Canon on tutkinut taantuman vaikutuksia graafiseen alaan [19.5.2010]

  • Canon Eurooppa julkaisee kolmannen painoalaa koskevan tutkimuksen tulokset Redefinition of the Digital Printer (Digitaalisen painamisen uusi määritelmä) -raportissa
  • Tutkimus paljastaa markkinasektorit, joihin kannattaa sijoittaa vuonna 2010
  • Painopalvelujen tarjoajat kasvattavat valikoimaansa digitaalisilla uusilla palveluilla, mikä on elintärkeää nykyisessä markkinaympäristössä
  • Uudet tulovirrat turvaavat painotalojen tulevaisuuden

Canon julkaisee IPEX 2010 -messuilla Birminghamissa tuoreimman graafisen alan tilaa käsittelevän tutkimusraporttinsa, joka käsittelee painoalan nykytilaa.

Redefiniton of the Digital Printer (Digitaalisen painamisen uusi määritelmä) -tutkimuksessa valotetaan taloudellisen taantuman vaikutuksia painoalaan ja osoitetaan, että digitaalisella painamisella on ratkaiseva merkitys alan menestykselle ja sopeutumiselle taantuman jälkeiseen liiketoimintaympäristöön.

Painoalan näkymät osoittivat ensimmäisiä paranemisen merkkejä vuoden 2009 lopulla. Taantuman taittuminen tuo kuitenkin uusia haasteita. Uutta henkilöstöä on palkattava ja koulutettava samalla, kun liiketoimintoja keskitetään kasvusektoreille ja strategioita hiotaan. Tärkeimpinä markkinasektoreina pidettiin valokuvakirjoja (87,2 %), pieninä painosarjoina tuotettuja mainosmateriaaleja (84,9 %), versioituja kampanjoita (74,7 %) ja pieninä painosarjoina tuotettuja julkaisuja (65,3 %). Painotalot ovat silti edelleen varovaisia. Investointien on vaikutettava nopeasti tuottavuuteen ja kannattavuuteen. Kyselyn mukaan kolme keskeisintä investointialuetta vuonna 2010 ovat automatisoidut työnkulut (56 %), painotuotteiden viimeistely(49 %) ja digitaalinen painaminen (48 %).

Taantuman ohella painoalan tuottavuutta nakersivat painotuotteiden korvaaminen sähköisillä tuotteilla sekä tuotantoympäristön maantieteelliset muutokset. Eikä markkinointibudjettien kutistuminenkaan helpottanut tilannetta. Raportissa todetaan, että painoala ei ole säästynyt yritysten kustannusleikkausten vaikutuksilta. Asiakkaat ovat joko korvanneet painotuotteet sähköisellä viestinnällä tai pienentäneet tilausmääriä, mikä on pakottanut painoalaa laskemaan hintoja.

Raportissa arvioidaan, että joidenkin painotalojen volyymit ovat pudonneet jopa 55 %. Samaan aikaan tilauksia tulee useammin ja ne koskevat pienempiä painosarjoja – Länsi-Euroopassa 69 % painotaloista havaitsi yksittäisten painotöiden määrän kasvaneen. Offset-painotuotannon tuotot laskivat 18,1 % vuoteen 2008 verrattuna, koska vanhat painokoneet eivät sovellu pieniin painosarjoihin. Vastaavasti digitaalisen painamisen osuus kasvoi 27,2 %.

Digitaalinen painaminen pelasti painoalan

Digitaalinen painaminen on osoittautunut elintärkeäksi painotalojen kannattavuudelle ja selviämiselle. Yli 50 % digitaalisia painopalveluja tarjoavista painotaloista on parantanut tuottavuuttaan ja kannattavuuttaan. Perinteisistä painotaloista tähän pystyi vain 31,7 %. 

Menestyville painotaloille on yhteistä uusien tuotteiden kehittäminen ja laajentuminen uusille markkinoille. Parhaiten menestyivät digitaalisia painopalveluja tarjoavat yritykset. Suurkuvatulostus auttoi kyselyn mukaan 86 % yrityksistä selviytymään taantuman vaikutuksista.

