Yritysten omatarvepainot haastavat painotalot muutokseen
- Joustava ja kustannustehokas toiminta nousee painotalojen keskeiseksi kilpailutekijäksi [10.9.2009]

Runsaasti paino- ja tulostuspalveluita tarvitsevat yritykset turvautuvat yhä enemmän omatarvepainoihin sen sijaan, että ulkoistaisivat tulostustarpeensa painotaloille, selviää Canonin teettämästä omatarvepainojen tutkimuksesta. Jopa puolet digitaalisista tulostusjärjestelmistä myydään omatarvepainoihin. Uusi markkinatilanne haastaa painotalot uudistamaan toimintatapojaan ja järjestelmiään.

”Painoala on murroksessa. Yritykset, jotka investoivat uuteen teknologiaan ja työnkulkujen parantamiseen, pärjäävät myös tulevaisuudessa. Avainasemaan nousee kustannustehokkuuden, joustavuuden ja palvelutason parantaminen digitaalisen painotekniikan tarjoamin mahdollisuuksin”, Canonin ammattitulostusratkaisujen markkinointipäällikkö Juha Wallin sanoo.

Canonin tilaama ja Rochester Institute of Technologyn toteuttama ”Corporate Reprographics: Trends and Opportunities” -tutkimus on kattavin koskaan tehty selvitys yritysten omatarvepainoista. Tutkimuksessa haastateltiin noin 700:aa omatarvepainojen johtajaa ja painoalan asiantuntijaa.

Tutkimus kertoo merkittävästä muutoksesta vuosia jatkuneeseen ulkoistamistrendiin. Tavallisimpia syitä omatarvepainon käyttämiseen ovat nykyaikaisen teknologian tarjoama joustavuus ja tietoturva. Omatarvepainojen toimintabudjetti oli keskimäärin yli kaksi prosenttia yrityksen liikevaihdosta, ja 90 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yrityksistä piti omatarvepainoa kriittisenä osana viestintäverkostoaan.
 
Prosessit osaksi it-infraa

Digitaalisen painoteknologian ja -ohjelmistojen yleistymisen myötä omatarvepainon prosessit nivoutuvat yhä tiiviimmin yrityksen muun it-infrastruktuurin yhteyteen. Esimerkiksi Web-to-Print-palvelun merkitys kasvaa jatkuvasti. Noin kaksi kolmasosaa tiedostoista toimitetaan painoon verkon kautta, ja trendi on kasvava.

Sen sijaan vaihtuvan tiedon tulostus (Variable Data Printing), joka mahdollistaa tulostettavien dokumenttien sisällön muuttamisen lennossa, on yritysten omatarvepainoissa vajaakäytössä. Lähes kaikilla tutkituilla omatarvepainoilla oli käytössään ohjelmisto vaihtuvan tiedon tulostamiseen, mutta vain noin neljäsosa käytti sitä aktiivisesti. Tekniikan mahdollisuudet tunnettiin, mutta niiden hyödyntämistä pidettiin yleisesti ottaen liian monimutkaisena ja vaikeana.

Canon panostaa jatkuvasti graafisen alan ratkaisujen kehittämiseen tavoitteena tukea asiakkaiden liiketoimintaa ja tuottaa heille lisäarvoa sellaisilla prosesseilla, jotka ovat kustannustehokkaita ja tuottavia.
’’Heikommin kannattavien liiketoiminta-alueiden tilalle on kehitettävä tuottavampia, palvelu- ja asiakaslähtöisiä toimintamalleja, jotka todella tuottavat lisäarvoa. Omia asiakkaitaan kuuntelemalla ja kehittämällä tarjoamaa kirjapaino- ja omatarvepainoasiakkaamme pystyvät rakentamaan uusia bisnesmahdollisuuksia ja sellaisia palveluita, jotka vastaavat heidän asiakkaidensa muuttuneisiin viestintätarpeisiin”, Juha Wallin selventää.

Lisätietoja: Canon Oy, Ammattitulostusratkaisut, markkinointipäällikkö Juha Wallin, puhelin 010 544  4327, sähköposti etunimi.sukunimi@canon.fi
_____
Canon Oy toimittaa toimisto- ja ammattitulostamisen sekä dokumentinhallinnan ratkaisuja ja palveluita julkiselle sektorille sekä yrityksille ja yhteisöille. Yhtiön omien toimipisteiden ja täyden palvelun jälleenmyyjien muodostama Canon Business Center -ketju tarjoaa paikallista palvelua maanlaajuisesti 500 asiantuntijan voimin. Taloustutkimuksen vuosittain teettämässä Toimisto-tutkimuksessa Canon on sijoittunut asiakaspalvelun osalta parhaaksi tulostusratkaisujen toimittajaksi jo kolme kertaa peräkkäin. Canonin toisen liiketoiminta-alueen muodostavat kuluttajatuotteet, kuten kamerat sekä henkilökohtaiset tulostimet. Vuonna 2008 Canonin markkinamyynti Suomessa oli 164,9 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 400.

Etkö löydä etsimääsi? Hae tiedotearkistosta.

spacer
					image
Lehdistötiedotteet
Tiedotearkisto