G1_X_Mark_II

Canon ja Punainen Risti

Yhdessä autamme parantamaan vähäosaisten lasten elämänlaatua kaikkialla Euroopassa.

Yhteistyöllämme Punaisen Ristin kanssa haluamme toteuttaa käytännössä Kyosei-yritysfilosofiaamme, joka merkitsee elämistä ja työskentelemistä yhdessä yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhdessä autamme parantamaan vähäosaisten lasten elämää kaikkialla Euroopassa ja tarjoamaan heille käytännön apua. Haluamme opettaa heille inhimillisiä arvoja ja käytännön taitoja, joiden avulla he voivat rakentaa tulevaisuudestaan valoisamman.

Paikallisesti olemme tukeneet esimerkiksi 

  • ensiaputaitojen opettamista lapsille ja nuorille
  • psykososiaalista tukea ja neuvontapalveluita
  • sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä
  • liikenneturvallisuuden opettamista.

Vuodesta 2006 lähtien Canon Europe ja Canonin maatoimistot eri puolilla Eurooppaa ovat lahjoittaneet Punaisen Ristin toiminnalle Euroopassa yli 4,3 miljoonaa euroa ja auttaneet yli miljoonaa lasta ja nuorta ympäri Eurooppaa.

Canon donation to the European Red Cross Societies