Toinen merkittävä menestystekijä oli lisäarvopalvelujen tarjoaminen. Koska erikoispalveluissa hintakilpailu on vähäisempää, katteet ovat paremmat ja kannattavuus nousee. Vastaajista jopa 80 % mainitsi viimeistelyn tällaisena lisäpalveluna.

Digitaalinen painaminen nousee menestystekijäksi

Tutkimus paljasti, että digitaalisella tekniikalla tehtyjen painotuotteiden myynti ja hankinta ovat muutoksen tilassa. Offset-painotöiden määrän vähenemisen myötä digitaalisesti painamalla tuotettujen painotöiden markkinointiin panostetaan voimakkaasti. Samaan aikaan painotuotteiden hankinnasta päättävien henkilöiden määrän on arvioitu laskeneen noin 20 % ja painotuotteiden ostotoiminta on yhdistetty graafiseen suunnitteluun ja muiden mediatuotteiden hankintaan. Tämä suuntaus on loistava tilaisuus monimediapalveluja tarjoaville painotaloille. Tämä liittyy myös web-to-print-ratkaisujen jatkuvaan kasvuun: yli puolet painotuotteiden ostajista käyttää verkkoratkaisuja ja 40 % suurista organisaatioista kertoo näin saavuttaneensa 10–25 %:n säästöjä.

"Raportti kertoo selvästi menestyvien yritysten siirtyneen digitaalisiin painopalveluihin tai hankkineen uusia tulolähteitä”, toteaa ammattitulostusratkaisujen markkinointipäällikkö Mark Lawn Canon Euroopasta. "Digitaalisen painamisen on nykyään kuuluttava kaikkien painotalojen valikoimaan. Palveluntarjoajien on oltava entistäkin joustavampia, luovempia ja itsevarmempia, jotta painopalvelut säilyttävät roolinsa tulevaisuuden media- ja viestintätarjonnassa."

Lawn korostaa, että painotalot tarvitsevat myös aiempaa laajempaa tukea digitaalisten ratkaisujen toimittajilta. "Oikean digitaalisen painokoneen valinta on erittäin tärkeää, mutta sen lisäksi tarvitaan myös kumppanuutta ja konsultointia.  Viime vuonna Canonin Essential Business Builder Program -ohjelman liiketoimintakoulutusten osallistujamäärä kasvoi 78 %. Kysyntä on suuri, ja Canon aikoo täyttää tämän tarpeen ja auttaa näin painoalaa turvaamaan tulevaisuutensa." Suomessa konsultointiohjelman merkitys on ollut keskiarvoa suurempaa ja saavutetut tulokset ovat olleet painotalojen kannalta merkittäviä”, toteaa Canon Oy:n asiakkuusjohtaja Juha Wallin.

Raportti on kolmas Canon Euroopan teettämä alan tutkimus. Aiemmin Canon on julkaissut tutkimusraportit digitaalisten painopalvelujen tulevaisuudennäkymistä toukokuussa 2008 ja omatarvepainojen tilanteesta toukokuussa 2009. Tutkimuksesta vastasi emeritusprofessori Frank Romanon johdolla ryhmä Rochesterin Institute of Technologyn opiskelijoita. Tähän alan tähän mennessä laajimpaan kyselyyn osallistui yhteensä 840 painotaloa, joista 65,5 % toimii Länsi-Euroopassa. Vuoden 2008 tutkimukseen osallistuneista 464 yrityksestä uusimpaan kyselyyn osallistui 383. Loput 81 yritystä eivät enää toimi alalla tai ovat fuusioitunut toiseen alan yritykseen.

Halli 10, Osasto CDEF270, 18.–25. toukokuuta 2010, Birmingham NEC, Iso-Britannia

Lisätietoja: Canon Oy, Juha Wallin, puhelin 010 544 4327, sähköposti etunimi.sukunimi@canon.fi


 

spacer
					image
Tietoja
Lehdistömateriaali
Kuvapankki
Lehdistötiedotteet
Yritystiedotteet
Yritysratkaisutiedotteet
Kuluttajatuotetiedotteet
Lääketiedetiedotteet
Canon Inc:n tiedotteita