu Oy:n koordinoima hanke, jonka puitteissa Kainuun alueen yrityksille tarjotaan mahdollisuuksia kouluttaa henkilöstöään paikallisesti. Projektissa on mukana 37 kainuulaista yritystä. 3,36 miljoonan euron budjetista vastaavat kumppanuusyritykset 30%:n osuudella sekä Euroopan sosiaalirahasto 70%:n osuudella. Vuonna 2002 alkaneen projektin puitteissa on järjestetty yli 110 yksittäistä koulutusta yleisistä ja toimialakohtaisista aiheista.

Canon Oy

Canon Oy toimittaa tieto- ja toimistotekniikan sekä digitaalisen kuvantamisen ratkaisuja ja palveluita yrityksille, yhteisöille ja kuluttajille. Canon Oy palvelee yrityksiä ja yhteisöjä valtakunnallisella Canon Business Solutions -ketjullaan, jonka muodostavat yhtiön yhdeksän omaa toimipistettä ja 17 valtuutettua jälleenmyyjää. Palvelukokonaisuuksien ytimenä ovat tulostuksen ja dokumentinhallinnan ratkaisut sekä tietojärjestelmäratkaisut. Vuonna 2003 Canon Oy:n liikevaihto oli 102,7 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 454.

Lisätiedot:

Mikko Kettunen
Kimpassa Vahvat -projektipäällikkö
Puh. 044 551 4563, mikko.kettunen@kainuunetu.fi

Tomi Parviainen
Canon Oy Kajaani
Puh. 040 751 3802, tomi.parviainen@canon.fi

Etkö löydä etsimääsi? Hae tiedotearkistosta.

spacer
					image
Lehdistötiedotteet
Tiedotearkisto
Lisätietoja
Canon – globaalisti paikallinen