Persoonallisuustekijät vaikuttavat. Keskipäivän keisarit, aamun ahertajat, lounastauon ystävät ja energiset tehopakkaukset eroavat työtavoiltaan ja -teholtaan [26.11.2008]

Psykologi Donna Dawson on selvittänyt Canonin toimeksiannosta persoonallisuustekijöiden vaikutusta työn tuottavuuteen Euroopan maissa. Dawson selvitti, ketkä ovat työssään tuotteliaimpia ja miten ihmiset eroavat työtavoiltaan. Dawson käytti aineistona Canonin ICM Researchillä teettämää tutkimusta työn tuottavuudesta.*

Psykologi Donna Dawson on selvittänyt Canonin toimeksiannosta persoonallisuustekijöiden vaikutusta työn tuottavuuteen Euroopan maissa. Dawson selvitti, ketkä ovat työssään tuotteliaimpia ja miten ihmiset eroavat työtavoiltaan. Dawson käytti aineistona Canonin ICM Researchillä teettämää tutkimusta työn tuottavuudesta.*

Dawson tunnisti tutkimusaineiston avulla neljä työelämän persoonallisuustyyppiä, jotka luonnehtivat henkilön tuottavuutta ja työpäivän rytmiä. Tunnistetut tyypit ovat keskipäivän keisarit, aamun ahertajat, lounastauon ystävät ja energiset tehopakkaukset.

Keskipäivän keisarit ovat aamulla aikaa tarvitsevia ihmisiä. Aamut eivät ole heitä varten, eivätkä he aamuja varten. Valvominen ja niukka uni vaativat veronsa ja tehot nousevat vasta keskipäivällä. Keskipäivän keisarit ovat usein varsin nuoria työntekijöitä, joille biletys työviikon aikana ei ole vierasta. Keskipäivän keisareita on eniten Italiassa, Ruotsissa ja Suomessa.

Aamun ahertajat ovat hyvin nukkuvia aamu-ihmisiä, joille systemaattisuus ja tehokkuus ei ole vierasta. Aamun ahertajat ovat kurinalaisia, avuliaita yksilöitä, jotka ovat hioneet henkilökohtaisia työtapoja huippuunsa. Yrityksen viralliset toimintatavat saattavat ärsyttää heitä tehottomuudellaan. Eniten ahertajia löytyy Saksasta, Itävallasta ja Ranskasta.

Lounastauon ystävät rakastavat hyvää ruokaa ja juomaa ja ylipäätään omia nautintojaan. Raskaan lounaan aiheuttama työtehon putoaminen ei rasita heitä, vaan he paikkaavat menetetyn työtehon myöhemmin. Lounastauon ystäviä on paljon erityisesti Välimeren alueella, mm. Espanjassa ja Italiassa.

Energiset tehopakkaukset ovat tehokkaimmillaan silloin, kun he saavat tankattua itseensä energiaa. He nauttivat lounastauolla kevyen lounaan, jotta ovat iskussa heti lounaan jälkeen. Kunnianhimoiset ja ahkerat tehopakkaukset harrastavat mielellään liikuntaa ja huolehtivat itsestään kaikin tavoin. Tehopakkauksia löytyy erityisesti Tanskasta, Ruotsista, Suomesta, Hollannista ja Romaniasta.

Tuottavana vain 75 % työpäivästä. Mitä tehdä?

Canonin ICM Researchillä* teettämän tutkimuksen mukaan ihmiset tekevät tuottavaa työtä keskimäärin kuusi tuntia päivän kahdeksasta työtunnista. Persoonallisuustekijöiden lisäksi ihmisten välillä on suuria erovaisuuksia myös mm. ammatillisen aseman, iän ja asuinpaikan suhteen.

Donna Dawson kehottaakin esimiehiä kokoamaan tiimeihin erilaisia toisiaan täydentäviä ihmisiä, jotta työpäivän aikana saadaan tehtävät mahdollisimman tuottavasti hoidettua. Rahallisien tunnustusten lisäksi työntekijöiden tuottavuutta voi parantaa kiittämällä hyvistä työsuorituksista, sillä 85 % tutkimukseen osallistuneista sanoi arvostuksen tunteen nostavan heidän tuottavuuttaan.

Myös teknologian avulla työn tuottavuutta voidaan parantaa merkittävästi. 60 % haastatelluista arvioi teknologian paremman hyödyntämisen nostavan heidän tuottavuuttaan. ’’Uusien teknologioiden ympärille suunnitellut työprosessit ja toimintatapojen muutokset parantavat toimistotyön tuottavuutta ja helpottavat rutiineja. Kaiken lisäksi rutiinien helpottuessa luovuudelle jää enemmän tilaa’’, kommentoi toimistoratkaisujen tuotemarkkinointipäällikkö Markus Winnett Canonilta.

*Tulokset perustuvat yli 5500 eurooppalaisen työntekijän haastattelututkimukseen, jonka ICM Research on toteuttanut Canonin toimeksiannosta 18 maassa.

Lisätietoja: Canon Oy, Yritysratkaisut, tuotemarkkinointipäällikkö Markus Winnett, puhelin 010 544 4240, sähköposti etunimi.sukunimi@canon.fi

Etkö löydä etsimääsi? Hae tiedotearkistosta.

spacer
					image
Lehdistötiedotteet
Tiedotearkisto