Tulevaisuuden toimistossa lentää digipörriäisiä. Canon teetti selvityksen futurologi Ian Pearsonilla [10.12.2008]

Johtava englantilainen futurologi Ian Pearson teki Canonin toimeksiannosta selvityksen tulevaisuuden toimistotyöstä ‘’Future security in the office’’ Selvityksen mukaan toimistotyö on muutosten kourissa tulevina vuosina. Työn luonteessa tapahtuu muutoksia samalla, kun uudet teknologiat myllertävät toimistoa ja erityisesti tietoturvaan kohdistuu kokonaan uudenlaisia haasteita, jotka vaikuttavat työnantajiin ja työntekijöihin

Työpaikasta tulee nykyistä useammin kokoustila, ei niinkään työhuone, jossa tehdään itsenäistä toimistotyötä. Työn tekemisen luonne muuttuu yhä enemmän yhteistyötä korostavaksi, työtä tehdään tiimeissä ja yhä yleisemmin yritysten välisissä tiimeissä. Henkilöstöstä on pidettävä huolta entistä tarkemmin ja johtamisen vaatimukset muuttuvat työn luonteen muuttuessa.

Työvälineet muuttuvat pienikokoisemmiksi ja tehokkaammiksi. Työvälineitä on helppo liikutella ja ne voivat kommunikoida muiden laitteiden kanssa. Paperi pysyy tärkeänä tiedon tallennus- ja jakelumediana, vaikkakin muut teknologiat vähentävät paperin käyttöä.

Muutokset näkyvät toimistossa varsin konkreettisesti. Työtiloja joudutaan uusimaan uudenlaisen vuorovaikutuksen mukaisesti. Tiloihin tulee suuria näyttöjä, vuorovaikutusvälineitä ja keskustelupaikkoja.

Tietoturvariskit lisääntyvät

Ihmisten liikkuessa yritysten välillä tunnistamisen teknologiat tulevat tärkeiksi. Lisääntynyt kulkeminen antaa mahdollisuuksia yritysvakoilulle ja yritykset joutuvat vartioimaan tarkasti, että tiloissa liikkuu vain asianmukaisella luvalla varustettuja henkilöitä. Lisääntyvän etätyön vuoksi myös etätyön tietoturva aiheuttaa päänvaivaa.

Pienentyvästä teknologiasta tulee tietoturvan suurin uhka. Toimistosta on helppo napata tietoa pieniin tallennusmedioihin, esimerkiksi muistitikkuihin. Pienten, käsissä kuljetettavien laitteiden välityksellä voidaan olla yhteydessä toimistossa oleviin laitteisiin, mikä muodostaa ison riskin, jos näiden suojaus on puutteellinen.

Futuristisempiakin uhkatekijöitä on tulossa. Sotilasvakoiluun kehitetyt pienet robottipörriäiset voivat tunkeutua toimistoon urkkimaan yrityksen tietoja. Tietoja keräämään tai tuhoa tekemään voidaan lähettää älykkäitä viruksia ja nerokkaita bakteereita.

Henkilöstöön liittyvät tietoturvariskit ovat työnantajalle arka aihe. Enemmistö henkilöstöstä toimii yhteisten pelisääntöjen mukaan, mutta lähes marginaalisen pienen vähemmistön vuoksi henkilöstön toimia joudutaan valvomaan. Työnantajat joutuvatkin tasapainoilemaan kontrollimekanismien välillä varoen enemmistön loukkaamista.

Älykäs teknologia auttaa

Tulevaisuuden toimistossa työnantaja panostaa vahingollisten tunkeutujien tunnistamiseen älykkään teknologian avulla. Poikkeavaa liikehdintää valvotaan käytävillä, verkkokaapeleissa ja langattoman tiedonsiirron ilmatilassa. Henkilöiden tunnistaminen ja tiedon jakeleminen vain tunnistetuille henkilöille on tulevaisuuden toimiston arkea. Tunnistamisen teknologioiden kehitys ja käyttöönotto koskettaa useimpia organisaatioita ja työntekijöitä lähitulevaisuudessa.

’’Canon panostaa jatkuvasti tuotekehitykseen ja tuo markkinoille uusia teknologioita, joilla voidaan parantaa tuottavuutta ja tehostaa tulevaisuuden toimistotyötä. Tietoturvallisen toimiston takaaminen on yksi keskeisistä tehtävistämme. Työpaikan tulostimien ja monitoimilaitteiden kautta kulkee runsaasti yrityssalaista tietoa, mutta tietoisuus tulostamisen tietoturvariskeistä ei ole vielä nykyisinkään riittävällä tasolla. Ei auta, vaikka yrityksen verkko olisi suojattu parhaalla mahdollisella tavalla, jos verkkotulostimella lojuu tärkeitä dokumentteja. Tulostamiseen ja skannaukseen liittyviä tietoturvariskejä voidaan jo nyt vähentää tehokkaan käyttäjätunnistuksen avulla’’, linjaa tuotemarkkinointipäällikkö Markus Winnett Canonilta.

Lisätietoja: Canon Oy, Yritysratkaisut, tuotemarkkinointipäällikkö Markus Winnett, puhelin: 010 544 4240, sähköposti: etunimi.sukunimi@canon.fi

Etkö löydä etsimääsi? Hae tiedotearkistosta.

spacer
					image
Lehdistötiedotteet
Tiedotearkisto