Canon tutki: Neljäsosa työpäivästä tehotonta. Tiistaisin työntekijät tehokkaimmillaan [19.11.2008]

ICM Research on tutkinut työn tuottavuutta Canonin toimeksiannosta. 18 maassa toteutetussa tutkimuksessa haastateltiin 5500 työntekijää ympäri Eurooppaa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tuottavuus vaihtelee maittain, ammattiryhmittäin ja ajankohdan mukaan.

Työn tuottavuus on yksi yrityksen menestymisen avaintekijöistä. Tehokkuuden kehittäminen edellyttää tuottavuuteen liittyvien tekijöiden tunnistamista ja niihin vaikuttamista. Tuoreen tutkimuksen mukaan työntekijä on tuottava noin kolme neljäsosaa työajasta. Yksi neljäsosa työpäivästä menee ei-tuottavien askareiden parissa.

Tutkimuksen mukaan tehokkaimpina työntekijöinä pidetään assistentteja. Heidän ahkerointinsa näkyy muille. Toisinaan he tekevät töitä, joita muut eivät ole halukkaita tekemään. Vähiten tuottavina pidetään ylemmän johdon edustajia, joiden työpanos ei välttämättä konkretisoidu työntekijöille.

Tuottavuuden kokeminen vaihtelee iän mukaan. Yli 55-vuotiaat kokevat olevansa muita tuotteliaampia ja muita harvemmin väsyneitä ja tehottomia. He tietävät, mitä töissä pitää tehdä ja kanavoivat energiansa oikeisiin asioihin.

Maittain arvioituna saksalaiset pitävät itseään kaikkein ahkerimpina. Listan kärkipäähän nousevat myös tsekit, itävaltalaiset, unkarilaiset, romanialaiset ja englantilaiset. Suomalaiset jäävät listalla kauas kärjestä, sillä 72 % suomalaisista ei pitänyt itseään työryhmänsä tuottavimpana työntekijänä.

Tehokkaimmillaan työntekijät ovat tiistaisin. Maanantaina tekemistä käynnistellään viikonlopun jäljiltä ja perjantai on selvästi viikon tehottomin päivä. Kuukausien väliset erot ovat pieniä. Kuitenkin toukokuu ja syyskuu nousivat hieman muita kuukausia tehokkaammiksi kuukausiksi.

Hyvä yhteishenki lisää tuottavuutta

Työn tuottavuutta voidaan parantaa monin keinoin. Työyhteisössä nautittu arvostus on tehokkuuden salaisia lähteitä. Palkitseminen sanallisesti, symbolisesti ja taloudellisesti saa ihmiset työskentelemään tehokkaammin tavoitteiden mukaan. Hyvä yhteishenki ja vahva yhteenkuuluvuuden tunne luovat myös vahvaa perustaa tuottavalle toiminnalle.

Teknologia on yksi tärkeä apuväline työn tehostamisessa. Teknologian tehokas hyödyntäminen helpottaa rutiineja ja saa asiat sujumaan joutuisammin. Monissa työyhteisöissä kannattaa panostaa teknisten apuvälineiden tehokkaaseen hyötykäyttöön mm. lisäämällä henkilöstön osaamista ja tietämystä työnkuluista ja toimistolaitteiden ominaisuuksista.

Canon kehittää jatkuvasti uusia teknologioita, jotka auttavat työn tehostamisessa. Teknologia ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan tärkeintä on sen oikea hyödyntäminen. Autamme asiakkaitamme myös tarjoamalla asiantuntijapalveluita dokumentinhallinnan suunnitteluun ja työnkulkujen kehittämiseen. Esimerkkejä tällaisista hankkeista voisivat olla sähköpostikirjeenvaihdon liittäminen osaksi keskitettyä arkistotietokantaa, asiakaspalauteprosessin automatisointi tai erilaiset dokumenttien hyväksyttämisprosessit, kertoo tuotemarkkinointipäällikkö Markus Winnett Canonilta.

Lisätietoja. Canon Oy, Yritysratkaisut, tuotemarkkinointipäällikkö Markus Winnett, p. 010 544 4240, sähköposti: etunimi.sukunimi@canon.fi

Etkö löydä etsimääsi? Hae tiedotearkistosta.

spacer
					image
Lehdistötiedotteet
Tiedotearkisto